Goetheho Faust a Věčné otázky bytí

6. 5. 2019

Taková mnohotvárná práce, jako Goetheho Faust, je schopna rozšířit čtenáři řadu otázek, které jsou spojeny s hlubokým významem lidské existence. Nemusíte ani potápět se s nejbohatší symbolikou tragédie, abyste viděli významnou událost moderní člověk motivy a obrázky.

faust goethe

Je harmonie mezi myslí a pocity možná

Argument o duši Faustovy mezi Pánem a zlým duchem může vypadat jako krutý mód. Boží čin, který dovolil Mephistopheles pokoušet Fausta, vypadá nelidsky ve světle dalších událostí, ke kterým došlo u středověkého léčitele. A přesto spor, který se v duši opakuje každý člověk opakovaně během jeho života, se odvíjí bez jakéhokoli krutosti a dramatu. A zanechává méně ran než Faust, smyšlený Goethe, přijatý během tragédie. Tento spor je projevem boje mezi rozumem a pocity, pokusem vytvořit si svůj osobní jedinečný postoj k vašim vlastním vášním, vidět vášeň a takzvaný smyslový dialog v novém světle. Nadčasová podstata tohoto problému, nedostatečné porozumění sebe samému, z něhož mohou lidé nějaké epochy trpět, je dokonale ilustrován Goethovým Faustem. Citace o zastaveném okamžiku a klíčích moudrosti na jaře své vlastní duše se již dávno staly okřídlenými a byly nespočetně zmíněny v textech věnovaných filozofickému chápání konečného stavu života a jeho plnosti utrpením.

Faust Goethe Citáty

Smysl zločinu a pokání

Goethe se ve spiknutí spojil s mnoha řádky. Ale ústřední místo v celé drama, spisovatel, vzal motiv k trestnému činu. Faust, který vytvořil Goethe, se opakovaně uchyluje k nelegálním činům poté, co má rád mladou Margaritu. A ta holka, která se uchvátila k vášní, se stává zločincem. Nejprve omylem náhodou zabije matku ospalým lektvarem. A pak vědomě, úmyslně zbavit život vlastního dítěte. Jenže poté, co se naposledy setkávají dva milovníci, kteří porušili zákon, narození dosáhne vyvrcholení a bude jasné, co Goethe chtěl ukázat triumf toho, co pravdy. "Faust", jehož analýza jako úplné dílo je vždy obtížné, neobsahuje morální úsudky ležící na povrchu, ale vyzývá čtenáře k dialogu a reflexi.

První byl případ

Zoufalý milenec, skvělý doktor, filozof, který se snaží proniknout do tajemství života - to nejsou všechny epitetky, se kterými je možné udělit Faustovi za hrdinu a skutečnou osobu. Hlavním rysem jeho postavy je připravenost na akci. Na začátku práce čtenář najde Fausta za překládáním starověkého pojednání a vidí, jak filozof a léčitel váhá a překládá slovo "loga".

goethe analýza

Hrdina je nakloněn nekonvenčnímu znění "první byl případ", protože je blízko jeho duše. Je vždy připraven rozhodně jednat. Ať už jde o záchranu životů, svádění mladé krásy nebo konspiraci s ďáblem - Faust (Goethe) vždy najde sílu překonat pochybnosti a učinit krok. Ačkoli není v žádném případě jednoduchý, bez vnitřního házení. Spisovatel obdařil svého hrdinu jakousi zlatou sekcí charakteru: Faust zároveň dokáže upřímně cítit a hluboce přemýšlet o problémech, které ho znepokojují, aniž by ztratil schopnost jednat a rozhodovat.