Proton je elementární částice

6. 3. 2020

V tomto článku najdete informace o protonu jako elementární částice, která je základem vesmíru spolu s jeho dalšími prvky používanými v chemii a fyzice. Budou určeny vlastnosti protonů, chemické vlastnosti a stabilita.

Co je to proton

proton je

Proton je jedním z představitelů elementárních částic, který je označován jako baryony, e. ve kterém fermiony silně interagují a samotná částice se skládá z 3 kvarků. Proton je stabilní částice a má osobní hybnost - spin ½. Fyzikální označení protonu - p (nebo p + )

definice protonů

Proton je elementární částice, která se účastní termonukleárních procesů. Tento druh reakce je v podstatě hlavním zdrojem energie generované hvězdami v celém vesmíru. Prakticky celé množství energie uvolněné sluncem existuje pouze kombinací 4 protonů do jednoho jádra helia, které tvoří jeden neutron ze dvou protonů.

Vlastnosti spojené s protonem

Proton je jedním ze zástupců baryonů. To je fakt. Protonní náboj a hmotnost jsou konstantní. Proton je elektricky nabitý +1 a jeho hmotnost je definována v různých jednotkách měření a je v MeV 938.272 0813 (58), v kilogramech protonu je hmotnost uzavřena v číslech 1.672 621 898 (21) · 10-27 kg, v jednotkách atomová hmotnost proton se rovná 1,007 276 466 879 (91) a. E. m. A ve vztahu k hmotnosti elektronu hmotnostní proton váží 1836,152 673 89 (17) ve vztahu k elektronu.

Proton, jehož definice již byla uvedena výše z hlediska fyziky, je elementární částice s projekcí isospin + ½ a jaderná fyzika vnímá tuto část s opačným znaménkem. Proton samotný je nukleonem a skládá se z 3 kvarků (dva kvarkery a jeden kvark).

protonový náboj a hmotnost

Experimentálně zkoumala strukturu protonového jaderného fyzika ze Spojených států amerických - Roberta Hofstadtera. K dosažení tohoto cíle fyzik vytlačil protony vysokoenergetickými elektrony a pro popis získal Nobelovu cenu za fyziku.

Proton obsahuje jádro (těžké jádro), které obsahuje asi třicet pět procent energie elektrický náboj proton a má poměrně velkou hustotu. Plášť obklopující jádro je relativně plochý. Plášť sestává hlavně z virtuálních mezonů typu a p a nese asi padesát procent elektrického potenciálu protonu a nachází se ve vzdálenosti přibližně od 0,25 x 10 13 do 1,4 x 10 13 . Dokonce ve vzdálenosti asi 2,5 x 10 13 centimetrů tvoří skořápka a w virtuální mezony a obsahuje přibližně zbývajících patnáct procent elektrického náboje protonu.

Stabilita a stabilita protonů

Ve volném stavu proton nevykazuje žádné známky rozkladu, což signalizuje jeho stabilitu. Stabilní stav protonu, jako nejlehčího zástupce baryonů, je způsoben zákonem o zachování počtu baryonů. Bez porušování zákona SBCh se protony mohou rozpadat na neutriny, pozitrony a další, lehčí elementární částice.

Proton jádra atomů má schopnost zachytit některé typy elektronů, které mají K, L, M atomové skořápky. Po provedení elektronového zachycení proton jde do neutronu a v důsledku toho vydává neutriny a "díra" vzniklá v důsledku zachycení elektronů je naplněna elektrony nad atomovými vrstvami, které leží.

In neinertních referenčních systémů protony by měly získat omezenou životnost, kterou lze vypočítat, což je způsobeno účinkem (radiace) Unruhu, který v teorii kvantového pole předpovídá možné úvahy o tepelném záření v referenčním systému, což je urychleno, pokud tento druh záření není k dispozici. Proto může proton v přítomnosti konečné doby své existence projít beta rozpadem na pozitron, neutron nebo neutrino, přestože samotný proces rozpadu je SCE zakázán.

Použití protonů v chemii

Proton je atom atomu H, který je vybudován z jediného protonu a nemá elektron, takže z chemického hlediska je proton jedním jádrem atomu H. Neutron spojený s protonem vytváří atomové jádro. V PTFE Dmitrije Ivanovicha Mendelejev číslo prvku označuje počet protonů v atomu určitého prvku a číslo prvku je určeno atomovým nábojem.

protonové elementární částice

Kationty vodíku jsou velmi silné akceptory elektronů. V chemii jsou protony získávány převážně z kyselin organické a minerální povahy. Ionizace je metoda výroby protonů v plynných fázích.