Sociální instituce: jejich role a úkoly ve společnosti

10. 3. 2019

Lidská společnost je velmi složitý a rozmanitý organismus. V procesu formování a rozvoje nevyhnutelně kladou požadavky na účinnost a udržitelnost společných aktivit lidí. Sociální instituce jsou nástrojem při řešení těchto aspektů společenského života. Je to jejich formace a sociální instituce fungování byla reakcí na potřebu optimalizace soužití. Ve skutečnosti jsou sociální instituce relativně stabilní formy a druhy sociální praxe, které jsou zaměřeny na organizaci společenského života a zajištění stabilního spojení uvnitř a mezi sociálními skupinami. Tento jev vytváří a sankcionuje normy lidského chování a mezilidské vztahy v rodině, ve vzdělávací instituci, v podniku, mezi přáteli a známými. Je to ten, kdo určuje formy vztahů mezi různými skupinami: starší a mladší, muži a ženy a tak dále. Existuje několik sfér sociální činnosti, z nichž každá vyžaduje vlastní soubor podobných sociálních paradigmat: duchovní sféru, politickou, ekonomickou a vlastně sociální. Hlavní principy sociálních institucí jsou v mnoha ohledech spojeny s těmito aspekty. Je jich pět.

sociálních institucí

Duchovní

Tyto formy vznikají v důsledku vývoje duchovních hodnot a jsou prostředkem jejich podpory a rozšiřování: církve, vzdělávacích institucí, vědeckých center, kulturních institucí a dalších.

Politické

Tyto sociální instituce jsou určeny k regulaci výkonu moci. A také stanovit základní pravidla a funkce veřejného vzdělávání (nebo pre-state) - práva, svobody, soudnictví politický systém pluralismus.

Ekonomický

Toto je sféra formace sociální produkce a rozdělení bohatství mezi členy společnosti. Proto se v této oblasti rodí takové formy interakce jako trh, soukromý majetek, výrobní vztahy a další.

Stratifikace sociálních institucí hlavní sociální instituce

Zde mluvíme o správném rozdělení společnosti do různých kategorií v závislosti na konkrétních parametrech: podle věku, stavu majetku, kulturní příslušnosti, výklenku ve státní hierarchii, podle založené na pohlaví. Existuje poměrně málo takových klasifikací.

Sociální instituce příbuznosti

Jsou související s rodinou a sňatkem a jsou navrženy tak, aby řešily otázky primární socializace dětí.

Obecné a různé charakteristiky

Současně je třeba poznamenat, že sociální instituce mají vnější a vnitřní vlastnosti. Například, pokud je právní oblast života společnosti zastoupena jako soubor odpovědných osob a institucí, pak její podstatnou součástí jsou vzorce chování, vytváření sociálních rolí, vymezení práv a povinností člověka a občana. Sociologové však identifikují řadu vlastností a vlastností, které mají všechny sociální instituce: kulturní symboly, normy chování, skutečné kulturní rysy, které charakterizují instituci.