Německý námořní vůdce Canaris Wilhelm Franz: biografie, osud, historie a zajímavosti.

18. 2. 2019

Jméno Wilhelma Franza Canarise (slavného německého námořnictva) není známé široké veřejnosti, ale ve vojenských kruzích se považuje za příklad odvážného a neuvěřitelně chytrého velitele. Jeho postoj k nacismu byl kritický. Byl jedním z účastníků "konspirace generálů", v důsledku čehož byl pověšen zakázáním samotného Hitlera.

canaris wilhelm franz

Canaris Friedrich Wilhelm: životopis, původ příjmení

Budoucí admirál se narodil v rodině průmyslníka v roce 1887 ve městě Applerbeke poblíž Dortmundu. Předci Canaris emigrovali do Německa na počátku 17. století z italského města Salo, které se nachází na jezeře Como. Následně bylo hodně řečeno, že Wilhelm Franz Canaris má řecké kořeny, ale o tom nejsou žádné spolehlivé informace. Nicméně jeho jméno Canaris je jméno jednoho z starověkých řeckých námořních hrdinů, kteří se proslavili v osvobozeneckém boji mezi Řeckem a Tureckem a v důsledku toho se jeho země dokázala osvobodit od tureckého jara. Možná to byl ten příběh, který předurčil další osud Wilhelma Franze. Svědkové říkají, že vždy držel miniaturu, která zobrazuje řeckého hrdinu.

Dětství

Když byl chlapec ve věku 6 let, začal se účastnit přípravné třídy a poté vstoupil do třídy mladých skutečných gymnázií v Duisburgu. Rodina byla dobře připravená a každé ráno jej posádka odvezla do školy, pak je odvezl po škole a vzal je domů. Chlapec se s řidičem stal velmi přátelský. Rád s ním komunikoval nejen na cestě do školy, ale také při rodinných procházkách. Seděl vedle kočáru a bavil celou rodinu s fiktivními příběhy a někdy požádal o kozy a sám posádku řídil. Opravdu si tuto aktivitu užil.

Láska ke zvířatům

Jednoho dne dostal chlapec kosát jako dárek, postavil malý vozík, nasadil kozu do něj a začal řídit jako majetek. 15. výročí svého otce, který věděl o vášní svého syna, mu dal koně. Poté, co se tento mladý Canaris Wilhelm Franz začal angažovat v jízdě na koni, brzy se ukázal jako skvělý jezdec. Mohl trávit většinu dne v sedle a vždycky využil příležitostí k delšímu pobytu na koni. был привязан к животным. Všichni si všimli, jak mimořádná láska William byla spojena se zvířaty. Našel jazyk dokonce i s nejsilnějšími závodníky.

canaris frederick wilhelm životopis

Intuitivní vlastnosti

Byl to velmi mladý chlapec, Wilhelm Canaris, jehož biografie je popsána v tomto článku, se vyznačoval darem předtuchu. Byl také velmi pozorný a dokázal analyzovat to, co viděl. Vždycky se chtěl dostat na dno věcí, které byly na první pohled nepochopitelné. Když se dostal do flotily, byl pro tyto schopnosti přezdíván "velkýma očima". Všechno to říkalo, že mladík musí nutně jít do průzkumu. V dětství, když viděl něco podivného, ​​okamžitě učinil poznámky, které by mohly zmást dospělé a zkušené lidi.

Tvorba znaků

Byla vládnuta rodinná atmosféra víry. Být hluboce náboženskými lidmi, rodiče ne vždy řídili církevní obřady. Ne vždy chodil do kostela, jen na velké svátky. Vzdálenými předky Canarisu byli katolíci, kteří se však oženili s protestantským, jeho dědeček přijal víru své ženy. Děti byly vychovávány v duchu neotřesitelné víry a přikázání Krista. Byly učeny, že lidský život je na milosrdenství nebeských sil. Canaris Wilhelm Franz tak vyrůstal jako věřící. Kromě náboženství byli jeho rodiče talentovaní, nadaní lidé a měli různé zájmy. Wilhelm byl velmi rád, že poslouchá rozhovory dospělých, odváděl od nich různorodé a velmi zajímavé poznatky o všem, zejména o tom, jak se jejich země vyvíjela a jakou mocnou moc by se mohla stát v blízké budoucnosti.

Wilhelm Franz Canaris

Spuštění služby

Po absolvování střední školy vstoupil do námořní školy ve městě Kiel mladý Wilhelm Franz Canaris (Wilhelm Franz Kanaris). Stejně jako ve škole studoval velmi dobře a byl jedním z nejlepších studentů školy. Učitelé byli spokojeni s vůlí a organizací mladého muže. Zde ukázal svou schopnost jazyků. Během studií se naučil angličtinu, francouzštinu (trochu horší) a v ruštině chápal velmi málo. V seniorské třídě se stal kandidátem na důstojníky a za tímto účelem byl poslán k posádce na křižníku "Bremen", který směřoval k Karibiku. Na podzim roku 1908 byl Friedrich Wilhelm Canaris (mimochodem, v některých dokumentech zaznamenán tímto způsobem) povýšen na poručíka. Během své služby poblíž pobřeží Latinské Ameriky se docela dobře učil španělštinu. Jeho nadřízení ho proto jmenovali odpovědným za vedení diplomatických jednání. V roce 1909 mu Venezuelský prezident udělil titul Bolivarův řád V.

Vojenská kariéra

Poté Wilhelm musel sloužit v Severním moři. Jeho tělo však po dlouhé službě v Karibiku nemohlo nést teplo a ochladil se a zůstal na břehu asi rok. Pak byl jmenován velitelem torpédoborce a byl povýšen do hodnosti šéfa poručíka. Poté, co sloužil v různých mořích, byl opět poslán na břehy Venezuely, aby zachránil prezidenta země od povstalců.

Po vypuknutí první světové války se Canaris Wilhelm Franz prokázal jako velkolepý zpravodajský důstojník. Během své služby v různých mořích měl celou síť informátorů, kteří ho informovali o pohybech nepřátelských lodí. V důsledku toho se jim podařilo potopit několik britských lodí, což byl velký úspěch pro Němce. Canaris Wilhelm Franz byl oceněn Řádu Železného kříže 2. stupně.

Pokračoval ve službě na křižníku "Drážďany". Na konci roku 1914 jeho posádka unikla z britských lodí a ukryla se na pobřeží Chile. Najednou se v tmě neobjevili, křižník Glasgow se k nim přiblížil a potopil svou loď. Canaris a několik členů posádky se podařilo uniknout. Přibližně půl roku byl v Chile a chátral z nehybnosti. V srpnu 1915 se však podařilo uniknout do Hamburku. Dále byl přidělen do Středozemního moře. Wilhelm Franz Canaris 1887 1918

Velitel ponorky

Do roku 1916 vytvořil poměrně rozsáhlou síť agentů v přístavních městech Španělska. Taková služba, jako je špionáž, se však Canarisovi nelíbila a jeho návrat do flotily dosáhl. Teď sloužil na ponorce. Když předal autorům zprávu o provedené práci, získal Železný kříž prvního stupně. Bylo rozhodnuto, že bude trénovat, aby vedl ponorku. Začátkem roku 1918 již převzal vedení U-34 a o měsíc později už měl tři vítězství. Jeho hrdinství ocenil sám Kaiser. Potom vedl nejmodernější ponorku U-128.

Po zhroucení rakousko-uherského státu byly vybuchnuty jejich vojenské základny a loď se vrátila na břehy Německa.

Canaris Franz Wilhelm Životní příběh

Poválečné roky

Canaris Franz Wilhelm, jehož životní příběh je popsán v našem článku, byl horlivý oponent komunismu a zastánce monarchických názorů. V roce 1918 se stal pobočníkem Noske, německého ministra války. Podílel se na potlačení komunistické vzpoury a byl mezi organizátory vraždy Karl Liebknecht a Rosa Luxemburg. Co se stalo s kdysi milým a sympatickým chlapcem? Proč se tak moc změnil? Kdo by věděl, co William Franz Canaris cítil v té době! Roky 1887-1918 byly pro něj úplně jiné a po krvavosti osmnáctého se jeho život dramaticky změnil. его перевели на службу в адмиралтейство в качестве помощника А. Троты. Brzy byl přemístěn do služby admirality jako asistent A. Troty. Patřil mezi ty, kteří se podíleli na vytvoření nového námořnictva země.

Další kariéra

Začátkem roku 1924 dostal Canaris opět promo. Tentokrát byl povýšen na kapitána korvety. Současně se rozhodl opustit flotilu, ale vedoucí základny se mu podařilo od tohoto kroku odradit. Ve stejném roce byl poslán do Allied Japan, kde byly za pomoci Němců postaveny ponorky pro japonské námořnictvo. V průběhu práce došlo k neshodám, nicméně vynikající diplomat Wilhelm Canaris se jim podařilo opravit.

Po svém návratu do Německa byl oceněn a jmenován vedoucím jednoho ze sektorů pod hlavním velením námořních sil země. Podařilo se mu najít prostředky na posílení a rozvoj svého sektoru. Během tohoto období se setkal s plukovníkem Francem.

V roce 1926 byl Canaris jmenován asistentem v sídle německého námořnictva. V roce 1927 začal vytvářet vazby se zeměmi Jižní Ameriky a o rok později se také očekával nárůst v hodnosti. Tentokrát ho čekal kapitán fregattenu.

Nicméně, během jednoho z jeho služebních cest byl neopatrný a články o jeho vztahu se speciálními službami byly zveřejněny v tisku. V důsledku toho velitel loďstva Erich Raeder nařídil pozastavení Canaris z tajných nebo politických příkazů. O rok později se však mohl rehabilitovat a dostal funkci náčelníka štábu Severního moře. Wilhelm Franz Canaris Wilhelm Franz Kanaris

Abwehr Head

1934 byl zdánlivě západ slunce ve své kariéře. Nicméně, to nebylo to, že se narodil Canaris Wilhelm Franz. Osud mu připravoval nové zkoušky, nové vítězství. Kvůli neshodám byl kapitán Patzig odmítnut z funkce jako šéf Abwehru. A tak se vysoké úřady rozhodnou jmenovat hrdinu našeho příběhu na toto místo. Konečně všem jeho talentům a jedinečným schopnostem našel místo, kde je možné používat!

Plně splnil tuto pozici: měl neuvěřitelnou intuici a vkus, znal mnoho zemí, ve kterých měl síť agentů, zvládl několik jazyků a také měl diplomatické schopnosti. Vzhledem k tomu, že rozpočet organizace byl velmi omezen, společnost Canaris začala pečlivě vybírat zaměstnance, kteří mohli pracovat pro dva nebo dokonce tři lidi. Navíc byli důvěryhodní a spolehliví lidé. Jeho podřízenci ho uctívali a věrně sloužili nejen zemi, ale i osobně svým šéfům.

Nesouhlas s politickou situací v zemi

Canaris se nelíbil režimu, který byl založen v Německu poté, co Hitler přišel k moci. Chytrý a obezřetný, v této věci byl někdy inkontinentní a otevřel se proti režimu proti přítomným outsiderem. Přátelé a kolegové varovali Canarise před důsledky jeho neopatrných prohlášení. Někdy poslouchal varování svých přátel a na příštím zasedání se snažil uklidnit svobody. Poté vyvinul jinou strategii. Schůzky byly rozděleny do dvou oddělení. Během prvního se diskutovalo o problémech týkajících se služby a v druhé části o jeho domácím politickém tématu. Někteří kolegové přemýšleli nad tím, jak je stále volný, protože za to, co si dovolil, byl jiný zatčen už dávno. canaris wilhelm franz osudu

Oster a Canaris

V Abwehru sloužil jako důstojník jménem Oster. Mohl také hovořit proti nacistickému režimu a to bylo blízko šéfovi. Nicméně, oba se navzdory podobnosti názorů navzájem lišily v řadě otázek. Bez ohledu na to, jak byl bezstarostný Canaris, dokázal se omezit, ale Oster měl naopak temperament. Šéf jej často musel chránit a zachránil ho před gestapem.

1944-1945

Když sovětská armáda přinesla průlom směrem k Evropě, objevily se mezi oponenty současného režimu pocity ohledně převratu v zemi, v důsledku čehož by Hitler musel být vyloučen. Nicméně se Canaris nechtěl podílet na tomto. 20. července byl učiněn pokus o Führera a poté vedoucí Abwehru poslal dopis, že zůstal věrný Hitlerovi. Nicméně po několika dnech byl zadržen na svědectví jednoho z zatčených. V důsledku toho byl propuštěn z funkce, ale znovu zatčen a poslán do koncentračního tábora Flossenbürg společně s dalšími vojáky. Poté, co jeho deníky byly vyňaty z trezoru, ve kterém sdílel jeho pozorování, bylo proti němu vzneseno obvinění. 9. dubna 1945, měsíc před koncem války, byl zavěšen.