Globální problémy současnosti a jejich filozofické porozumění

14. 5. 2019

Filozofie a globální problémy naší doby

Globální problémy naší doby

Filozofie hraje zásadní roli nejen v rozvoji lidské kultury, ale také v její ospravedlnění. Teoreticky taková "ochranná" funkce této disciplíny spočívá v druhu hledání odpovědí na otázky o tom, že v hmotném a duchovním bytí lidí jsou skutečnými hodnotami. To znamená, že filozofie rozvíjí ontologii kultury. Úspěšné hledání odpovědí je nezbytným předpokladem pro udržení normálního prostředí, které pomáhá lidstvu přežít a řešit hlavní globální problémy naší doby. Hlavním úkolem a pravděpodobně nejvyšším posláním filozofie, stejně jako hlavní hodnotou pro společnost, je tedy jeho antropologický účel. Mělo by pomáhat zajistit, aby se člověk zakořenil ve vnějším světě, a to nejen jako vědomé, ale také jako racionální a morální bytost.

Globální problémy současnosti a jejich zhoršení

V současné době existuje tolik vážných otázek souvisejících s ochranou životního prostředí, válkami, šířením zbraní hromadného ničení hladu a překonání chudoby, má filozofie zvláštní účel. Musí ukázat, jak nebezpečný je utilitářský postoj k přírodě. Provádí analýzu, kde leží hranice tohoto pragmatismu. Ona také Hlavní globální problémy naší doby Je navržen tak, aby nám ukázal alternativu, která by mohla i nadále vést lidskou civilizaci na cestě k pokroku a současně nezničit planetu. Nyní na přelomu tisíciletí není nic důležitějšího než zachránit život na Zemi a odolat globální katastrofě lidstva. Koneckonců, filozofie má morální principy které jsou často zbaveny přírodních a matematických věd. Moderní myslitelé nemohou abstraktní od možné apokalypsy. Globální problémy moderny musí přinutit filozofii, aby se znovu stala "učitelem života", jako ve starověku.

Základní úkoly filozofie ve společnosti

Navzdory skutečnosti, že mnozí považují "lásku k moudrosti" ne jako vědu, ale jako ideologii, poukazující na její souvislosti s politikou, mezi těmito dvěma kulturními jevy neexistuje přímá identita. Jedná se o zcela odlišné typy. veřejné povědomí. Koneckonců, filozofie pochopí strategické cesty pro budoucí existenci lidstva a snaží se překonat globální problémy naší doby. Politika je často vytváří. Filozofie - pokud ji porovnáte se zbraní - má humanitární poplatky za dlouhé vzdálenosti. Můžeme říci totéž o politice? Je na naší r Filozofie a globální problémy naší doby Lazá vyvolává humanitární katastrofy, protože představuje zájmy skupin lidí, kteří se snaží absolutní výkon. Důležité je také zdůraznit, že v oblasti osobního rozvoje není hodnota filozofie nijak významnější. Koneckonců, v člověku probouzí kreativní, konstruktivní impuls - základ společenské praxe a pokroku v budoucnu. Přináší generace, které se dokážou vyrovnat s pokušeními zisků a úplné kontroly a začít uvažovat o budoucnosti naší planety. Globální problémy naší doby nelze vyřešit, pokud člověk nemá aspirace na nové obzory svého vědomí, myšlenky na možný obraz světa. Není divu, že Platon v dialogu "Čas" považoval filozofii za dar od bohů, lepší než nic, co by mohlo být.