Psychologie konfliktu, nebo jak nepoškodit vztah?

2. 3. 2019

Psychologie konfliktu je spíše důležitá a obtížná věc, kterou rozumíme. Faktem je, že jakýkoli konflikt je projevem jeho nespokojenosti, nesouhlasu s ostatními. Jinými slovy, jedná se o střet názorů a zájmů několika lidí. Místo a role tohoto problému dobře popsal N. V. Grishina. Psychologie konfliktu v její knize je pro mnohé jasná. Kromě toho jasně popisuje místo neshody v životě člověka. Promluvme si o tom, jaké jsou konflikty zájmů a jak s nimi jednat. konfliktní psychologie

Výhody nebo poškození

Ale nejprve hovoříme, je dobré nebo špatné konfliktu? Psychologie konfliktu naznačuje, že neshody mezi lidmi jsou jejich nedílnou součástí. Tak to je celé lidstvo.

Také sociální psychologie konfliktu naznačuje, že řešení sporných situací má příznivý vliv na lidstvo. Hlavní věc není ohýbat hůl. Takže pokud víte, jak správně jednat v napjaté situaci, bude konflikt přínosný. Jinak budete odsouzeni k negativním emocím. Abyste však mohli udělat správný krok, je důležité vědět, odkud tyto rozdíly pocházejí. Uvidíme, co mohou být.

Zobrazení

Psychologie konfliktu naznačuje, že všichni spadají do několika kategorií. V závislosti na tom budou uvedeny způsoby řešení rozdílů. Takže pokračujeme ke studiu. Grishina konfliktní psychologie

První je mezilidský konflikt. Objevuje se mezi několika lidmi. Je nedílnou součástí života každého člověka. Absence neshody může znamenat, že jeden z "účastníků" doslova překročil sám sebe.

Druhý druh je intrapersonální konflikt. Jedná se o nejvíce nesnesitelný druh neshody, protože vzniká uvnitř našeho ega. Takové situace poměrně často způsobují, že osoba není z nějakého důvodu nešťastná.

Mohou také dojít ke konfliktu meziskupin. Jedná se o rozdíly, které vznikají mezi několika samostatnými sociálními skupinami (například nějaká nepřátelství mezi dvěma paralelními třídami ve škole). Grishina vám pomůže lépe porozumět tomu. "Psychologie konfliktu", která jí byla napsána, odhaluje čtenáři všechny nuance kolizí zájmů skupin. No, teď je čas mluvit o tom, odkud mohou pocházet hádky.

Původy

Téma psychologie "Konflikty" je oblíbenou součástí mnoha psychologů. Faktem je, že jejich práce je založena na tom. Dobrý psycholog vám bude schopen snadno říct, kde mohou pocházet konflikty a další konfrontace. sociální psychologie konfliktu

Prvním důvodem může být nespokojenost s něčím. Zvláště když se hromadí jako sněhová koule. Člověk trpí dlouhou dobu a pak "exploduje", čímž odvrací své negativní emoce. Jazyk v takových časech je rychlejší než mozek.

Toto následuje nejistota, zvláště sama o sobě. To je hlavní zdroj vnitřních protikladů. Takto je člověk "roztrhaný" tam a zpět, hledá správnou odpověď a nemůže se rozhodnout, co má dělat. V této situaci existuje pravděpodobnost deprese.

Posledním významným důvodem pro vznik negativních situací jsou zájmy jiných lidí. To je běžné ve společnosti, zejména v úzkém okruhu lidí (například mezi pracovníky kanceláře). Pokud řeknete, že šéf nespravedlivě vrhá bláto na vaši práci, pak se dříve nebo později dostanete z toho.

Nevidíte logy ve svém vlastním oku ...

Psychologie konfliktu je taková, že za účelem vyřešení záporné situace je nutné vynaložit nějaké úsilí, které může od jednotlivce vyžadovat velkou vůli. Tak, jak vyřešit spory? psychologie řešení konfliktů

První věc, kterou musíte vzpomenout - nepokračujte v hádce v rozrušeném stavu. Jak bylo uvedeno výše, jazyk v takových časech je rychlejší než mozek. Pokud se hádáte s blízkým, můžete mu velmi ublížit. A některé slova, která jste mluvil, mohou navždy zasít nepřátelství.

Pak byste měli pečlivě analyzovat současnou situaci a snažit se pochopit, odkud pocházejí vaše neshody. Když je příčina nalezena, problém určitě opustí váš domov.

Další kroky, které je třeba provést, je vysvětlit všem vašemu partnerovi. Nezvyšujte hlas, buďte klidní. Někdy je to velmi obtížné. Nicméně, když předáte pravdu partnerovi, polovina problému bude vyčerpána.

Poslední věc, kterou je třeba udělat, je nechat "konec cesty" stávajícího konfliktu. Společně zvážit, jak vyřešit, co se stalo, a pak dospět ke shodě. Naučte se dát si trochu trochu. Potom můžete zvládnout jakékoliv překážky.

Pokud jste v konfliktu se sebou

Psychologie konfliktu může také pomoci těm, kteří trpí intrapersonálními rozdíly. Obvykle tyto problémy nezůstávají samy od sebe a člověk trpí stále častěji každý den.

Aby se předešlo katastrofálním důsledkům, je třeba požádat o pomoc osobu, která trpí intrapersonálními konflikty. Zde mu může pomoci dobrý psycholog nebo psychoterapeut. Spolu s ním bude nalezena příčina negativních emocí, po které bude "doktor" schopen nabídnout několik řešení. Spravedlně, aby se pacient rychle vypořádal s "nemocí", musí pacient přijmout své vlastní problémy a "se s nimi vyrovnat". téma psychologických konfliktů

Závěr

Tak jsme se zabývali řešením konfliktu. Lidská psychologie může s ním někdy hrát krutý vtip. Nicméně v každé situaci je důležité zůstat klidní a snažit se sledovat váš jazyk. Pokud máte pocit, že konfliktu nelze zabránit, zkuste být trpěliví a okamžitě shromážděte veškerou svou vůli do pěstí. Nezapomeňte, že budou projednávat hádky a zkušené emoce a dojmy budou navždy zůstat ve vašem srdci. Úspěšná rozhodnutí!