Neúplná rodina. Problémy neúplných rodin. Sociální práce s rodinami s jedním rodičem

12. 6. 2019

Podle posledních údajů o sčítání lidu tvoří neúplné rodiny v Rusku 30% z celkového počtu rodin žijících na obrovském území této země. Toto procento je nejnižší v porovnání s čísly v jiných zemích. Například v USA tyto rodiny zaznamenaly 33%, ve Velké Británii 38%, ve Švédsku 54%, ale největší počet 64% neúplných rodin je na Islandu.

Pokud si pečlivě myslíte a porovnáte tyto země s celkovým počtem dokončených a neúplných rodin, je závěr, že Rusko s jeho obrovským počtem obyvatel není na posledním místě, což znamená, že se musíte pohybovat směrem ke zlepšení kvality rodinného života. Přesto je stále velké procento. V průměru každá pátá rodina přivádí dítě bez jednoho z rodičů.

Co je to rodina

neúplná rodina

Domníváme se, že rodina je málo lidí, kteří žijí společně na stejném území a snaží se zajistit, aby zájmy a životní pozice každého z nich byly pro všechny společné.

Lidé, s nimiž je dítě před plnoletým věkem, musí na dostatečně dlouhou dobu přivést ho nejen jako nezávislý člověk zodpovědný za své činy a skutky, ale také aby mu pomohli vypořádat se s jeho vnitřními obavami a obavami. Hlavní věc - pokusit se kultivovat v budoucnu charakter člověka nebo ženy a charakteristické pouze pro něj samotného temperamentu.

Zvedání dítěte

Naneštěstí může být dítě v neúplné rodině, kde všechny funkce vykonává pouze jeden z rodičů, nemusí být vždy správné. Tam, kde je výchova dítě svěřena pouze matce nebo otci, nemusí rodič věnovat mnoho věcí, ale později se ukazuje, že takové situace by mohly pomoci při řešení budoucích problémů.

Rodičovský postoj k dítěti

Maminka nemůže říct synovi, co otec ví. Je to způsobeno jeho negramotností ve vztahu k určité problematice. Totéž se děje s otci a dcerami.

Otec je mnohem těžší komunikovat se svými dcerami, zvláště ve věku 13-14 let, když dosáhnou puberty. Přestože tato doba života je pro dívku velice důležitá a v některých bodech byste měl věnovat velkou pozornost.

Problémy neúplné rodiny

Poté vzniká tzv. Problémy rodin s jedním rodičem. Ne vždy v rodině je jedno dítě. V podstatě všechny přinášejí několik dětí. V současné době je neúplná rodina jedním z nejaktivnějších problémů naší společnosti.

Podle statistik je převzata veškerá zodpovědnost za výchovu dětí. Dítě v neúplné rodině, stejně jako jeho rodič, má větší potíže z hmotné strany. Většina svobodných matek nemůže současně vykonávat funkce mateřství (péče o děti, vaření a další domácí práce) a otcovské funkce (stabilní hotovostní příjmy v rodině). Často ženy prostě nemají dostatek času.

Proto se většinou částečně provádí výchova v neúplné rodině. Dítě se uděluje buď sobě, nebo poručníkům blízkých příbuzných (babičkám, dědečkům, sestrám atd.).

Příčiny neúplných rodin

jedno dítě Hlavní důvody pro vznik neúplné rodiny jsou velmi rozmanité. Hlavními důvody jsou: smrt, rozvod rodičů, narození dítěte mimo oficiální manželství (občanské) a pobyt rodičů dítěte zvlášť.

Děti z neúplných rodin jsou nejvíce náchylné k problémům, které vznikají v důsledku nedostatku pozornosti, a to pedagogické povahy.

Rodina, ve které žije pouze matka a syn, čelí problému chlapce vnímání role člověka při vytváření rodiny a poté v životě. Pro chlapce je velmi obtížné pochopit funkce, o které se postará jen člověk.

Vztah matky a syna

rysy rodin s jedním rodičem Z matčiny strany k dítěti je buď zvýšená pozornost, náklonnost, touha chránit, milovat ho za dva, nebo, co se nejčastěji stane, touhou pomstít muže (otce) za neúspěšný život skrze jeho dítě. V takovém případě matka začne vzít zlo na dítě, donutit ho, aby cítil a pochopil jeho zbytečnost, a proto v budoucnu dítě dostane pocit hněvu na celém světě. Nemůže existovat bez pocitu nejistoty v sobě a ve své budoucnosti.

Pokud matka a dcera žijí ve stejné rodině a když v rodině není žádný otec, často matka dívky vede nečestný životní styl a dcera, ať už chce nebo ne, je nucena dodržovat vztah matky s ostatními muži. Může to být naopak, když matka nechce komunikovat s jinými muži z důvodu selhání manželství. Pak dítě má špatný stereotyp vzhledem k budoucnosti, již jeho rodině.

Chování dítěte

Vzhledem k porušení psychosociálního klimatu v rodině je většina dětí náchylná k nezákonným činům. Mají také poruchy neurotické povahy.

Dalším zajímavým faktem, který nedávno nepřipomínal velký význam, je vytvoření chlapců v důsledku ženského nepřítomnosti v rodině.

děti s jedním rodičem

Otcové a dcery

A naopak, dívky vytvořily mužské rysy nejen zvenčí. Dívky se stále více podobají mužům a chováním. Stávají se víc násilnými v chování s vrstevníky.

Dívky se snaží být trvalejší, odvážnější, silnější, odvážnější a především - ukázat svou nadřazenost. Nevědí, jak ženě projevovat zájem o muže. Dívky nevědí, jak se starat o sebe a nejsou vždy krásné. To je způsobeno skutečností, že před jejich očima není příklad chování skutečné ženy, příklad, který by následoval. Je to součást neúplné rodiny.

Proč přichází do rodiny porucha

Ve většině případů se rodiny rozpadají kvůli zradě jednoho z manželů, alkoholismu, rozdílu ve věku a také v případě, kdy věk manželů sotva dosáhl věku. Rozvod těchto sňatků zpravidla činí 73% ze 100%. Mladí lidé si plně neuvědomují veškerou zodpovědnost, která přichází po manželství. Je to jejich nedostatek přípravy a je příčinou bezprostředního rozpuštění manželství.

Po takovém neúspěšném manželství je žena v podstatě sama s malým dítětem v náručí. Dnes však může vzniknout neúplná rodina, dokonce i když jedna žena nebo muž přijme dítě. Může se také stát v případě smrti rodičů, potom je dítě umístěno do opatrovnictví nebo jeho příbuzní zajistí péči o něho.

Hlavní problémy

problémy rodin s jedním rodičem Problémy rodin s jedním rodičem jsou různé. Hlavní jsou problémy hmotné, lékařské, pedagogické a psychologické povahy.

Neúplná rodina, kde otec hraje hlavní roli rodiče, má především překážky pedagogické a psychologické povahy. Vzhledem k tomu, že v rodině není žádná matka, dítě trpí z velké části kvůli nedostatku náklonnosti. Ale to není všechno.

Děti, které nemají příklad mužský a ženský vztah plně nerozumí roli všech v rodině. Oni jsou zbaveni příležitosti identifikovat se s jejich rodiči a v důsledku toho v budoucnu přijmout určité morální a ideologické principy vztahů mezi rodiči a dětmi. Bez těchto dovedností nebudou dětem snadno vytvářet vlastní rodinu a zachránit jejich manželství v budoucnosti co nejdéle.

Budoucnost dítěte

Zpravidla se zvedne dítě v neúplné rodině ukládá určitý dojem na jeho budoucí život. Děti, jejichž dětství prošlo pouze jedním rodičem, jsou náchylnější k akutním a chronickým onemocněním. Dítě v neúplné rodině tráví téměř po celou dobu sami, protože jeho rodič tráví spoustu času na práci, aby mohl poskytnout svým dětem veškeré potřeby na maximum.

zvedání dítěte v neúplné rodině Malé dítě není vždy schopno se živit, sloužit hygienicky a dokonce se jen obléknout "podle počasí". Děti jsou častěji léčeny rodiči, kteří nemají čas nebo prostě nechtějí vzít své dítě na lékařskou schůzku. Ne vždy v těchto rodinách, děti jsou vybaveny všemi potřebnými pro normální život.

Stává se tak, že děti, které zůstávají v péči jednoho rodiče, jsou obklopeny nepříznivým prostředím. Matka nebo otec mohou trpět závislost na alkoholu nebo horší, narkotikum. Proto sociální služby neustále pracují s neúplnou rodinou. Děti by nikdy neměly nechat bez dozoru opatrovnické a opatrovnické agentury, které kontrolují životní podmínky dítěte a v případě potřeby přijmou opatření k jejich zlepšení.

Práce s dětmi a jejich rodiči

Sociální práce s rodinami s jedním rodičem by měla zahrnovat opatření ke stabilizaci rodiny a její podporu ze sociálně-psychologické úrovně. K dosažení pozitivních výsledků v životě těchto rodin musí rodiče především milovat své děti.

Sociální práce s rodinami s jedním rodičem zahrnuje rozhovory s rodiči a dětmi o tom, jak zabránit všem nežádoucím důsledkům v životě dítěte, které by mohly vzniknout kvůli nedostatečné pozornosti jednoho z rodičů.

Základní tipy pro rodiče

Sociální pracovník Jsem povinen nejprve doporučit, aby kontaktoval své vlastní a zvláště osvojené dítě. Je nutné neustále mluvit se svým dítětem o různých tématech, které vás oba zajímají. Ať už je to počasí nebo nejnovější politické zprávy, zkuste mluvit se svým dítětem jako dospělý. Nepřijmout to, když dítě chce něco říct, i když se vám zdá, že jste absolutní maličkost. Možná to má pro vaše dítě zvláštní význam v této fázi jeho života. Naučte se poslouchat a co je nejdůležitější - slyšet vaše dítě.

sociální práce s rodinami s jedním rodičem Jedním z hlavních principů, které musíte dodržovat, není přinutit vaše dítě, aby pracovala pro druhého rodiče, který s vámi nežije. Dítě vám může pomoci s něčím, ale nikdy nemůžete nést celé břemeno odpovědnosti, pro které nemá v žádném čase právo a žádnou zodpovědnost. Je třeba se naučit, že dítě je asistent. Musí mít dětství, a ne okamžitě dospělost.

Je velmi důležité podporovat vaše děti v každém úsilí. Je třeba nechat dítě vědět, že je to pro vás stejně důležité, jako pro něj. Je třeba se snažit, aby se při každé příležitosti neztrácel můj náladu, ačkoli je to velmi obtížné a ne otravovat dítě, zvláště když je jeho zločin malý. Je velmi důležité se snažit zachovat pozitivní psycho-emoční náladu. Dítě bude více sebevědomé každý den. Naučí se důvěřovat svému rodiči. Zde bude nutné ukázat trpělivost a podnítit co nejvíce důvěru a naději na budoucí život společně.

Často, zvláště v těžkých životních momentech pro vaše dítě, si bude pamatovat na dobu, kdy jste žili s celou rodinou. V tomto okamžiku nemůžete dítě dělat za vinu, i když se vám tyto vzpomínky nezdají být pozitivní. Pokud si dítě vzpomene na to, je to právě tato událost, kterou si nejvíc připomíná a že pro něj hraje důležitou roli v životě.

Je-li to možné, je třeba ukázat příkladem nebo mluvit o chování lidí v daném postavení odpovídající jejich pohlaví. To je jediný způsob, jak učit dítě k porovnání chování muže a ženy ve vztahu k jiným lidem v různých časových obdobích.

K tomu, aby dítě mohlo komunikovat s muži i ženami, je nutné ho seznámit s osobami, které mají opačný pohlavní styk, a nechat ho cítit zbytečné.

Dítě a vina

Neúplná rodina může být vytvořena z jakékoli rodiny. Pokud se rodiče rozhodnou rozvést, pak by mělo být dítě předem připraveno (během rozvodu a odloučení), ale někdy existují chvíle, kdy nelze předpovědět budoucnost (například smrt rodiče). Navzdory skutečnosti, že dítě není vinen za rozpad rodiny, zpočátku se může obviňovat ze všeho, co se stalo. Nikdy by neměl být zodpovědný za činy druhých. To je nejdůležitější věc, v níž je třeba přesvědčit rodiče svého dítěte.