Kanadský erb: význam zobrazených symbolů, podobnost se státním znakem Velké Británie

18. 2. 2019

Po více než 200 letech - od roku 1763 do roku 1982 - Kanada byla nejprve držení a pak panství Velké Británie (státu, v politických a legislativních záležitostech, kteří poslouchali zájmy Britské říše). Nadnárodní složení populace země, převládání Britů a Francouzů mezi jejími obyvateli a historické okolnosti měly zvláštní vliv na jeho národní symboliku. Kanadský erb je spojen s Brity, jejich detaily mají mnoho společného.

Symbolické prvky erbu Kanady

Dnešní kanadský erb byl schválen v roce 1921. Státní znak zobrazuje štít, který je na dně doléhán, na obou stranách je lví a jednorožec. Vedle nich jsou vlajky s vlajkami Francie a Velké Británie. Kolem štítu je šarlatová stuha s heslem Desiderantes Melioreum Patriam, což znamená "chtěli lepší zemi" v latině.

erb Kanady

V horní části kruhovitých věží rytířská helma mávání z javorové listy červené a bílé. Maple je symbol Kanady. Až do roku 1957 byla barva listů zelená, poté byla nahrazena národními odstíny. Na helmě je korunovaný lev s javorovým listem ve zvýšené tlapce. Kompozice je korunována britskou korunou, což naznačuje, že stát je ústavní monarchií v čele s vládnoucím představitelem královské dynastie Velké Británie.

Prvky základny erbu

Na podstavci kanadského erbu jsou dvě kvetoucí větve s růží (personifikace Anglie), lilie (Francie), pupeny (symbol skotsko) jetelové listy (Irsko). Mírně nad nimi je azurová stuha, jejíž záhyby hladce lemují dolní končetiny příznivců a špičku štítu. Obsahuje biblickou maximu "A mari usque admare", což znamená, že území země se táhne od moře jednoho oceánu k vodám druhých dvou.

Vlastnosti štítu a jeho podpůrných postav

Stín na kanadském erbu je rozdělen na pět částí. První čtyři symbolizují státy, jejichž obyvatelé se aktivně podíleli na rozvoji kanadských zemí. To je Anglie (červené pole se třemi zlatými lvami s odpočinkem), Skotsko (červený lev na zlatém pozadí), Irsko (zlatá harfa na azurovém pozadí), Francie (tři lilie na azurovém pozadí). Páté pole stříbrné barvy znázorňuje javorovou větvi se třemi listy, což znamená vytvoření jednoho národa zástupců různých národností.

erb UK a Kanady

Stejně důležité jsou vlastnosti těch, kteří drží štít na erbu Kanady. Příznivci jsou postavy jednorožce a lev. První drží vlajku Velké Británie, v pažích druhé je vlajka Francie. Jednorožec symbolizuje kombinaci moudrosti, čistoty a nestrannosti. Lev je personifikací šlechty, odvahy a moci. Jasně červené drápy a jazyky zvířat znamenají ochotu země chránit její zájmy, schopnost odrazit útok nepřítele. Řetěz na jednorožce je rozbitý, což tvrdí schopnost odolat útlaku jiných mocností.

Společné znaky erbů Kanady a Anglie

Státní znaky těchto států mají mnoho identických prvků. Ramena Velké Británie a Kanady obsahují obraz špičatého štítu, který drží jednorožec a lev. Ale mají spousty rozdílů. Lví hlava na britském symbolu je korunována a čelí divákovi, štít je rozdělen na čtyři pole odpovídající správním jednotkám Spojeného království. Neexistují žádné vlajky, koruna ztělesňující monarchii je korunována přilbou, na níž stojí lev. Rytířskou pokrývku rytíře představuje zastřešující se plášť ermine.

kdo drží štít na erbu Kanady

Existují dvě verze erbu, z nichž jeden je používán výhradně na území Skotska. V tomto provedení jsou zobrazeny příznaky, ale uspořádání obrazců zvířete je diametrálně opačné ve srovnání s kanadskou a anglickou verzí. Lev v horní části znaku není stát, ale sedí. Jeho barva je fialová, v pažích je meč a žezlo se špičkou ve tvaru zlaté lilie.

štít na erbu Kanady

Společné prvky v symbolizaci státu ukazují úzkou souvislost mezi těmito zeměmi, které se nacházejí na různých kontinentech. Kanadský erb opakovaně podstoupil změny, jeho moderní verze byla schválena v roce 1994. Je široce používána při navrhování budov a dokumentaci veřejných institucí, které jsou zobrazeny na bankovkách a mincích, zdobí obálku kanadských občanských pasů.