Pro jakou dobu byla prozatímní vláda založena?

6. 5. 2019

Ihned po Únorová revoluce Dne 2. března byla v Rusku založena provizorní vláda. Fráze je podivná a vzácná. Přinejmenším v naší zemi to nebylo používáno až do roku 1917 ani nebylo používáno jako jméno současného kabinetu ministrů. Proč se to říkalo dočasné? Velmi jednoduché, protože to bylo tak, a to bylo vytvořeno pro období před volbami.

dočasná vláda

Vytvoření prozatímní vlády

Zformoval předběžný vládní výbor Státní dumy. Vzhledem k tomu, že v zemi působila Rada zástupců pracovníků a vojáků, bylo s nimi koordinováno složení kabinetu ministrů. Nicholas II., Který se vzdálil císařského trůnu, přenesl moc vládě, která měla podávat Dumu zprávu o své činnosti. Jeho předseda M.V. Rodzianko přistoupil k jmenování ministrů. Většina portfolií byla přijata nejoblíbenějšími stranami, tedy kadeti (ústavní demokraté) a octobřiši. V takové situaci Petrohradský sovětek nezabránila moci, pro kterou pak bolševici obžalovali menševici, kteří tvořili většinu z nich, pasivitou. Eser Kerenský, s podporou ministra financí Tereshchenka, se stal ministrem spravedlnosti. G.E. byl zvolen prvním premiérem prozatímní vlády. Lvov. Ani dělníci, ani rolníci, ani ženy v domácnosti v celém úřadě nebyly jediné osoby. Je to pochopitelné, prozatímní vláda z roku 1917 sestávala z lidí, kteří nějak nějakou představu měli státního systému. Jednoduše řečeno, od gramotnosti. Jediným revolucionářem byl A.F. Kerensky.

prozatímní vláda 1917

Problémy prozatímní vlády

Prozatímní vláda se rozhodla pracovat v obtížných podmínkách. Staré policejní orgány už tam nebyly, nové nebyly dosud vytvořeny. Základem práva a pořádku bylo prohlášeno dobrovolné podřízení občanů zákonu. Začali demokratické reformy. Všichni občané svobodného Ruska byli vyrovnáni v právech, vězni byli propuštěni z věznic a vojenské výbory začaly řídit armádu. Prozatímní vláda neměla v úmyslu zastavit válku, jak výslovně uvedl ministr zahraničí Milyukov. Na tomto základě v dubnu 1917 vznikla krize. Vojáci propagovaní agitátory a dezertéry, kteří uprchli z fronty, už nechtěli bojovat, chtěli jít domů. Takové pacifistické aspirace a jejich aktivní projevy během pouličních nepokojů dovolily bolševikům poprvé vyzvat k přenesení plné moci Sovětům.

První koaliční vláda

prozatímní vládní aktivity

Prozatímní vláda následně vyvodila závěry na základě dubnové krize. Byla nutná naléhavá expanze sociálního základu, tedy úplnější zastoupení všech vrstev ruské společnosti. Na začátku května byla vláda reorganizována do koalice, přičemž zůstala dočasná. Prudkost rozporů se výrazně snížila, pouze bolševiky zůstaly v opozici. Případy na německé frontě se začaly zlepšovat, byla zahájena ofenzíva, ale tato skutečnost způsobila nespokojenost mezi masami a zajímavě, zadní pracovníci byli nejvíce rozhořčeni. V červenci došlo k nepokojům, více krvavé než v dubnu.

Souvislosti říjnové revoluce

prozatímní vládní aktivity

Začátkem července se stal AF předsedou vlády. Kerenský, který nahradil G.Ye. Lvov. Činnosti prozatímní vlády se aktivovaly, zejména bolševická strana byla otevřeně obviněna z spolupráce s německým generálním štábem a organizovala sabotáž a nepokoje. Pronásledování začalo proti jeho vůdcům. 22. července Kerensky svolal druhou koaliční vládu, ve které polovina portfolií patřila sociálním revolucionářům. Nicméně Kornilovská vzpoura, jehož cílem bylo obnovení monarchie v srpnu, vedlo ke zhroucení nového kabinetu. Po jejím potlačení byla svolána třetí koaliční vláda, ve které zastoupení sociálních revolucionářů bylo již dvě třetiny. V tomto okamžiku Lenin a Trockij, kteří si uvědomili, že v případě svobodných voleb je jejich vítězství nepravděpodobné, rozhodli se bezodkladně o získání moci. Tak se uskutečnil říjnový převrat.