Význam jména Rostislav pro lidi narozené v různých ročních obdobích

8. 3. 2019

Význam jména Rostislav

Původ

Význam jména Rostislav může snadno odhalit každý, kdo zná ruský, ukrajinský, bulharský nebo jiný podobný jazyk. Je to velmi snadné. "Pěstujte, sláva!" - tohle naši vzdálenější předky dal. Obecně platí, že v každodenním životě lidé v Kyjevské Rusi měli mnoho takových jmen. V nich jedna ze složek byla zpravidla slovo "sláva". Můžete volat různé skvělé jména. Připomeňme si alespoň Jaroslava moudrého, nebo Mstislava, Svyatoslava. Také oblíbené byly i názvy žen - Miloslav, Wenceslaus a další. Navzdory skutečnosti, že původ všech těchto jmen je předkřesťanský, pohanský, Rostislav je zmíněn v ortodoxním kalendáři a ne jednou, ale třikrát. Jeho den andělů oslavovat 27. března, 24. května a 19. června.

Slavní lidé jménem Rostislav

"Rostoucí sláva" - tento význam jména Rostislav nevyhnutelně ovlivňuje osud chlapce jménem jemu. Na toto jméno nesla celá galaxie slavných lidí. Mezi nimi je nemožné nezmínit prince Rostislava Moimiroviče, který v polovině 9. století ovládal Velkou Moravu a hostil misionáře Cyrila a Metoděje. Knížetem Tmutarakanem z 11. století a třemi velkými knížaty Kyjeva neslo toto jméno a v moderních dobách slavný sovětský herec Plyatt, hokejista Olesh a stavitel lodi Aleksejev.

Jméno Rostislav

Obecné rysy

V závislosti na tom, který z komponentů jména - "růst" nebo "sláva" - bude dominovat, to je to, co bude mít postava chlapce. Rostikové jsou snadno závislí, mají doslova zájem o všechno, ve škole jsou zaznamenáváni v různých kruzích. Ale bohužel, jejich zájem zmizí stejně rychle a přecházejí na něco nového. Tito lidé vytvářejí nápady, ale zřídka je provádějí. Jméno Rostislav dává dopravci záviděníhodný smysl pro humor lehkost, s jakou prochází životem a dobrou povahou. Slavik dostatečně vytrvalý a důkladný. Studovali dobře. Důležitý vliv na charakter má čas roku, ve kterém se nositel narodil.

Rostislav: význam názvu pro lidi narozených v zimě

Zimní Rostislavové jsou pomalí a důkladní. Jejich dominantním rysem je láska k spravedlnosti, která může vést jak k nadměrné moralizaci, tak k boji o pravdu (v obou případech může člověk vytvořit pro sebe mnoho nepřátel). Jsou trochu neuspořádané, nenáročné v každodenním životě a zdráhají se rozloučit se starými věcmi. Tito lidé by se neměli oženit s zimními ženami, protože jejich touha ovládat své rozkošné Rostislava. Takže musíte být opatrný.

Rostislav význam názvu

Význam jména Rostislava pro "letní" muže

Rostika, která se narodila od června do srpna, je často bezpapírována, snadno se přizpůsobuje kouzlu a magnetismu silnějších jedinců. Tito lidé mají vážné nebezpečí, že se stanou závislými na alkoholu. V manželství to bude opravdové henpecked. Ale na druhou stranu "letní" slávy jsou velmi nadané, talentované osobnosti. I když nedosahují závratných výšky ve své kariéře, jsou vždy v dobrém stavu se svými šéfy.

Podzim Rostik a Sláva

Ale pro tuto skupinu lidí je význam Rostislavi jen pozitivní. Jejich charakter je poněkud impulzivní a dokonce i impulzivní, ale citlivá intuice a znalosti lidí jim umožňují vyhnout se mnoha konfliktům. Tito muži jsou inteligentní, asertivní, s jemným smyslem pro humor. Úspěšně se projevují v umění, humanitních vědách. Jejich jediným negativním rysem je nebezpečí závislosti na alkoholu. Tito muži by se měli oženit s ženami, které také nesou slovanské jména - Svetlana, Láska, Naděje.