NATO: dekódování, historie a modernita

25. 3. 2019

Historie vzniku NATO je úzce spjata s událostmi, ke kterým došlo po skončení druhé světové války. Tak či onak, ale každý den slyšíme tuto zkratku ve zprávách. Co to znamená?

NATO: dekódovací zkratky

Spojení nebo blok založený na zásadách kolektivní obrany vznikl po podpisu smlouvy ve Washingtonu v roce 1949. Akce se odráží ve jménu organizace. To znamená, že je to Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jinými slovy Atlantická aliance NATO, jejíž zkratka je Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO). Výše uvedené výrazy jsou synonymem. NATO znamená pouze jedno dekódování: spojenectví 26 zemí, ze Severní Ameriky do Evropy. Země se snaží dosáhnout ideálů uvedených v primární smlouvě.

Dekódování NATO v ruštině by mělo být napsáno jako Organizace Severoatlantické smlouvy, tedy SADP. Přestože překladatelé se stále hlásí o správném hláskování. Obvykle se však používá obvyklá forma, dekódování slova NATO se nevztahuje. Zejména slovo "aliance" je sporné. Koneckonců, podle statutárních dokumentů organizace to není spojenectví, ale blok NATO. Zkratka pro ty, kteří nezná angličtinu, může vypadat takto: "Organizace Severoatlantické pravdy". Přepis NATO

Emblem NATO

Tento odznak byl schválen Severoatlantickou radou v říjnu 1952 jako znak spojenectví. Kruh symbolizuje jednotu a spolupráci a zásuvka kompasu označuje společnou cestu k míru zvolenou členskými státy.

Podle smlouvy je hlavní úloha NATO, rozluštit název, který znamená přátelskou alianci, následující:

  • Při zajišťování svobody a bezpečnosti zemí a jejich členů prostřednictvím politických i vojenských prostředků.
  • NATO dodržuje společné hodnoty demokracie pro alianci, svobodu jednotlivce, právní stát a mírové řešení sporů.
  • Podporuje tyto hodnoty také ve všech euroatlantických regionech.

Trochu historie Zkratky interpretace NATO

V lednu 1948 navrhla Velká Británie a Francie Belgii, Nizozemsku a Lucembursku politický pakt, ale země Beneluxu požadovaly, aby ji doplnil vojenskými dohodami. Dalším krokem k posílení spolupráce v rámci aliance bylo podepsání úmluvy o stavu ozbrojených sil členských zemí NATO v červenci 1951 jejími členy. Podle jejích předpisů USA získaly právo udržovat vojenské základny v Evropě, ozbrojené síly aliance by se mohly nacházet na území jiných členských států NATO.

V obou případech se zahraniční ozbrojené síly skutečně těšily práva na extrateritoriality. Ale nebylo to jen o formálním sjednocení států. Západní Evropa, ale také o tom, aby se nové atlantické vazby staly závazkem bezpečnosti NATO, jehož dekódování je uvedeno výše. To znamená, že vznikla účinná vojenská výchova. A to bylo nemožné dosáhnout bez účasti Západního Německa. Vyhlídka na remilitarizaci FRG však způsobila hluboké obavy nejen na východě, ale i na západě kontinentu. Přepis NATO v ruštině

Začátek studené války

Pokračování západního kurzu o opětovném začlenění Německa do evropských struktur došlo v podobě jeho přistoupení 18. dubna 1951 k dohodě o vytvoření unie v Evropě prodeje oceli a uhlí v souladu s "Schumannovým plánem". Francie zároveň navrhla vytvoření vlastní armády. Německý vojenský kontingent také musel vstoupit. Provádějící průběh rehabilitace německé militaristické moci, západní mocnosti již v roce 1950 souhlasily s vytvořením ozbrojených sil Spolkové republiky Německo, zrušily vojenské výrobní omezení a odpustily z řad pravidelných důstojníků značné množství zločinců. Konečným krokem ke konsolidaci západní Evropy bylo zapojení Německa do západní unie a NATO, dekódování jejího významu zní docela klidně.

Tento krok způsobil velmi obtížnou a velmi negativní reakci SSSR. Sovětský svaz porušil spojenecké dohody v době války s Anglií a Francií. Obnova německého vojenského stroje byla v Moskvě vnímána jako součást přípravy Západu na ofenzívu proti SSSR. Sovětský svaz se obrátil na vytvoření vojenského bloku, který měl sjednotit východoevropské země lidové demokracie kolem SSSR a vytvořit efektivní mechanismy pro jednotnou kontrolu síly celého bloku. V květnu 1955 ve Varšavě podepsaly SSSR, Polsko, Bulharsko, NDR, Rumunsko, Maďarsko a Československo dohodu o vytvoření aliance, tj. Organizaci Varšavská smlouva, co bylo vlastně začátkem studené války. Ale to, jak se říká, je další příběh. Vysvětlení slova NATO

Náš čas

Nakonec, ospravedlnění zkratky NATO, jejíž dekódování znamená spojenectví, organizace vytvořila systém politických konzultací mezi zeměmi. Úředníci pak říkali, že proces konzultací byl životodárnou součástí aliance. V důsledku pozitivní změny došlo k poklesu napětí.

Velmi důležitá byla v této souvislosti Moskevská dohoda Spojených států, SSSR a Velké Británie o zákazu jaderných zkoušek a jednání o nešíření jaderných zbraní v roce 1963, která skončila v červenci 1968 podepsáním příslušné smlouvy těchto tří zemí.

Výsledkem je, že summit NATO, který se konal v Bruselu koncem května 1989, získal zvláštní význam na pozadí výše uvedených událostí. Byly zveřejněny dvě zásadní politická prohlášení o alianci, prohlášení při příležitosti čtyřicátého výročí založení aliance. Definovala cíle a směry politiky, které by měly vést členské státy NATO během pátého desetiletí existence, jakož i komplexní koncepci kontroly zbraní a odzbrojení.