Sociální role jednotlivce

30. 4. 2019

V kontaktu se společností každá osoba patří do mnoha různých sociálních skupin, jako je přátelská společnost, rodina, studijní skupina a profesionální tým. V každém z nich zaujímá své konkrétní postavení, obdrží určitý status a je nucen splnit požadavky. Stejný jedinec v jedné situaci by se měl chovat jako šéf, v jiném - jako otec a ve třetí - jako přítel a přítel. sociální role V závislosti na každém stavu se očekává, že člověk bude mít určité chování nezávislé na jeho osobě osobní kvality ale pouze kvůli určité pozici. Tento způsob chování se nazývá sociální role. Sociální Role je způsob chování, který je v souladu s přijatými normami ve společnosti. Každý člověk má zpravidla celou řadu rolí, které je nucen hrát, a často způsobuje jejich rozmanitost intrapersonální konflikt. K tomu dochází, když jedna společenská role je v rozporu s jinou. Například, být členem různých sociálních společností, teenager nemůže současně splnit očekávání obou rodičů a vrstevníků. Na něho kladou různé požadavky, pokud jde o svého syna a přítele. sociální role jednotlivce

Sociální role a její klasifikace

Se snahou o systematizaci sociálních rolí psychologové rozlišují tzv. Základní roli, mezi něž patří: pracovník, majitel, spotřebitel, občan a člen rodiny. Různí lidé zcela zvyknou si na svou společenskou roli zvykat, někteří se s ní co nejvíce spojují, všude a všude bez problémů se řídí všemi předpisy, jiní se tak vzdávají tak, že je úplně vyhnali z oblasti vědomí. Stává se také, že z několika společenských rolí, které jsou součástí jednoho subjektu, se více ztotožňuje s jedním, významnějším a méně se identifikuje s ostatními. Dostatečně rozvinutá osobnost může velmi kompetentně využívat chování rolí, zejména jako nástroj pro přizpůsobení se v určitých situacích, stejně jako pro co nejefektivnější provedení svých plánů.

Hlavní složky a atributy koncepce, o které pojednává sociální role jednotlivce

Sociální role osobnosti se skládá z hlavních složek, jejichž hierarchie má tři úrovně. První zahrnuje atributy, které nemají žádný zvláštní vliv na jeho účinnost a na vnímání úlohy druhých, například civilního stavu lékaře nebo spisovatele. Atributy druhé úrovně ovlivňují jak dlouhé vlasy rockových zpěváků, tak špatné zdraví pilota. A ve třetí fázi existují atributy, které mají bezpodmínečný vliv na formování identity jednotlivce.

Svoboda volby nebo bezpodmínečné dodržování statutu

Navzdory skutečnosti, že postavení člověka z velké části určuje jeho chování, přesto každá osoba si ponechává určitou svobodu volby a může si vybrat pro sebe přesně ty sociální role osoby, pro kterou může své schopnosti uplatnit co nejúčinněji. A všechny dostupné. Jakýkoli předpis, který diktuje zvolenou společenskou roli, ačkoli definuje obecný vzor chování, ale stále si ponechává možnost volby různých způsobů popravy.