Uchovávejte pořadí a objednávka vás udrží. To je to latinský výrok, který může naznačit globální představu tohoto článku. Budeme mluvit o pořadí: pořadí v hlavě, kolem, ve společnosti. Je naprosto jasné, že pokud má člověk nepořádek v hlavě a nemá pochopení, že je třeba dodržovat přirozená pravidla spravedlnosti, neexistují žádné morální hodnoty, žádné vnitřní pokyny, pak se od tohoto předmětu dá očekávat vše. Udělá to, co vidí v hlavě. Často je to zpravidla nedostatek pořádku v jeho životě, který nemůže ovlivnit společnost jako celek, protože tento jedinec přináší tuto nepřítomnost masám. Jinými slovy, prostě porušuje veřejný pořádek. veřejné poruchy

Co to je?

Veřejný pořádek je u nás založený vztah, který byl původně koncipován nejen pro harmonické soužití různých lidí vedle sebe, ale také zaměřený na univerzální rozvoj. Jádrem veřejného pořádku jsou právní, tj. Právní a nelegální normy. Ty zahrnují morální normy, existující tradice a zvyky, plus normy veřejných organizací a pravidla chování.

Znepokojující veřejný pořádek

V souladu s výše uvedenou definicí je snadné dospět k porozumění a povědomí o tom, co bude znamenat nesoulad a nedodržování těchto vztahů a pořadí .

porušení článku veřejného pořádku

– это нарушение юридических или неюридических норм (перечислены в пункте выше), то есть какие-то социальные и правовые нормы общественных отношений игнорируются и не соблюдаются представителем данного общества. Porušení veřejného pořádku je porušením právních nebo nelegálních norem (uvedených v odstavci výše), tj. Zástupci společnosti ignorují a nerespektují některé sociální a právní normy sociálních vztahů. Pro taková opatření teoreticky a teoreticky může být taková osoba předána před soud. . V praxi se ovšem ukázalo, že je možné, že je odpovědný pouze za porušení pravidel, které jsou stanoveny v právních předpisech a které jsou odpovědné za porušování veřejného pořádku . Může se lišit: disciplinární, správní, občanské a trestní.

Několik slov o individuálním povědomí a odpovědnosti, nebo utopickém ústupu

Chtěl bych také zmínit prohlášení jednoho amerického spisovatele. Zní to takhle: není třeba dát svět kolem, protože zpočátku to už bylo v pořádku. Zbývá nám, abychom harmonizovali a harmonizovali s tímto původním pořádkem světa. Velmi hluboké a správné. Kdyby každý člen společnosti pochopil a přijal zodpovědnost za své činy, nečinnost a uvědomil si důsledky svých rozhodnutí, pak by nebylo nutné vytvářet žádné tresty, ale bohužel moderní společnost není daleko ideální. Každý chce změnit tento svět, a ne začíná sám od sebe, a proto je rušivý veřejný pořádek běžný dnes.

Trest za porušení

Trestní zákoník a zákoník správních deliktů . stanovuje určité možné sankce za narušení veřejného pořádku . Tyto sankce jsou přímo závislé na závažnosti a složení porušení zákona. Jsou určeny sankcemi článku (článků): mohou to být peněžité pokuty ve výši až dva a půl tisíce rublů, administrativní odnětí svobody po dobu patnácti dnů (porušení veřejného pořádku, článek dvacátý, bod jedna, CAO "drobný chuligánismus"), nucené práce kromě pokuty a také vězení až do 5-7 let). Znovu to závisí trestného činu.

odpovědnost za narušení veřejného pořádku

Závěrem bych vám chtěl připomenout, že my, lidé, jsou to budova (nebo destruktivní) síla naší společnosti, a proto vše závisí pouze na nás, respektování veřejného pořádku.