Dopravní daň v Rusku: za co, kdo a kolik?

7. 5. 2019

Předměty zdanění

Dopravní daň je zdrojem příjmů pro regionální rozpočet. Tato daň je financována, včetně výstavby a údržby silnic v regionu. Poplatek za dopravu platí osoba uvedená v osvědčení o registraci vozidla.

dopravní daň

Předmětem zdanění jsou automobily, autobusy, skútry, motocykly, letadla, lodě, lodě, vrtulníky, plachetnice, sněžné skútry, motorové čluny, jachty, jetové lyže, sněžné skútry a dokonce i vzducholodě, balónky, závěsné kluzáky. Dopravní daň se nevztahuje na:

 • čluny, motorové čluny, jestliže jejich motor má méně než 5 koní;
 • vozy vybavené pro osoby se zdravotním postižením;
 • osobní automobily s kapacitou nižší než 100 koní, zakoupené nebo přijaté za použití sociálních služeb;
 • rybářské, říční a námořní plavidla;
 • zemědělské stroje používané zemědělci v hlavní činnosti;
 • vojenská doprava;
 • unesená vozidla;
 • lodě zaznamenané v mezinárodním registru soudů Ruska;
 • vrtulníků a letadel.

daň z motorových vozidel Jak je vypočítána daň z vozidel?

Daňový základ se stanoví na základě vlastností samotného vozidla, jeho motoru (jeho výkonu). Daň z motorové dopravy (sazba) je určena akty základních subjektů Ruské federace. V ruském daňovém zákoníku jsou daňové sazby na 1 l. c. vozidla. A tam je gradaci výkonu motoru: silnější auto, tím více jeho majitel musí platit. Například u auta, pod kapotou, které pracuje méně než 100 koní, je pro každý "koně" třeba zaplatit 2,5 rublů, u motorů o výkonu 100-150 koní míra je již vyšší - 3,5 rublů. pro 1 l. c. Největší daň platí osoba, pro kterou je registrován "železný kůň" s výkonem 250 a více koní v motoru - 15 rublů na litr. c. Dopravní daň je vypočtena jako součin množství konvenční a zjištěné daňová sazba. Podle daňového řádu mají regiony nárok na zvýšení sazby daně, ale ne více než 10krát. Toto omezení se nevztahuje na automobily s výkonem motoru do 150 litrů. c. Regiony mohou také stanovit různé daňové základy pro automobily v závislosti na roce výroby. Pokud regionální daňové sazby nejsou stanoveny zákonem v zakládajícím subjektu Ruské federace, sazby uvedené v daňovém zákoníku se použijí ve výchozím nastavení. Pro jednotlivce se vypočte částka přepravní daně Inspektorát Federální daňové služby (IFTS). Organizace musí provádět výpočty samy. Tato daň se vyplácí nejdříve 1. listopadu daňové období.

daňové výhody vozidel pro osoby se zdravotním postižením Dopravní daň: výhody pro osoby se zdravotním postižením

Jak bylo uvedeno výše, lidé se zdravotním postižením nemusí zaplatit tuto daň, pokud je vozidlo vybaveno speciálním vybavením a má kapacitu nejvýše 100 koní. a získali / obdrželi prostřednictvím sociálních služeb. Regiony Ruska mohou samostatně rozšířit seznam příjemců této daně. Například v Baškortostánské republice jsou účastníci Velké vlastenecké války, hrdinové Ruska, hrdinové SSSR, zdravotně postižení lidé všech kategorií, veteráni práce postiženi havárií v Černobylu a další kategorie občanů osvobozeni od placení daně z dopravy, jsou-li splněny tyto podmínky:

 • osobní automobily musí mít kapacitu motoru nejvýše 150 litrů. s nákladními vozidly - ne více než 250 l. c.;
 • doprava nesmí být starší než 10 let.