Gregoriánský kalendář: co o něm víme

14. 5. 2019

V době starého Říma se předpokládalo, že dlužníci zaplatí úroky v prvních dnech měsíců. Tento den měla na sobě zvláštní jméno - denní kalendáře a latinské kalendář je překládáno doslovně jako "dluhová kniha". Řekové však neměli takové datum, takže Římané ironicky říkali, že vrátí půjčku před řeckými kalendáři, tedy nikdy. Tento výraz se následně stal okrouhlým po celém světě. V naší době je gregoriánský kalendář téměř všeobecně používán pro výpočet velkých časových období. Jaké jsou jeho vlastnosti a jaký je její princip konstrukce - přesně to bude řečeno v našem článku. Gregoriánský kalendář

Jak se objevil gregoriánský kalendář?

Jak je známo, základem pro moderní kalendář je tropický rok. Takže astronomové nazývají časový interval mezi jarními rovnodennostmi. To se rovná 365,2422196 průměrným zemským slunečním dnům. Předtím, než se objevil moderní gregoriánský kalendář, byl Julianský kalendář, který byl vynalezen již v 45. století, používán po celém světě. Ve starém systému, který navrhl Julius Caesar, byl jeden rok v rozmezí 4 let průměrně 365,25 dní. Tato hodnota je 11 minut a 14 sekund delší než tropický rok. Proto časem se neustále nahromadila chyba v Julijském kalendáři. Zvláštní nespokojenost byla způsobena neustálým posunem dne oslav Velikonoc, který byl spojen s jarním rovnodenností. Později probíhá Katedrála v Nice (325 let) byla přijata i zvláštní vyhláška, která stanovila jediný den velikonočního pro všechny křesťany. K vylepšení kalendáře došlo k mnoha návrhům. Pouze doporučení astronom Aloysius Lilia (neapolský astronom) a Christopher Clavius ​​(bavorský jezuit) dostali "zelené světlo". Stalo se 24. února 1582: papež Gregory XIII vydal zvláštní zprávu, která představila dva významné dodatky k Julijskému kalendáři. Aby 21. března zůstalo v kalendáři jako datum jarní rovnodennosti, od roku 1582, počínaje 4. říjnem, bude deset dní okamžitě staženo a poté mělo být 15.. Druhý přírůstek se týkal zavedení přestupného roku - přišel každé tři roky a lišil se od obvyklého v tom, že byl rozdělen na 400. Nový zdokonalený systém chronologie tak začal odpočítávat v roce 1582, obdržel jeho jméno na počest papeže a lidu Začala volat její nový styl. přechod k gregoriánskému kalendáři

Přepněte na gregoriánský kalendář

Je třeba poznamenat, že ne všechny země okamžitě přijaly takové inovace. Španělska, Polska, Itálie, Portugalska, Holandska, Francie a Lucemburska (1582) jako první přistoupily k novému časovému počítání. O něco později se k nim připojili Švýcarsko, Rakousko a Maďarsko. V Dánsku, Norsku a Německu byl gregoriánský kalendář zaveden v 17. století ve Finsku, Švédsku, Velké Británii a severním Nizozemsku - v 18. století v Japonsku - v 19. století. A na počátku 20. století se k nim připojily Bulharsko, Čína, Rumunsko, Srbsko, Egypt, Řecko a Turecko. Gregoriánský kalendář v Rusku vstoupil v platnost o rok později, po revoluci roku 1917. Pravoslavná ruská církev se však rozhodla zachovat tradice a stále žije ve starém stylu. Gregoriánský kalendář v Rusku

Perspektivy

Navzdory skutečnosti, že gregoriánský kalendář je velmi přesný, stále ještě není dokonalý a hromadí chybu ve 3 dnech přes deset tisíc let. Kromě toho nezohledňuje zpomalení rotace naší planety, což každým stoletím prodlužuje den o 0,6 sekundy. Proměnlivost počtu týdnů a dnů v semestrech, čtvrtletích a měsících je další nevýhodou. Dnes se vyvíjejí nové projekty. První diskuse o novém kalendáři proběhla v roce 1954 na úrovni OSN. Nicméně nemohli dospět k rozhodnutí a tato otázka byla odložena.