Menšinoví akcionáři jsou malí akcionáři. Práva a jejich ochrana

26. 2. 2019

Podnikové právo v Rusku se rychle rozvíjí. Akciové společnosti se blíží běžným občanům. Mají možnost nakupovat akcie prostřednictvím internetových zdrojů. Menšinoví akcionáři jsou občané, kteří vlastní akcie ve společnostech, ale nemají skutečný dopad na jejich činnost. V tomto článku se zaměříme na legislativu této kategorie, na práva a ochranu jejích zástupců.

Definice

Menšinoví akcionáři jsou kategorie, jejichž definice v ruských právních předpisech nenajdete. To je také málo studoval v doktríně. Podle britského vědce Paula Davise jsou menšinovými akcionáři akcionáři, jejichž podíl na kapitálu jim nemůže poskytnout samostatné rozhodování. Západní literatura poskytuje mnoho různých definic tohoto pojmu.

menšinových akcionářů

Menšinovým akcionářem je účetní jednotka, která se nemůže podílet na vedení společnosti, což je malý podíl, který vlastní, a nemůže volit své ředitele. Nicméně v Ruské federaci se tento pojem často chápe jako něco jiného. V internetovém glosáři termínů jsou menšinovými akcionáři všichni akcionáři, jejichž podíl na vlastnictví je nižší než 50%. Někteří domácí ekonomové obhajují názor, podle něhož 25% kapitálu podniku postačuje pro rozhodování.

Práva menšin

Zákon Ruské federace o akciových společnostech předpokládá, že 1% kapitálu stačí k účasti na schůzi. Navíc je možné požádat soud o náhradu škody, která je důsledkem jednání řídících orgánů. Akcionář, který vlastní 2% akcií, má již širší škálu práv. Může do agendy přidat řadu otázek a navrhnout vlastní kandidáty na jmenování do představenstva.

menšinovým akcionářem

Ještě více práv majitelů 10% akcií. Mohou svolat mimořádnou schůzi a prohlásit požadavek provést audit finančních a ekonomických činností podniku. Zákon o akciových společnostech, ačkoli nezapisuje menšinových akcionářů samostatně, ale zaručuje jejich práva. Potřebujete však pochopit, že tato opatření mohou ovlivňovat rozhodování o činnostech podniku pouze společně a kombinovat jejich úsilí.

Ochrana práv menšin

Existují dva způsoby řešení sporů mezi akcionářem a společností. První je vnitroporporátní. Jedná se o jednání o záležitostech týkajících se zájmů stran a jmenování zvláštních komisí. Použití této metody k ochraně práv menšinových akcionářů je možné pouze v případě, že existuje odpovídající smlouva, která zakotvuje postup pro provedení tohoto postupu.

práva menšin

Mnohem častější je soudní řešení sporů. Tento postup je jasně upraven v arbitrážním procedurálním kodexu Ruské federace (článek 225). Menšinoví akcionáři se mohou odvolat k soudu proti rozhodnutí přijatému valnou hromadou. Musíme však pochopit, že pravděpodobnost uspokojení takového tvrzení je velmi nízká.