Co znamená "kamo přijde", nebo kam jdeš?

13. 3. 2019

Tento článek poskytuje materiál historického významu, jmenovitě budeme zkoumat, co to znamená "komický". Rozprávíme o událostech ve světové historii, které jsou spojeny s narozením této slavné fráze. Tento výraz je přímo příbuzný románu Henryka Sienkiewicze, který byl pojmenován spisovatelem Kamo Ridgem.

co znamená kamo

Kam jdete?

Začátek našeho příběhu bych rád řekl, co znamenají slova "sešli". Takže, překládaný ze staroslovensky, tento výraz znamená "kde jedete", podle legendy tuto otázku položil apoštol Petr Ježíš Kristus. V těch vzdálených historických dobách byla pravidla císaře Nerona charakterizována zvláštní krutostí.

Petr se obrátil na otázku Ježíšovi: "Kam jdeš, Pane?", Což znamená "camo", na které Ježíš odpověděl: "Jdu do Říma na druhé ukřižování, protože jsi odešel od svého lidu." Petr požádal o povolení vrátit se do Říma s Ježíšem, kde byl zajat a ukrižován obráceně, a tak mučeníctví jako smíření. Co znamená "camo" v alegorickém smyslu? To je otázka, která přiměje každého člověka přemýšlet o tom, zda žije správně, co jeho životních hodnot v jakém směru se jeho život pohybuje?

což znamená kamo hřeben

Světově proslulý román

Román "Kamo hřebeny" je považován za jeden z nejvýznamnějších historických románů polského spisovatele Heinricha Senkeviče. Spisovatel začal pracovat na románu na jaře 1894 a dokončil ho o dva roky později, v roce 1896. Jak napsal autor, publikoval kapitoly v periodickém tisku. Velmi brzy byla slavná práce přeložena do všech hlavních evropských jazyků. Roman získal světovou slávu. Ale hlavní pozornost samozřejmě přitahuje samotnou myšlenku románu.

Význam "Kamo Ridge" byl tak významný, že tato okolnost vysvětluje ocenění Nobelovy ceny Senkevich v roce 1905 za úspěchy v oblasti literatury. Během změny časů měli kritici odlišné postoje k dílu spisovatele, byly také chvíle, kdy byl potrestán za příliš jasný a atraktivní popis pohanského světa. Nicméně extrémy při hodnocení jeho díla nás činí novým způsobem rozpoznáním významu románu. Tak kde kam jdeš? Za zmínku stojí, co znamená "camo ridges"?

význam camo

Historická doba

64 - 68 n e. se stal posledním rokem panování císaře Nerona. V tuto chvíli se odehrály všechny události románu, které čtenářům otevřely jednu z nejtěžších a nejkrvavějších stránek světových událostí. Na úsvitu svého mládí se císař Nero nelišil ve špatných tendencích, ale jeho matka se jakkoli snažila získat vedoucí pozici a byla zabita vědomím Nerona. Takže císař vstoupil na cestu zločinů, které povedou ke smrti dynastie a přispějí ke vzniku nové občanské války. Na pozadí těchto historických událostí čtenář pozoruje román mladého šlechtického válečníka se dívkou slovanského původu. Přitažlivost mladého muže se stává skutečným pocitem, akcí se vyvíjejí na pozadí velkých událostí: na příkaz císaře vypukl oheň, který trval devět dní. Aby Nero odvrátil podezření, dal příkaz k zatčení těch, kteří byli nazýváni křesťany. Toto jméno pochází z jména Krista.

Co znamená překlad: "Camo hřebeny?", Už jsme zjistili. To znamená: "Kam jedete?" Je to otázka, kterou se Petr ptá Ježíše. Co zbylo, když se Řím stal světem a svět - Řím? Zůstává pouze filozofií: užívejte si všechno, co můžete, a vydejte se z života, když je vše známé. Podobné slova mluvila jedna z jasných postav románu - Petronius - římský "intelektuál" z doby obecného úpadku.

co znamenají kamo slova

Vždycky

Je zřejmé, že tato éra dala spisovateli bohatý materiál pro realizaci jeho plánu. V románu se autorovi podařilo odhalit jeho myšlenku, totiž ukázat čtenáři obraz dvou světů. První je vnější krása, krásné těla, zlaté sochy a současně duchovní smrt. On je proti druhému světu - duchovnímu životu. Svět byl první, kdo podmanil vše, ale ztratil své cíle. Po vyčerpání zevnitř, silně silné, krásné, ale bez jasného výhledu na život, tento svět vyvolává otázku: "Kamo komel", což znamená "kam jdeš?". Význam této otázky jde daleko za děj díla. Tato obtížná otázka nejen připomíná lidstvu minulost, ale také se zabývá současností a budoucností. Právě tato otázka je význam lidské existence, která je pro každého čtenáře vždy atraktivní.