Politika válečného komunismu a jeho důsledky

2. 3. 2019

Než se na to podíváš co je politika válečný komunismus, je třeba se podívat na veřejný sentiment a postavení bolševické strany v turbulentním období občanské války a na její vládní politiku zaměřenou na výhru.

Předpoklady

Roky 1917-1921 byly nejtěžší období národních dějin. krize politiky válečného komunismu Během tohoto období se v každé části země bojovaly proti všem rozpadům svého území, bolševické jednotky, německá armáda, kontrarevoluční bílé gardy, později spojenecké jednotky dohody, národní síly, které se pokoušely vytvořit vlastní státy na útvarech říše (například UPR vojska). pod vedením místních vůdců a hetmanů, Poláků, kteří v roce 1919 napadli zemi. V takových podmínkách, každá strana prostě potřebovala mobilizovat veškeré dostupné zdroje, aby získala tuto bitvu s mnoha odpůrci. Takovou mobilizací byla politika válečného komunismu, kterou CPSU (b) pokračovala od počátku roku 1918 až do března 1921. To způsobilo značné odmítnutí lidu, zejména jeho nejvýznamnější část - rolnictvo, ale zároveň se stalo základem pro vítězství v občanská válka. Politika válečného komunismu zahrnovala:

- znárodnění všech průmyslových odvětví (zejména v rukou cizinců) a bankovního systému;

- monopolizace zahraničního obchodu státem;

- povinné pracovní síly celé pracující populace;

- takzvanou potravinovou diktaturu. Tato položka způsobila zvláštní odpor rolníků, neboť předpokládala nucené odstavení obilných polotovarů (neslavný přebytek).

Reakce obyvatelstva

politika válečného komunismu předpokládala V podstatě je to politika válečný komunismus Byla to nátlak mas, na intenzivní práci zaměřenou na počáteční vítězství. Jak již bylo uvedeno, hlavní nespokojenost Ruska, která byla v té době především rolnické, byla způsobena přebytkem. Koneckonců to znamenalo výběr významné části polotovarů z obilí ve prospěch hladovělého města. Současně to bylo také nezbytné rozhodnutí, protože revoluce a první světová válka porušily tradiční obchodní vztahy mezi obcí a městem, což vedlo k kritické situaci v mnoha pracovních podnicích. Rolníci dostali své normy na obyvatele, všechno ostatní bylo staženo, aby naléhavě vyřešily potravinové problémy země. Ve městech byly problémy. Namísto očekávaného oživení hospodářství a růstu produktivita práce oslabení disciplíny v podnicích a nahrazení starých manažerů novými (často nekvalifikovanými) vedlo k prudkému poklesu ekonomických ukazatelů.

Výsledky

Takové činy způsobily řadu povstání po celé zemi, které nakonec otevřely oči bolševických vůdců krizi politiky válečného komunismu. Od jara roku 1921 byla tato opatření nahrazena zcela odlišným souborem akcí Nová hospodářská politika navržený ke stabilizaci ekonomiky. válečná komunistická politika NEP se stala novou stránkou rozsáhlých experimentů sovětské vlády a trvala do poloviny dvacátých let. Je třeba zdůraznit, že ačkoli politika válečného komunismu způsobila jasné a ostré odmítnutí obyvatelstva, byla to nezbytná akce bolševických vůdců v drsných vojenských podmínkách. V mnoha ohledech se díky ní shromáždily síly, které bojovaly proti úplnému zhroucení státu a nekontrolovatelné bezprávě na jeho obrovském území.