Pravá láska mezi mužem a ženou: projevy a psychologie

6. 6. 2019

V naší zemi mnozí lidé chápou výraz "pravá láska" jako takzvanou "krásnou" lásku mezi mužem a ženou: chvilku v období bonbonů, datumy plné romantiky a procházky pod měsícem, dary druhé poloviny a nové dojmy vztahů. Domníváme se, že všechny výše uvedené jsou zárukou štěstí v rodině až do konce dnů. Vše se mění, stačí se podívat na statistiky rozvodů. Období snů a procházky pod měsícem dává cestu do běžných dnů. První rodinné hádky se objeví, manželé si začínají všimnout nedostatků v partnerovi a zdá se, že neexistuje žádná vášeň. Co se děje? V takových okamžicích, kdy slepá vášeň zmizí, musí existovat mnohem silnější pocit - láska. Mnoho neznámých a nesrozumitelných tento pocit když vše, co srdce vyžaduje, je, aby se milovník cítil dobře. Tak co je to láska? Existuje mezi mužem a ženou?

krásná láska mezi mužem a ženou

Láska je ...?

Každý člověk rozumí tomuto slovu svým vlastním způsobem. Je těžké popsat, co je láska. O ní můžete mluvit hodně a dlouho. Manifestace tohoto pocitu může být mnoho, a proto je pro každého charakteristický. Například láska mezi mužem a ženou , k vlasti, k Bohu, k okupaci, k životu a míru. Jedná se o jeden z nejkrásnějších pocitů na Zemi, ale občas může mít také negativní důsledky. Vše samozřejmě závisí pouze na tom, jak to zažít.

Mnoho filozofů se snažilo popsat lásku, ale vysvětlení tohoto jevu je stále obtížné. Ten pocit přijde najednou, když to neočekáváš. Vzniká jako z malého uhlí a v průběhu času, zvláště pokud je láska vzájemná, zapálí do skutečného ohně. Není možné plánovat, varovat, programovat nebo simulovat lásku. Můžete to cítit pouze celým svým srdcem.

Neuvěřitelně silná láska mezi mužem a ženou. Současně se rozvíjí takový postoj k partnerovi, ve kterém se vaše polovina stává mnohem důležitější než vy, a dokonce i celého světa. Nejsou to jen emoce, které se mění, samotné vnímání okolní reality se mění. Prostřednictvím lásky se lidé učí mnoho nových věcí, uvědomují si život v jiných barvách.

láska mezi mužem a ženou

Fáze 1 - soucit

Existuje několik typů lásky a jejich nejnebezpečnější je soucit. Vyjadřujeme soucit s lidmi, kterým máme lásku a kteří se nám líbí.

2. etapa - milá láska

Další etapou po sympatii je láska. Je to mnohem silnější druh lásky. Vztah mezi mužem a ženou často začíná právě po vzájemné lásce. Tento typ je nejčastěji a nejzřetelněji projevován mezi dospívajícími a může se objevit jak pro vrstevníky, tak pro starší lidi, například pro populární herečky, umělce, umělce, učitele atd. Láska často jde do další fáze - silná láska

Stává se, že láska, zejména pokud se projevuje osobě staršího nebo mladšího věku (například u umělce, to znamená, že taková láska je "nepřístupná"), končí smutně. Zachytává všechny myšlenky, neumožňuje přijímat informovaná rozhodnutí a vyvozovat jasné závěry, rozvíjí se neuvěřitelně rychle a potlačuje hlas rozumu. Být v lásce je takový pocit, když přemýšlíte o jedné konkrétní osobě, neumožňuje vám žít v klidu, lidský mozek je vždycky zaneprázdněn pouze reflektováním dobrých vzpomínek na zúžené / zúžené a jeho idealizaci. V takových okamžicích člověk ztratí v životě žádný význam bez milovaného člověka. Na pozadí těchto pocitů se vytvářejí básně, tvoří se písně, knihy jsou napsány a absolutně nemyslitelné skutky jsou prováděny.

Ve starším věku se láska rychle rozvíjí v vášeň pod vlivem hormonů a různých situací: silné zážitky, sváteční romantika nebo události, které se shodují se skrytými fantaziemi.

láska a vztah mezi mužem a ženou

3. etapa - vášnivá vášeň

Nejdůležitějším stupněm lásky mezi mužem a ženou je vášeň. Docela často, s takovými vztahy, nesebecká láska jde do pozadí. A sex mezi mužem a ženou se stává hlavním hnacím motorem. To je velmi hluboký pocit nad jakoukoliv kontrolu. Jedná se o hru, která se vznáší silněji před zvykem rutiny, nudy a každodenního života. Takové vztahy jsou založeny výhradně na sexuální přitažlivosti partnera, touze a fyzickém potěšení. Existují případy, kdy se takové nadšení pro jednoho z partnerů bolestivé a vyvinulo do neuvěřitelně obtížného jevu - mánie.

U obyčejných lidí je vášeň dočasná. fáze lásky. Pokud se podíváte na statistiky, ukáže se, že tento pocit trvá v průměru od 5 měsíců do 3 let. Pokud jste někdy slyšeli výraz "milují životy po dobu tří let", pak se toto prohlášení výslovně týká názoru vědecké komunity, že třetím rokem hormonálních vztahů v mozku se uvolňuje méně a méně a smysly také ustupují. Samotným jevem je však oheň, hlad, který není uhasen ničím, vytržením a chtíčem.

4. etapa - romantická láska

Nádherná fáze vztahů je romantická láska, když se položí základy velké lásky. Toto je fáze, kdy si lidé užívají svých pocitů a emocí. Obvykle je při tomto vývoji vztahů zajištěna reprodukční funkce. Nyní bude každodenní život převažovat nad pocitem romantiky a vášně. V tuto chvíli je většina růžových brýlí rozbitá a partneři začínají zaznamenávat nedostatky. Existují však páry, ve kterých výše uvedené prvky vztahu doprovází svou rodinu po celý svůj život. Lze dospět k závěru, že romantická láska je poslední fáze před touhou lásky v rodině.

Fáze 5 - "pravá" láska

Rodinná láska je pocit, který se rozvíjí mezi lidmi, kteří chtějí být vždy spolu. Tato naprosto normální láska mezi mužem a ženou existuje, když se stane jedním a jsou připraveni přijmout všechny radosti a smutky partnera. Koneckonců, skutečnou lásku je, aby člověk plně přijal a žil svůj život.

láska mezi mužem a ženou existuje

Známky "skutečných" pocitů

Když dva lidé skutečně cítí lásku k sobě navzájem, překonávají všechny překážky a potíže jen proto, aby byli spolu. Jejich vztah je doprovázen neustálým bojem o jejich pocity, přestože ani klepy, ani názory jiných lidí. Láska se usadí tam, kde je pochopení a vzájemná podpora.

Skutečný pocit nemůže být vzájemný. Pocity, jako je žádostivost, sexuální přitažlivost, vášeň, jsou jen touhou zcela vlastnit někoho, kdo je diktován vlastním egoismem.

Za každých okolností bude skutečně blízko člověka, který bude vždy podporovat a říkat uklidňující slova. Zakryje si záda v nejtěžších okamžicích svého života. Bez ohledu na to, jak těžké a těžké je, můžete vždy najít duchovní sílu, abyste pomohli osobě, kterou milujete.

Žena, která hledá pravou lásku, nikdy nebude vyměněna za "jednodenní" vztah s osobou, o níž si není jistá. Nepotřebuje dokázat nic se svým vztahem k příbuzným, přátelům nebo kdokoliv jinému.

Jsme stále lepší, hezčí a atraktivnější vedle našeho milovaného. Ale člověk nemůže něco obětovat nebo dělat nic, co je v rozporu s osobními zájmy. Samozřejmě, nikdo nebude tvrdit, že budování rodiny je tvrdá práce, ale nemělo by se stát zátěží.

lásky a sexu mezi mužem a ženou

Jak ukázat lásku?

Existují literární prameny o "jazyce lásky", které argumentují, že všichni lidé si představují své projevy naprosto odlišným způsobem. Některé mají hmatové dotyky. Někteří lidé se snaží trochu více času trávit společně, a tam jsou ti, pro které jsou povinné znamení pozornosti dary.

Kromě toho oba pohlaví interpretují lásku svým vlastním způsobem. Za prvé, muži a ženy odlišně představují lásku samotnou. Za druhé, existují různé představy o projevech tohoto pocitu ve vztazích. Velmi často se tyto rozdíly stávají nepřekonatelnou bariérou ve vztahu.

Každý člověk usiluje o tento vznešený pocit a touží po něm. Pro muže je láska absolutní jednota, která se vzájemně doplňuje, podstatnou součástí je respekt a důvěra. Je nemožné ukázat lásku člověku, kterému nevěříte a kterou prostě nerespektujete. Ti, kteří mají "mužský" typ myšlení (drtivá většina mužů) očekávají důvěru a úctu od lásky. Ti, kteří jsou držiteli "ženského" typu (převážná část žen), touží po respektu a důvěře, ale jejich očekávání jsou neoddělitelně spojena s akcemi, které se zaměřují na projev těchto pocitů.

Muži se také rádi obejmou, ale dost mírně. Dívky zároveň očekávají, že vyjádření pocitů vůči nim bude pravidelné a nijak omezené. Dáma, která představuje kytici květin zástupce silné poloviny lidstva, nikdy nedosáhne stejného účinku (pro muže má zcela odlišné vnímání lásky a uznání), jako muž, který dává ženám květiny. Nepředstavujte vznešený pocit, jak se vám líbí. Ukažte jej příjemně vašemu partnerovi.