Basový klíč a jeho místo v hudbě

28. 2. 2019

Hudební klíč je symbolem v hudební notaci, která označuje umístění hudebního personálu určitou poznámku (přesněji pozici v nadmořské výšce) G nebo C nebo F. Je to relativní, která vypočítává všechny zbývající znaky (tj. Výškové pozice) na stejném záznamníku. basový klíč

Nějaká teorie

Zapnuto music stav, který se skládá z pěti řádků, můžete dát 11 různých výškových znaků. Při použití dodatečných pravítků může být hodnota zaznamenaných poznámek zvýšena na 20 nebo více. Obecně platí, že obecná škála zvuků různých hlasů a nástrojů v hudbě je přibližně osm oktáv (například 54 poznámek na klavír). Rozsah každého zvuku je však obvykle mnohem užší. Je lepší uspořádat poznámky tak, aby se střední hodnota rozsahu rovnala středu hudebního personálu. Z toho vyplývá, že potřebujeme znamení, které ukáže použitý rozsah poznámek pro daný hlas (Tessitura).

Sheet music a klíče

Centrální prvek klíče umožňuje pochopit umístění hlavní poznámky na pravítku. Občas je číslo osm umístěno pod nebo nad klíčem, což znamená posun o oktávu nebo nahoru nebo dolů. Dnes se podíváme na basový klíč. Dozvíme se, co to znamená a proč je potřeba. upozorňuje na basový klíč Základy hudebních znalostí

Bass key - hlavní a možná i nejdůležitější prvek. Každý klavírista se s ním bezděčně setkává na začátku studia, nebo spíše okamžitě, když začne číst poznámky o své levé ruce. Klávesa basů má dvě jména, jiný název je "key fa". "Proč se to říkalo?" Zeptáte se. Ano, protože indikuje umístění "FA" na stavbě.

Učební poznámky

Podívejte se, jak vypadá basový klíč. Obvykle se může rozdělit na bod, od kterého začíná zvlnění, a pár dalších bodů za sebou. A jsou umístěny pod a nad tou linií (pravítko), na které se nachází první. V literatuře o klavíru je to čtvrtý řádek ze spodu a na něm je zaznamenána poznámka "fa" (malá oktáva). Při ovládání poznámek je basové tlačítko poměrně lehké. Za prvé, stačí se naučit jen dvě oktávy - malá a velká, vše ostatní samo o sobě. bass clef note arrangement

Stručný návod

Teď se pokuste poznat poznámky. Bassový klíč by měl být označen určitým počtem bodů, které budou sloužit jako orientační body.

  1. Prvním orientačním bodem je čtvrtý pravítko - poznámka "fa" malé oktávy, ve svém sousedství je nutné snadno pojmenovat umístění některých dalších poznámek téže oktávy.
  2. Dalším orientačním bodem, který bych vám doporučil, je umístění na poznámkovém bloku tří poznámek "dělat" - malé, první a velké oktávy. Poznámka "před" první oktávy se nachází na prvním přídavném pravítku shora, "před" malou oktávou se nachází mezi 3. a 2. pravítkem (na samotném hudebním štábu, to znamená, jak to bylo uvnitř) a "před" velká oktáva je napsána dva další pravítka níže.

Závěr

Můžete také najít další orientační body. Zvolte například poznámky napsané na pravítkách a ty, které "žijí" mezi nimi. Zde je jen špička ledovce v obrovském moři hudebních znalostí. Nyní víte, co je basový klíč. Umístění poznámek je to, co budete potřebovat k dalšímu studiu, abyste se naučil základům hudební gramotnosti.