Španělská občanská válka: účastníci a poražení

2. 3. 2019

Občanská válka ve Španělsku představili sovětští občané jako nějaký revolučně-romantický epizod dějin s prvky exotiky. "Společně jsme bojovali proti občanské válce, pak Španěli ..." - asi tohle nebo ona filmová postavička vyprávěla o svých bojových kamarádách o tom a divákům bylo jasné, že jsou to opravdoví hrdinové, kteří prošli ohněm a vodou ...

válka ve Španělsku

Válka útočníků

Každá občanská válka se stává tragickou a hanebnou stránkou v dějinách státu. Začíná to, když mírové způsoby řešení vnitřních rozporů jsou buď vyčerpány, nebo z nějakého důvodu ignorovány jednou nebo několika konfliktními stranami. Válka ve Španělsku byla bratrstvím přirozeně. Jeho rysem byl nevídaně široký účinek vnějších sil v něm. Na straně rebelů otevřeně nacionalistické režimy Itálie a Německa. Republikáni na státní úrovni byli podporováni pouze Sovětským svazem. Jako dobrovolníci se zúčastnili mezinárodní týmy, ve kterých bojovali občané různých zemí. Dnes, když se španělská občanská válka a události, které ji předcházejí, postupně zapomínají, je důležité pochopit její příčiny a posoudit důsledky.

Francisco Franco, dlouhotrvající diktátor

Zjednodušené vnímání politické situace zahrnuje určité schémata. Pokud se takoví odvážní totalitní vůdci Hitlera a Mussoliniho dostali na stranu nacionalistů, zdá se, že o nich nic neřekne. Frankovy režim v očích moderní demokraticky smýšlející osoby musí být a priori trestný. Nicméně není vše tak jednoduché, jak se zdá na první pohled. Po jeho vítězství oslavovaném velkolepými slavnostmi, Caudillo a Generalissimo Francisco Franco, nestál v štíhle divočině fašistických diktátorů, ale začal prosazovat svou vlastní politickou linii, která směřuje k de facto národní nezávislosti a hospodářské prosperitě země, po procesu usmíření, poměrně dlouhá doba. Španělská občanská válka skončila v roce 1939 a 37 let poté, co byl Franco pevně stát vedením státu, spoléhal se nejen na represivní orgány, ale také na dostatečně vysoké osobní autoritě.

španělské občanské války

Příčiny války

Nepřátelství začalo v roce 1936 poté, co se zástupci armádního vedení začali vzpírat ve velkých městech, včetně Barcelony a Madridu. Neúčinnost republikánského systému, zhoršování celkové ekonomické situace a odklon od tradičních hodnot a řada konfiskačních opatření proti vládnoucí elitě vytvořila situaci, kdy se nespokojenost představitelů aristokracie a duchovenstva stala ozbrojenou demonstrací proti demokratickým orgánům. Ve své první fázi byla povstání potlačena. Neúspěšné nepřátelství bylo způsobeno několika důvody, zejména smrtí prvního nacionalistického velitele, generála Josého Sanhurha. Franco byl zvolen na jeho místo. Následné události odhalily plný rozsah politického chaosu, v němž zůstalo demokratické Španělsko. Občanská válka získala impuls, caudillo Franco dokázal přesvědčit vůdce fašistického Itálie a nacistického Německa, aby mu poskytli vojenskou pomoc.

Španělská občanská válka

Doufám, že Mussolini, Hitler a Stalin

Každá ze zemí zapojených do konfliktu měla pro to své vlastní motivační důvody. Benito mussolini sní o skutečné kolonizaci Španělska, takže italská intervence byla nejambicióznější. Pro Hitlera byl Franco považován za spolehlivého spojence v nadcházející válce. Španělská občanská válka mohla vést k vzniku komunistického režimu na samém západě Evropy a Stalin by se nemohl pokusit využít této šance. Aktivity totalitních režimů v Pyrenejích přispěla k úplné pasivitě demokratické komunity tváří v tvář Společnosti národů. A samozřejmě, všechny zúčastněné země používaly tuto válku jako zkušební plochu pro nejnovější typy zbraní. V důsledku tříletého krvavého konfliktu zvítězil Franco. Doufám, že Mussolini, Hitler a Stalin neuskutečnili.