Pýcha a pýcha. Jak je pýcha odlišná od pýchy?

18. 2. 2019

Pýcha a hrdost - je tam rozdíl? Moderní společnost předkládá několik verzí. Některé tyto vlastnosti připisují diametrálně opačnému. Jiní argumentují, že tyto vlastnosti jsou stejné. Když se podíváte do Bible, závěr je jednoznačný - hrdost a pýcha jsou slova s ​​jedním kořenem. Proto mají jeden význam. Jen hrdost je menší zlo. Je prezentován jako benigní nádor. Zatímco pýcha je maligní entita. To škodí muži samému a těm kolem něj. Co je za těchto podmínek skryto? A jaký je rozdíl mezi těmito vlastnostmi?

pýchu a pýchu

Co říká náboženství?

V dnešní době se hovoří o hrdosti. Většina lidí však tento koncept zaměňuje s hrdostí. Zvažte, jaké náboženství říkají o těchto kvalitách.

V ortodoxním světě je pýcha považována za jeden z osmi smrtelných hříchů. Pro katolíky vstoupila do koncepce sedmi zlozvyků. V islámu se hrdost nazývá počítač. Doslovně přeloženo jako "arogance". Patří k velkým hříchům, které se ve většině případů stávají zdrojem jiných chyb.

Všechna náboženství tedy vymezují takové kvality jako hrdost a pýcha. Rozdíl je následující. Člověk, oslepený pýchou, se vyvyšuje, chválí se před Bohem svým vlastnostmi, zcela zapomíná, kdo jim dal. Taková osoba je arogantní a věří, že dokáže vše dosáhnout sama, a ne Boží vůlí. Ve své hrdosti člověk nepodělí Všemocnému za to, co má (život, sluch, zrak) a přijímá (přístřeší, jídlo, děti).

Moderní chápání hrdosti a hrdosti

Jak tyto vlastnosti charakterizují osvícené mysli naší společnosti? Wikipedia dává následující výklad. Pýcha je nerozumná pýcha, arogance, arogance a sebecta. Charakteristika je jednoduchá, ale dostatečně jasná.

Pýcha je odrazem pozitivního sebevědomí. Mají sebeúctu, sebehodnocení a důstojnost. Podobně tato vlastnost zachází i s Ozhegovovým slovníkem. Kniha, publikovaná v roce 2009, definuje kvalitu "hrdosti" jako sebeúctu, pocit sebehodnocení.

hrdost a pýcha rozdíl

Tyto charakteristiky pocházejí z kompetentních zdrojů. A teď analyzujeme, což vede k vývoji nepravosti.

Proč vzniká hrdost?

Jaký je původ takové nepříjemné kvality? Psychologové tvrdí, že vychází ze strachu. Osoba má strach, že nebude milován tak, jak je. Takové obavy vedou k touze se zvedat nad ostatní lidi. Samozřejmě pochybuje, že ho naléhá do rukou pýchy.

Je běžné, aby se tito jedinci porovnali s ostatními, protože se obávali, že v nich naleznou ty nejlepší kvality. Proto jsou hrdí všichni a vždy zdůrazňují své výhody. To je zvláště výrazné, když se porovnáváte s ostatními. V důsledku toho prostě chtějí pochválit. Pouze tak mohou prokázat svou hodnotu. A dokazují to více pro sebe, než pro ostatní. Pro hrdý je to jedinečný způsob, jak se prosadit.

Je velmi důležité si uvědomit, že hrdost je zlozvyk, vždy tlačit člověka do propasti.

Záporná kvalita

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že ne stejná hrdost a pýcha. Rozdíl v těchto koncepcích je obrovský. Je to ona, která naznačuje, že výše uvedené vlastnosti jsou opačné. A v životě vedou osobu k jiným výsledkům.

hrdost je

Pýcha je nerespektováním téměř všeho: lidí po celém světě, úspěchů jiných lidí. Tato kvalita se projevuje jako neopodstatněná arogance, pocit nadřazenosti. Někdy jsou takoví lidé ohraničeni celým svým nafoukaným malým světem. Není divu, že tato kvalita slibuje jeho nespokojenosti s majitelem, ztrátu radosti, blízkost, osamělost. Je pozoruhodné, že lidé, v jejichž srdci se pýcha usadila, jsou extrémně podezřelé, velmi zranitelné. Často se stávají konflikty a v důsledku toho trpí neustálým zklamáním a neúspěchy. Tito lidé jsou velmi dotek. I když je hluboce nešťastná v duši.

Pokud je hrdost propast před člověkem, pak je hrdost dobré kvality, která může vést k úspěchu. Často je to to, že člověk přichází do bezprecedentní výšky.

Pozitivní kvalita

Jak je pýcha odlišná od pýchy? Zjistíme to. Takže hrdost - je její vlastní důstojnost, schopnost respektovat jak sebe, tak ostatní. Tito lidé jsou schopni ocenit především duchovní, jejich talenty a úspěchy ostatních. Jsou vymezeny takovou kvalitou, jako je spravedlivé zacházení. Lidé s hrdostí chrání a oceňují přesně to, co si zaslouží. Vůbec nezáleží na tom, zda je to vaše nebo někdo jiný.

pýcha a pýcha rozlišování

Pýcha dovoluje člověku, aby dokonale viděl své slabiny a slabosti, nad kterými musíte ještě pracovat. Tito lidé jsou spravedliví a přiměřenní vůči sobě. Koneckonců, hrdost jim nenechá utéct z jejich nedostatků. Proto si tito lidé dobře uvědomují své problémy. A jaký je výsledek? Pochopení jejich slabostí je mnohem lepší než jejich okolí, stávají se téměř nezranitelnými. Koneckonců, nejsou o tom složité. Takový člověk si dobře uvědomuje, že všichni lidé jsou obdařeni nedostatky. A protože pracuje tvrdě sám, jsou pro něj nějaké problémy jen dočasné.

Rozdíl pojmů

Výmluvně, následující rozhovor mezi otcem a synem hovoří o rozdílu v těchto kvalitách. Dítě se zeptalo: "Pýcha a pýcha? Jaké jsou rozdíly? "Pomyslel si otec. A pak odpověděl: "Pýcha je pochopení toho, že pro ty kolem sebe jste udělal všechno, co jste schopni. Pýcha je iluze, údajně dokážete dosáhnout toho, co lidé nemohou udělat. "

Takže pojďme zvážit, co přináší pýchu a hrdost na život člověka. Rozdíly jsou tak velké, že nenechávají žádné pochybnosti na rozdíl od konceptů.

jak se hrdost liší od pýchy

Co slibuje hrdost?

 1. Pozitivní postoj. Člověk respektuje nejen jeho hodnoty, ale i hodnoty ostatních lidí. Zahrnuje spravedlivé zacházení s jinými lidmi založené na čestě.
 2. Pozitivní, vznešené pocity a emoce. Osoba je hrdá na sebe, svou práci, děti. Upřímnost tohoto pocitu může být šťastná.
 3. Respirační pocity. Velký pozitivní v duši nezůstane bez povšimnutí ostatními. Proto se na oplátku stává respekt pro takovou osobu.
 4. Podpora. Lidé, kteří mají svou duši hrdost, rozumí svým zásluhám a silám dokonale. To jim dává příležitost spoléhat se na ně v každé situaci.
 5. Nezranitelnost. Člověk má vnitřní důstojnost. A i kdyby se celý svět obrátil na záda, nezůstane příliš nízký. Koneckonců, takoví lidé nepožadují podporu ve vnějších plevelů.
 6. Hodné úspěchy. Pýcha povzbuzuje člověka, aby stanovil nové cíle a dosáhl.
 7. Vážený vztah Takoví lidé mají základ v komunikaci. Proto se jim podaří vybudovat úctyhodné a slušné vztahy.

Co způsobuje hrdost?

 1. Negativní postoj. Pro něj vede neúcta, opovržení, ignoruje ostatní lidi a jejich hodnoty.
 2. Negativní emoce zkorodují duši. Takové kvality jako pohrdání, neúcta, závist, sarkasmus, znechucení a odmítnutí, hněv, nelibost činí člověka hluboce nešťastným.
 3. Neodpovídá. Komunikace s takovými lidmi je poměrně obtížná. Zpravidla existuje touha, aby se z nich uzavírala a nebyla jim čelit. Pouze moudří a silní osobnosti mohou sympatizovat s těmi, kteří jsou nakaženi hrdostí.
 4. "Mýdlový bublina". Člověk spoléhá na iluze. Bohužel je to frivolní velikost. Pro které ve většině případů nestojí za nic.
 5. Chyba zabezpečení. Takové osobnosti jsou imunní vůči jakékoliv kritice. Jsou podezřelé, dotyčné a agresivní. Ztráta vnější podpory a následně krmení jejich "já", jsou "odfouknuty" jako gumová koule. Koneckonců, nemají žádnou skutečnou podporu.
 6. Sebestrpení Majitel pýchy se domnívá, že již všechno dosáhl. Toto stanovisko nám neumožňuje stanovit pro sebe nové cíle a usilovat o jejich dosažení.
 7. Konflikt. Jeden ze společných vlastností těchto osob. Bohužel to často zničí důvěru, pocit a laskavost.

kvalitní hrdost

Jak se zbavit pýchy?

Můžete to bojovat několika způsoby. Uvědomte si, co dělá pýchu odlišnou od pýchy, nejdůležitější je najít tento zlozvyk v sobě. Někteří lidé se snaží jedinou ránu zničit nepříjemnou kvalitu. Toto je cesta poustevníků, svatých, kteří se prostřednictvím deprivace snaží dosáhnout dokonalosti.

Pokud hovoříme o obyčejných lidi, kteří jsou charakterizováni hrdostí a hrdostí, pak jim bude vyhovovat další metoda. Je založen na následujících skutečnostech:

 1. Poznání světa a sebe. Posláním každé osoby je přinášet na zemi radost a světlo. Schopnost dát je přirozenou potřebou duše. Člověk, který to nedělá, se vydává do bídy.
 2. Sebezlepšení a sebepoznání. Nemůžete utrácet veškerou životně důležitou energii jen proto, aby vyhovovala potřebám těla. Mysl se za takových okolností jednoduše zhoršuje. Mělo by se pamatovat na to, že každá osoba má svůj vlastní pozemský účel. Aby harmonie žila ve vaší duši, měli byste analyzovat, v jaké oblasti jste schopni přinést prospěch lidstvu. V tomto směru je třeba kultivovat.
 3. Rozvoj potřebných vlastností. Takové kvality jako vděčnost, pokora, tvrdá práce, odpovědnost, víra, láska, láska jsou postaveny proti hrdosti. Rozvíjením je člověk dokáže překonat nepříjemný zlozvyk.

hrdost dobré kvality

Závěr

Pokud člověk vidí špatně, doporučuje se dostat brýle. Ale jestliže někdo, čtecí o znameních, které charakterizují takové vlastnosti jako hrdost a pýcha, si nevšimne jediného nedostatku v sobě, žádné lupy nepomohou. V tomto případě je podle kompetentních zdrojů nadměrně rozvíjen pocit vlastní důležitosti. Vzpomeňte si a vystupujte jako, argumentujte a chválte ... Proto je třeba něco udělat.