Nejzákladnější archeologické nálezy. Nedávné archeologické nálezy

31. 5. 2019

Velmi často zůstávají otázky, které vznikají archeologickými nálezy, nezodpovězené. Vycházeli z temnoty neexistence, svědky vzdálené minulosti si zachovávají své tajemství. Někdy vedou jen k zmatení výzkumných pracovníků a někdy jsou děsiví, zasažení svou krutostí za hranice rozumu. Některé archeologické nálezy, jejichž fotografie jsou uvedeny v článku, patří do této kategorie.

Zmrzlý pláč

Archeologické nálezy

Služba egyptských starožitností je vážná organizace, kde všechny archeologické nálezy, které se jí dostaly do pozornosti, jsou pečlivě zaznamenány v příslušných účetních listech. Pan Gaston Maspero, který v tomto oddělení pracoval hodně let, viděl každého, a když přišla nová skupina artefaktů v listopadu 1886, sešla pracovat jako obvykle.

Den už klesal večer, když měl jen zaregistrovat poslední postavu, která byla ještě skrytá pod vrstvou starověké hmoty. Úředník provedl obvyklý pohyb a vytlačil staré plátno, které těsně objímala mumii. To, co viděl, ho přimělo k smrti. V karmínových slunečních paprscích slunce, které se potápěly za obzorem, se před ním objevilo tělo zakřivené v křečích s vázanými rukama a nohama, jako v zajetí.

Ale to nebylo to, co děsilo otřeseného úředníka. Mumie se široce otevřené ústa skrčil tichý výkřik, který zmrzl před několika tisíci lety. Jeho hlava byla vrácena a zdálo se, že se dívá na pana Maspera s nekonečnými orbitálními zásuvkami plnými bídy.

Pochopil, že si uvědomil, že nevědomky byl svědkem posledního činu, který se odehrával v dávné tragédii a možná i zločinu. Není pochyb o tom, že toto nešťastné, jehož tělo teď leželo na stole jedné z kanceláří Starožitnictví, bylo pohřbeno naživu. To, co způsobilo takovou krutost, zůstane navždy tajemstvím.

Starodávní Egypťané, kteří poslali své blízké na cestě skrze posmrtný život, velice zradili jeho ústa, protože se věřilo, že musí být navždy zavřený, jinak mrtví nenajdou klid. Nicméně až do dnešních dnů se tito křičící mrtví objevují před archeology. Někdy se vyskytují mezi indiány, Kelty a jinými národy. Zdá se, že nosí stráže v hlubinách starých hrobek a děsí své plačící nepozvané hosty - lovce pokladů.

Bezhlavé kostry

Archeologické nálezy, foto

Před několika lety vyšlo mnoho britských novin s křiklavými titulky - "Dorset County Nightmare", "Dorset County Horror" a další variace na toto téma. Co tak vzbudilo novináře a přimělo měšťany dočasně zapomenout na další novinové zprávy? A to se stalo.

V těch dnech byla na jedné z nejstarších cest v Dorsetu, která se nachází v jihozápadní části země a byla vyplavena Lamanšským průlivem, provedeny opravy. Demontují starou dlažbu, která byla již dávno zastaralá a na její místo byla položena moderní dlažba. Najednou buldozer, který nepatrně zvedl cestu, přemístil horní vrstvu země nožem, odhalil to, co se skrývalo pod ním lidskými očima.

Před očima úžasných dělníků se objevily spousty temných lidských kostí. Nález byl hlášen policii. Ti, kteří v takových případech přišli a dokončili všechny nezbytné formality, informovali pracovníky Královské archeologické společnosti.

Když se učenci dostali na místo a začali studovat pohřebiště, první věc, která je zasáhla, byla absence lebek. O něco později byly objeveny po dalších vykopávkách. Lebky byly pohřbeny poblíž a zdálo se, že byly speciálně položeny v rovnoměrné pyramidě.

Byly zde objeveny pozůstatky starověkých zbraní - meče a štíty, které díky svým charakteristickým rysům určovaly, že jejich majitelé byli nepochybně Vikingové. Ale hlavní pocit čekal dopředu. Když začali podrobně studovat jednotlivé kostry, ukázalo se, že jejich postavení ukázalo, že ti nešťastníci, kterým kdysi patřili, byli poprvé pohřbeni v zemi, stojící na ramenou, a pak ztratili hlavu.

Tyto hrozné archeologické nálezy dostaly nejpravděpodobnější vysvětlení. V devátém století Vikingové provedli ničivé nájezdy do Británie. Kraj Dorset, který se nachází na břehu úžiny, se stal jejich další kořistí. V určitém okamžiku se z těchto rozkazů odvrátilo vojenské štěstí a padesát čtyři zlodějů (to byli vědci, kteří počítali počet lidských pozůstatků) upadli do rukou místních obyvatel.

Časy byly barbarské a člověk by neměl být překvapen fantasií, s níž byli agresoři potrestáni. Byli pohřbeni na krku a hlavně jim odřízli hlavy s některými sedláky nebo pletence sedláků. Charakteristické znaky země v této části země umožnily zachovat doklady tohoto hrozného odvety až dodnes.

Archeologické nálezy v muzeu místních tradic

"Matryoshka" z pekla

V roce 2009 byla zařazena do kategorie "nevysvětlitelné archeologické nálezy" něco, co nebylo nalezeno ani nejbližší vysvětlení. V tomto roce byly výkopy prováděny ve Švédsku, v Motala, na území, kde bylo kdysi umístěno jezero. Náhle se objevil podivný předmět do rukou vědců, vypadal to jako kámen, ale ukázalo se, že je to lidská lebka.

Takové archeologické nálezy nejsou neobvyklé, ale v tomto případě něco varovalo vědce. Důvodem byla neobvyklá váha lebky - nepochybně držel v něm něco, co bylo stále skryto před zvědavými očima. Výsledky rentgenových paprsků vedly k úžasu vědců. Ukázalo se, že jejich nález se skládá z jedenácti (!) Lidských lebek vnořených do sebe. Před nimi byla nějaká strašidelná "matryoshka", která se objevila z temných hlubin podsvětí.

Je dokonce obtížné si představit, kolik lidí od dětí do stávajících starých mužů zaplatilo svým životem kvůli tomuto pekelnému suvenýru, kde lebky s úžasnou přesností byly navzájem propojeny. Neobvyklé archeologické nálezy vždy vzrušují mysli výzkumníků a vytvářejí mnoho hypotéz. Takže to byl tentokrát. Nebylo však nalezeno přesvědčivé vysvětlení k objevu. Ať už to byl nějaký prvek nějakého starodávného rituálu, nebo jen výrobek něčí nemocné fantazie, zůstalo navždy tajemstvím.

Švýcarská pozoruje starobylou hrobku

Nedávno se tajné archeologické nálezy ve speciální skupině nazvané "anomální artefakty" stále častěji objevují v masmédiích. Mluvíme o atributech moderního života, které byly objeveny během výkopu kulturních vrstev patřících k věkům dávné minulosti. Uvádíme několik příkladů.

Před několika lety čínští vědci, když vykopali starobylou hrobku v oblasti Guangxi, nečekaně objevili předmět připomínající kruh. Po vyčištění z prachu vědci zjistili, že drží v ruce hodinky. Ano, elegantní dámské hodinky a také švýcarské hodinky. Věk hrobu, kde se objevil tento nález, činil celkem čtyři sta let a nebylo nikdy otevřeno - o tom nebylo pochyb. Jak se do ní dostaly moderní hodinky?

Kladivo bylo vyrobeno před zjevením lidí na Zemi

V roce 1936 v USA stát texas vědec byl představen s hádankou, která zůstala nevyřešená až do dnešních dnů. Ve vrstvách vápence, jejichž věk je sto čtyřicet milionů let starý, bylo nalezeno kladivo, doslova vkročeno do skály. Jeho pero je zkamenělé a přeměněné na uhlí, což potvrzuje jeho mnohoměsíční věk. Kov, ze kterého byl kladivo vyroben, byl něco jedinečného. Podle odborníků takové čisté železo nebylo možné získat v celé historii světové metalurgie.

Vědci po celém světě uznávají, že takové tajemné archeologické nálezy nejsou neobvyklé. Existuje mnoho případů, kdy ve skalách, které se nahromadily více než milióny let a které se tvořily dlouho předtím, než se objevily první lidé, najdou určité objekty našeho moderního života. Oficiální věda nemůže vysvětlit tento jev, a proto jednoduše tyto skutečnosti ignoruje.

Archeologické nálezy, artefakty

Time Travel - budoucí technologie

Dáváme ještě jeden příklad. V Texasu jedno z překvapení očekávalo při vědeckém výzkumu archeologové, kteří neměli racionální vysvětlení. Pod vrstvou skalních skal byly nalezeny lidské a vedle nich jsou stopy dinosaurů. Celá nepravděpodobnost této kombinace spočívá ve skutečnosti, že starověcí plazi žili na Zemi mnoho milionů let před zjevením prvních lidí. Tato skutečnost již dlouho vede věda a není pochyb.

Archeologické nálezy tohoto druhu, kvůli jejich tajemství, vytvářejí nejodvážnější a někdy neuvěřitelné hypotézy. Jak se může, kromě pohybu v čase, vysvětlit taková kombinace atributů různých dob, které někdy zaostávají za miliony let? V našem moderním životě se věci staly samozřejmostí, až se nedávno zdálo fantastické. Kdo ví, možná čas cestování je docela reálné, ale zatím není známá technologie.

Sibiřské nálezy

Vraťme se však z oblasti hypotéz do oblasti, kde jsou vědecké komunity všeobecně uznávány archeologické nálezy. V místním historickém muzeu v Novosibirsku například existují výstavy, které nepochybně zasluhují nejvyšší pozornost. A ačkoli se nehoupají do šoku, jako ty artefakty, které byly diskutovány výše, ale přesto mohou sloužit jako jídlo pro nejbohatší představivost.

Zajímavé archeologické nálezy byly zahrnuty v počtu exponátů muzea po vykopávkách v okrese Moskovskij u Novosibirsku. Jedná se o kultovní místo, kde se rituální oběti prováděly během nejméně sedmi století. Ne, ne, neexistovaly žádné ohnivé lidské kosti a zástupci kmenů Kulai, kteří nám opustili tento památník, neměli divokou morálku, ale tato zjištění jsou jedinečná svým vlastním způsobem.

Skutečnost spočívá v tom, že kromě velkého počtu starodávných ozdob, šipek a prvků bojových a neformálních oděvů byly na tomto posvátném místě nalezeny dvě pohřebiště umístěná v kamenných sarkofágu z monolitických žulových desek. Vzhledem k tomu, že jsou nejméně dva tisíce let staré, stačí jen stavět hypotézy o tom, jak se tyto starobylé sibiřské kmeny podařilo vypálit žulu, zpracovat a konstruovat z ní geometricky bezchybné struktury. Odkud pocházejí tyto technologie a kde zmizely?

Exponáty muzea v Omsku

Můžete také vidět neobvykle zajímavé archeologické nálezy v Muzeu místní historie Omsk. Všechno, co sem bylo přineseno z vědeckých expedic, se stalo nejen exponáty výstavy, ale také prvky, na jejichž základě byla vytvořena rekonstrukce bytů patřících k nejrůznějším obdobím. Mezi nimi je mor živočichů patřících do doby kamenné a dugout - obydlí středověku.

Neznámé archeologické nálezy

Věk nejstaršího parkování starověcí lidé v této oblasti je čtrnáct a půl tisíc let. Ve vědě je toto období považováno za konec časné doby kamenné. Věnoval vědcům mnoho zajímavých archeologických nálezů. Artefakty získané archeology v Omsku nepochybně dokazují, že už v té době jejich krajané používali luky, plavali v člunech, věděli, že tkví a vlastní keramiku. V drsných a zasněžených zimách používali lyže k pohybu, které se objevovaly v jiných zemích až po mnoha staletích.

Alpské nálezy

Také je zajímavé připomenout si nejnovější archeologické nálezy, které byly v médiích široce hlášeny. Mezi nimi nejvíce stará mumie evropského člověka, nalezená v Alpách v devadesátých letech minulého století, způsobila největší zájem o vědecký svět. Byl objeven na hranicích Itálie a Rakouska. Její věk je více než pět tisíc let.

Studie ukázaly, že mumie patří čtyřiceti šestiletému muži, který zvedl dobytek a umřel na šíp. Kromě toho dekódování genomu pomohlo prokázat, že má hnědé oči a v mnoha směrech je podobné moderním obyvatelům Korsiky a Sardinie.

Kněžka ze schytských stepi

Další mumie, nalezená ve stejném období na hranici Mongolska, se nazvala "princezna Ukoka". Tato mumie dostala své jméno od názvu náhorní plošiny, kde byla objevena v jedné z hřebenů scythského období. Po komplexním studiu zjištění bylo zjištěno, že "princezna", kterou Mongolové považují za svého předka, zemřela jako mladá žena. Byla nejméně dvacet šest let.

Je zajímavé, že během pohřbu byla oblečená do bohatého hedvábného oděvu a její tělo bylo ozdobeno tetováním znázorňující postavičky griffinů. Navíc spolu s ní v hromadě pochovali šest koní. Všechny tyto detaily naznačují, že mumie nalezená s největší pravděpodobností patřila jedné ze skýtských kněžských knížat.

Amulet z oblasti Moskvy

Neobvyklé archeologické nálezy

Vzpomněl si na známé archeologické nálezy posledních let, nemůžeme se zmínit o těch nejvíce zvědavých artefaktech, které byly naposledy objeveny při vykopávkách u obce Myakinino nedaleko Moskvy. Mezi nimi tzv. Amulet - serpentine si zaslouží zvláštní pozornost. Archeologické nálezy v Rusku často představují různé amulety, amulety a jiné sakrální objekty, jejichž účelem je chránit jejich majitele před různými tmavými silami.

Charakteristickým rysem tohoto objevu je, že může být správně nazýván přechodným prvkem v přechodu od pohanství ke křesťanství. Na jedné straně tohoto bronzového amuletního odlitku je reliéfní obraz scény křtu Ježíše Krista a na druhé straně je mýtická postava ženy, jejíž nohy se změní v těla jedenácti hadících hadů.

Takové archeologické nálezy často ohromují svou úplnou neslučitelností se současnými křesťanskými kánony a svědčí o naivním a částečně dětském postoji našich vzdálených předků vyšším silám, které vedly jejich životy. Člověk má dojem, že starý pán umístil na amulet oba obrazy, které jsou navzájem tak neslučitelné, vedené jednoduchou logikou - takže možná někdo pomůže.

Některé z nálezů, které vyvolaly svět

Seznam nejzajímavějších archeologických nálezů, které způsobily největší odezvu veřejnosti, lze nalézt objevy vědců v různých částech planety. Obrovské množství z nich. Mezi nimi nezapomeňte si vzpomenout na lebku takzvaného "benátského upíra". Na rozdíl od svých spolubojovníků, kteří dokončili své noční hody s vkladem do hrudi, byl tento imigrant ze světa stínů plný cementu. S touto kamennou úponkou v ústech se jeho lebka našla v blízkosti Benátek.

Zprávy o vykopávkách prováděných v roce 2006 v oblasti mexického kapitálu vyděsily veřejnost množstvím zeslábnutých lidských a živočišných pozůstatků získaných ze země. Předtím bylo mnoho věcí o aztéckých krvavých obětováních, ale tyto výkopy prokázaly velikost takových akcí a satanskou představivost jejich umělců. Celá hrůza té doby se objevila před celým lidstvem.

Někdy vědci čekají na senzační objevy na nejvíce nečekaných místech. Například při studiu kanalizačních systémů starověkých římsko-byzantských lázní v Izraeli, archeologové nečekaně narazili na obrovskou hromadění dětských zbytků. Jak se tam dostali a co způsobilo, že někdo takový barbarský čin spáchá a hází je do kanalizace - navždy zůstane krutým tajemstvím posledních století.

Otevření Heinricha Schliemanna

Jaké archeologické nálezy získaly největší světovou slávu a ovlivnily další vývoj vědy? Snad nejvýznamnější z nich byl objev v roce 1865 od Heinricha Schliemanna. Ano, ano, mluvíme o otevření legendární Troy. Poté, co četl Homera a stal se jeho znalcem a obdivovatelem, Schliemann si nedokázal představit, že popis Troy byl dán jeho oblíbeným autorem pouze jako poetická fikce. Na rozdíl od názoru, který v té době převažoval, zcela věřil historickému všemu, co popisoval dávný básník.

Nedávné archeologické nálezy

Věřil a hledal. Díky posedlosti s tímto mužem objevili spolu se svými kolegy zříceniny starého města a samotná Troja už nebyla legendou. Heinrich Schliemann šel do dějin nejen jako vynikající badatel, ale také jako symbol odhodlání, schopný dosáhnout toho, co je obecně považováno za nemožné konvenčními pojmy. Mnoho archeologických nálezů, jejichž fotografie jsou uvedeny v tomto článku, naleznou následovníci tohoto pozoruhodného německého vědce. Byl to ten, kdo inspiroval celé generace archeologů k práci, jehož korunou byly nové objevy.

Přečíst předchozí

Kulomet PKP "Pecheneg"