Sociální interakce: vlastnosti, formy a způsoby jeho studia

25. 5. 2019

Kdekoli žijeme, ať děláme cokoli, vždy jsme nějak závislí na společnosti. A na mikroúrovni (od rodiny, přátel, kolegů) a makro - například jsme spojeni s naším národem, Stát ... Sociální interakce je jen projevem různých forem kontaktu mezi jednotlivci a sociální interakce skupiny spolu s ostatními, jakož i výsledkem této komunikace. Zahrnuje existenci dvou stran - "herců" nebo herců, stejně jako smysluplnosti a účelnosti. To znamená, že sociální interakce může být pouze mezi lidmi, styky s živočišným světem, s neživými předměty, s přírodou se do tohoto konceptu nedostává.

Víceúrovňové

Každá osoba má určitý pohlaví, patří do jakékoliv rasy, národnosti, mluví jedním nebo více jazyky, v určitou dobu patří do určité věkové skupiny. Na základě těchto parametrů může být sociální interakce rozdělena do úrovní. Například mezietnická komunikace zahrnuje kontakty lidí, kteří patří k různým národům s odlišným občanstvím. formy sociální interakce Kontakty v rámci jedné věkové skupiny se liší ve formě a obsahu od interakcí s jinými generacemi. Jiné oblasti lidské činnosti mají také své vlastní charakteristiky v oblasti public relations. Například politické společenské interakce znamená kolizi a výměnu názorů a kroků týkajících se struktury a struktury: kontakty mezi třídami, stranami, asociacemi. Územní je spojena s takovými pojmy jako domorodec, nově příchozí, emigrant, přistěhovalec a zahrnuje dialog nebo střet zájmů mezi domorodými osadníky a novými příchozími.

Formy sociální interakce

Vědci zabývající se touto problematikou zdůrazňují smysluplnost a motivaci public relations. Podle forem rozlišují spolupráci (spolupráci), soutěž (rivalita) a konflikt. Pokud předpokládáme, že sociální interakce je proces, který zahrnuje zpětnou vazbu, výměnu názorů, postojů, silných vůlí a emocí, lze výsledek posuzovat z různých hledisek. Můžeme ji například zvážit z hlediska univerzálních hodnot a humanismu. V tomto případě je nejatraktivnější formou spolupráce, kdy se očekává společné úsilí o dosažení společného dobrého cíle - rozvoj, zlepšení životních podmínek. Ale pokud vezmeme v úvahu společenskou interakci z pohledu ekonomiky, pak spolu se spoluprací je důležitá hospodářská soutěž. sociální interakce je To naznačuje nerovnost, výhoda jednoho nad druhým a možnost výběru je proto impulsem pro rozvoj.

Konflikty

Pokud je vše více či méně jasné, pokud jde o konkurenci a spolupráci, pak všichni - sociologové, ekonomové a politici, zajímají protiklady a formy jejich povolení. Sociální interakce ve své realitě je nemyslitelná bez konfliktu zájmů a konfliktů. Pouze v pracích - utopiích a náboženských představách o ráji mezi lidmi nejsou žádné rozpory. V současné době se studium této formy sociální interakce zabývá konfliktologií, která může být považována za interdisciplinární vědu, neboť se spoléhá na úspěchy psychologie, společenských studií, historie, filosofie, ekonomie a dalších oblastí znalostí. Jakákoli skupina v mikroúrovni a makro úrovni se snaží vyrovnat závažnost a důsledky kolizí a rozporů a najít přijatelné způsoby řešení obtížných situací. Není to náhodou to různé sociální instituce zprostředkování (nebo zprostředkování) při řešení konfliktů. Totéž platí mezinárodní organizace jako OSN.