Popis práce: řidič rýpadla: vzorek

23. 2. 2019

Stavební, zemědělské, pozemní a silniční práce - kde se nepoužívá speciální zařízení! Různé stroje se specifickým účelem, jednotky a zařízení různých velikostí: od malých paletových nakladačů až po kariéru Belaz. Ke zvládnutí každého z nich potřebujete zvláštní dovednosti. Tento článek popisuje popis práce řidiče bageru: co dělá, kde je jeho práce zapotřebí, co je zapotřebí k tomu, aby se stalo jedním.

popis práce řidiče bageru

Co dělá řidič rýpadla?

Rýpadlo je typ samojízdného specializovaného stroje, vybaveného jednou nebo více vedenými vedeni, pohybuje se na kolovém nebo pásovém pohonu. Řízení této techniky je odpovědností řidiče. To není jen řidič, ale také opravář a manipulátor u jedné osoby. Tyto stroje se používají jak při práci ve městě, tak na jednotlivých stavbách a mimo osady. Hlavním úkolem rypadla - vývoj půdy, nerostů, kopání kanálů a zákopů, nakládání hromadného nákladu. Popis práce řidiče rypadla znamená schopnost zaměstnance pracovat se všemi druhy hornin a za všech okolních podmínek, ať už je to obrovské pole s viskózní půdou nebo více milionů měst s trvalými dopravními zácpami.

popis práce řidiče bageru nakladače

Jaké průmyslové se používají rypadla

Snem všech malých chlapců je pracovat na obrovských speciálních strojích. Taková práce je téměř identická s prací superhrdinů v očích dětí. A co vlastně tito lidé dělají? Co požaduje popis práce řidiče v reálných pracovních podmínkách? V jakých průmyslových odvětvích je práce tohoto specialisty a zařízení, které řídí? To je především:

 • Výstavba. Vykopněte jámu pod novou budovou, načtěte půdu do nákladního automobilu, který se vyveze z území, nahrajete na staveništi staré štěrk do stejného náklaďáku a tak dále.
 • Silniční práce. Odstraňte starý asfaltový povrch, ponořte ho do nákladního automobilu, nasaďte nový betonový nebo asfaltový mix, vykopněte výkop, abyste nahradili potrubí nebo položili podzemní zásobníky.
 • Kariérové ​​práce. Vývoj ložisek nerostných surovin, nakládání rudy.
 • Zemědělské práce. Práce v terénu, ve skladech obilí a tak dále.

Kde se nepoužívá pouze toto speciální zařízení! Majitelé soukromých domů pro své vlastní potřeby a obecní služby. Dokonce čištění vody nebo vytvoření umělých nádrží není bez práce odborníka.

popis práce pracovníka bageru 6. kategorie

Hlavní ustanovení pokynů

Pracovní rypadlo popis práce je rozděleno do několika sekcí. V každé z nich se vyzdvihuje důležité pracovní momenty specialisty. První část - hlavní ustanovení popisu práce řidiče v roce 2017 - nejnovější verze dokumentu v současné době.

Ředitel řidičů je jmenován a odvoláván na základě příkazu vedoucího podniku. Pokud má společnost hlavní inženýrskou pozici, je obvykle úředníkem, který vybírá kandidáty na toto místo a jejich testování.

Řidič je součástí kategorie pracovníků. Pro jeho práci není vyžadováno vyšší vzdělání. K práci v této specialitě je však nutné získat zvláštní osvědčení o propuštění zaměstnanci. Závisí to na úrovni zkušeností, délce práce a dovedností.

popis práce asistent řidič bager

Úkoly a funkce zaměstnance

Popis práce řidiče nakladače rýpadla předepisuje zaměstnance následující úkoly a funkce v pracovním procesu:

 • rozvoj půd, nerostů, hornin;
 • provádění stavebních prací týkajících se nakládky a vykládky sypkých nákladů, dlažby, rekultivace;
 • pohyb zboží ve skladech nebo v lomech;
 • kontrola rypadla a jeho technických celků, plánování práce;
 • přizpůsobení a seřízení technických jednotek a mechanismů stroje;
 • zajištění technicky správného fungování stroje a mechanismů, dodržování technologií různých prací;
 • nakládání hornin a čištění vozidel, vlaků z nich;
 • vyčištění železničních tratí z odpadu;
 • rozvoj půdy ve vrstvách nebo stupních;
 • kontrola uzemnění a připojení napájecích kabelů;
 • doplňování paliva, maziv, technických kapalin a vody pro rypadla;
 • neustálé sledování stavu dílů, technických komponent, ukazatelů palubní desky, trvanlivosti bezpečnostních zařízení;
 • pravidelná technická prohlídka stavu stroje, opravy a čištění podle potřeby.

Vzdělávání, znalosti a dovednosti zaměstnance

Podle popisu práce řidič jednobodového bagru a jiné typy strojů nevyžaduje vyšší vzdělání. Vyučují toto řemeslo na technických školách, vysokých školách a odborných školách. To znamená, že středoškolské odborné vzdělávání je dostačující po obdržení osvědčení o určeném stupni po ukončení studia. V procesu učení speciality by měl zaměstnanec získat následující dovednosti a znalosti:

 • vlastnosti zařízení, které jsou zařízením obsluhované, jeho odrůdy;
 • technické vlastnosti různých typů rypadel;
 • principy fungování jednotlivých částí stroje;
 • pravidla vyvažování, správná poloha a instalace v provozním stavu;
 • provozních režimů, při kterých je dosaženo nejrozumnější spotřeby paliva a maziva, paliva a opotřebení technických jednotek;
 • pravidla pro vývoj různých plemen v různých podmínkách prostředí;
 • schopnost rozlišit půdu, horninu, minerály;
 • pravidla pohybu v různých podmínkách: městské, terénní, drsný terén, sklady;
 • pravidla práce s různými horninami, schopnost rozlišit je a zvolit způsob práce, znalost fyzikálních vlastností konkrétních hornin, půda;
 • pravidla pro nakládání v různých vozidlech;
 • schopnost udržovat technickou a podkladovou dokumentaci;
 • schopnost rychle rozpoznat příčinu poruchy a odstranit ji;
 • bezpečnostní předpisy.

Níže je výňatek z popisu povolání, které nás zajímá.

popis práce řidiče v konstrukci

Osobní vlastnosti zaměstnance

Každá práce vyžaduje od žadatele jistotu osobní kvality které pomáhají při práci, a někdy jsou základním předpokladem pro přijetí žadatele do organizace. Popis práce pro řidiče rýpadla ve stavebnictví a dalších oblastech doporučuje zaměstnat žadatele s následujícími charakteristickými znaky a fyzickými ukazateli:

 • odpovědnost;
 • diligence;
 • fyzickou vytrvalost a sílu;
 • odolnost vůči povětrnostním podmínkám;
 • rychlá odezva na vnější podněty.

Odpovědnost zaměstnanců

Řidič bager má řadu povinností vůči zaměstnavateli, právu a společnosti jako celku. Celkový rozsah odpovědnosti může být uveden v následujícím seznamu:

 • plnění všech úkolů a funkcí stanovených tímto popisem práce, jakož i pracovní smlouvy;
 • splnění bezpečnostních požadavků na pracovišti;
 • dodržování požární bezpečnosti;
 • splnění požadavků na práci se strojem, technických požadavků výrobce;
 • dodržování právních a správních předpisů (pracovní, správní, trestní a jiné);
 • přesné provádění pokynů bezprostředního nadřízeného.

popis práce řidičů rýpadel 5. kategorie

Pracovní práva organizace

Vedle povinností má zaměstnanec řadu práv, která musí zaměstnavatel respektovat. Pokud se nestanoví ustavená práva, zaměstnanec se může stížnost obrátit na inspektorát práce a dokonce se obrátit na soud. Řidič rýpadla má právo:

 • ročně placené dovolené, nemocenská dovolená v případě nemoci, případně další neplacené dovolené;
 • dostupnost a provozuschopnost zařízení požadovaných při práci;
 • dostupnost nástrojů a náhradních dílů, pohonných hmot a maziv potřebných pro plnění úředních povinností;
 • dodržování bezpečnostních a požárních předpisů zaměstnavatelem;
 • příležitost podílet se na rozhodování o zlepšení pracovního procesu.

Odpovědnost zaměstnanců

V závislosti na trestném činu a stupni zavinění lze na zaměstnance uplatnit sankce různých typů a stupňů závažnosti. Řidič jeřábu - osoba, která ovládá technické zařízení zvýšeného nebezpečí. V tomto případě je nejen nebezpečný stroj (jeho rozměry a speciální technické jednotky), ale také důsledky nesprávné práce na něm. Pokud zaměstnanec jednoduše vynechal práci, neopustil se nebo byl pozdě bez dobrého důvodu, mohl být potrestán. Pokud se situace opakuje systematicky - pokuta, zadržení mzdy, stejně jako propuštění.

V případě škody na hmotných hodnotách vlastněných zaměstnavatelem, obecními a státními strukturami, jinými fyzickými a právnickými osobami může být zaměstnanec povinen zaplatit náhradu škody, stejně jako správní a dokonce trestní tresty rozhodnutím soudu.

popis práce řidiče 2017

Profese se řadí

Stupeň odborné přípravy a pracovní podmínky umožňují rozdělit specialisty do několika kategorií. V této profesi jsou 4, 5, 6, 7 a 8. Každý z nich dává odborníkovi přístup k práci s konkrétním typem rypadla. Čtyřbodový řidič tedy může provozovat jednobodové rypadlo s kapacitou až 0,4 m3. Popis práce řidičů rýpadla kategorie 5 je o něco širší, pokud jde o zařízení pod kontrolou. Při pátém výboji můžete ovládat stroj s následujícími vlastnostmi:

 • rýpadlo s jedním kbelíkem, jehož objem je v rozmezí od 0,4 do 2,5 m3;
 • rýpadlo s prodlouženým zařízením a vědro, jehož objem je 2 krychlových metrů;
 • řetězové nebo rotační multi-lopatové bagr s maximální kapacitou až do tisíce krychlových metrů za hodinu.

Popis práce operátora rýpadla 6. kategorie dále rozšiřuje seznam zařízení, které může pracovník použít:

 • rýpadlo vybavené jediným lopatou o objemu až 4,6 m3;
 • stroj, na kterém je instalováno rozšířené zařízení s jedním kbelíkem do 4 m 3 ;
 • rotační a řetězové rýpadlo s několika kbelíky s kapacitou do 2500 m 3 ;
 • bucket excavator s nainstalovaným specializovaným zařízením.

Čím vyšší je řidič řidiče, tím vyšší je jeho profesionalita, tím více zkušeností má.

Řidič rýpadla asistentu popisu práce

Někdy v práci bez asistenta prostě nemůže dělat. Čím složitější je technika, tím více je třeba "ruce" ovládat a sledovat čtení přístrojů. Při provádění určitých druhů práce má řidič asistenta, který je v jeho úplné podřízenosti a je povinen dodržovat všechny jeho pokyny.

Asistent má mnohem méně funkcí než řidič. Tato pozice obvykle bývají přijímána nedávnými studenty, stážisty nebo pracovníky bez zkušeností. Inženýrské rypadlo EKG popisuje popis pracovní pozice méně odpovědnost za práci s touto technikou za předpokladu, že byly přesně dodrženy všechny pokyny bezprostředního nadřízeného.