Khrushchev se rozmrzel a jeho autorem - prvním tajemníkem ústředního výboru CPSU

2. 3. 2019

Historie posvátné éry je plná mýtů a hádanek. Po smrti "otce národů" uvnitř vrcholu Kremlu začala soutěž o moc skrze důmyslné způsoby uspořádání "svých" kádrů.

Chruščov rozmrzel

Rozmrazit se jako výraz osobnosti Chruščovova

Po náhlém a dramatickém vítězství N.S. Khrushchev skončil L.P. Beria skončilo smrtí, nebo spíše vraždou druhé, přišla nová doba ve vývoji prvního světového socialistického státu. Dnes s vysokou mírou jistoty lze argumentovat, že pokusy o reformu socialismu vedly k jeho smrti v historicky krátkém období. Pouze 38 let poté Stalinova smrt SSSR přestal existovat. Chruščovova politika byla extrémně nekonzistentní, spojující revoluční romantismus, touhu dosáhnout světového nadřazenosti ve všech oblastech veřejného života, touhu zmírnit podíl pracujících a neuvěřitelnou krutost.

rozmrazení v SSSR

Rozmrazte se v umění

Chruščovské tání získalo své jméno na počest příběhu Illy Ehrenburgové, publikované v roce 1954, a ve skutečnosti se stal manifestem sovětské inteligence. Hlavní myšlenka knihy byla prioritou humánního přístupu k talentovaným lidem nad ideologickými dogmy a vyjádřila nadšený optimismus ohledně dalšího vývoje obnoveného socialismu. Rozmrazení v SSSR získalo další odrazy v umění. Filmy té doby byly naplněny novými klišé: progresivně myslící protagonista se postavil proti antagonistovi - skrze stingujícího velitele stalinistické formace - a po krátkém, ale obtížném boji vyhrál. Bylo však publikováno a mnoho vysoce uměleckých děl, které našly masový čtenář. Všechno toto "demokratické orgie" netrvalo dlouho.

Chruščovská politika

Dvacátý kongres

Skutečně o změnách vnitřní politiky sovětského vedení začal mluvit v roce 1956, po dvacátém kongresu CPSU. Chruščovské rozmrazování začalo zavřeným dopisem komunistům. Brzy jeho obsah nebyl tajemstvím občanů, kteří nejsou stranami, a zřejmě to bylo koncipováno. Vydáním politického svědectví o Leninovi, neznámém pro čtenáře, se Khrushchev oddělil od zločinů režimu, v němž se sám nezúčastnil, než Beria, který byl popraven. Byl vynalezen nový termín "Leninistický styl vedení", což znamenalo možnost diskutovat o složitých a kontroverzních otázkách na kolegiálním základě. Ve skutečnosti však všechna rozhodnutí přijala buď samotný první sekretář, nebo skupina lidí podobně smýšlejících. V roce 1957 byla porážena takzvaná "skupina protistran", skládající se ze starých stalinských stráží. S okrajem sedmi hlasů proti čtyřem, politbyro požadoval, aby byl Khrushchev vyloučen z vedení země. Převratu se zabránilo pouze přijetím nouzových opatření, která nemohla být nazývána demokratickou ani s největším úsekem.

Chruščov rozmrzel

Těžká volba

Khrushchevské rozmrazení znamenalo nutnost jasného výběru mezi správním řízením (nucením obyvatelstva žít stranami) a lidskou svobodou volby. Poté, co vydal pas společným farmářům, nový vedoucí země skutečně zrušil poddanství pod níž žili sovětští rolníci. Je pravda, že bylo velmi obtížné volno opustit vesnici, ale bylo to stále možné a odliv práce ze zemědělského sektoru nebyl pomalý. Události ve východní Evropě, zvláště drsné potlačování "kontrarevoluční povstání" v Maďarsku, demonstrovaly Chruščovově odhodlání prosazovat socialistické hodnoty, které byly v podstatě stalinistické.

Zmrazte znovu

Chruščovské rozmrazení se nezastavilo v říjnu 1964, kdy první byl "odstraněn", to se stalo dříve. Pronásledování "disidentů", represálie proti spisovatelům, kteří psali nežádoucí knihy, útisk věřících, mnohem důležitější než pod Stalinem, v kombinaci se začátkem masové bytové výstavby a vítězství sovětské vědy. Zhoršení hospodářské situace vyvolalo vzpoury, v jejichž důsledku byla provedena střelba neozbrojených demonstrací. To vše naznačuje chruščovské mrazy.

Přečtěte si další

Interpretace snů: co sny nese