Jaký den je rozloučenou neděli?

26. 6. 2019

Nedělní rozloučení je poslední Den svátečníků, ve kterém si všichni ortodoxní žádají o odpuštění jednoho druhého. Tato ceremonie se uskutečňuje s cílem pokračovat v čistém srdci k půstu, soustředit se na duchovní život, s dobrou duší oslavit den Kristovu vzkříšení - Velikonoce. Je to v odpuštění neděle přání dobrého a všeho světla je velmi užitečné. V tento den, naposledy jíst mírně, bez masa, jídlo. rozloučení neděle

Trochu historie

Rozloučenou neděli podle zvyku, který pochází ze starověku, je den, kdy ortodoxní odpouštějí přestoupení a vzájemné urážky se všemi svými srdcimi navzájem. Domníváme se, že je to nezbytné pro lidi, kteří chtějí žít s Pánem nejen na zemi, ale i po smrti, do věčného bytí. Prakticky každý touží po sobě neustálou spásu, která je možná pouze v případě, že se srdce očistí před urážkami. V případě, že v duši není žádná nelibost a vzájemné odsouzení. Pouze pokud je v srdci mír, je dar Krista Spasitelem vzácného posvátného dobra. Ale za to je nutné nejen odpustit těm, kdo nás urazili, ale také získat odpuštění od těch, kterým jsme nevědomky způsobili jednou zlo. V opačném případě budou všechny práce pravoslavných v nadcházejícím pracovním místě marné. Pán nepřijme mnoho pozemských poklid, jestliže srdce křesťana přeplňuje špatnou vůlí, zlem a nesnášenlivostí vůči svým sousedům.

Více o hodnosti odpuštění

rozloučení neděle Na rozloučenou neděli, ve večerních božských službách v chrámech, plní obřad odpuštění. Tento ceremoniál začal svou existencí v klášterním životě egyptských mnichů. Před Velkým půlměsícem se rozptýlili po poušti po celých čtyřiceti dnech, aby se naladili na jasnou dovolenou Velikonoc a posílili naplnění modlitby. Ne všichni se vrátili zpět, někdo zemřel v bezduché poušti z nedostatku jídla nebo vody a někdo byl prostě roztrhaný divočinou. Za předpokladu, že už nemohou splňovat, se mniši navzájem omluvili za všechny nedobrovolné a dobrovolné přestupky a odpustili všem ze srdce. Pořadí odpuštění bylo založeno na touze být smířeno s každým, a tudíž se samotným Pánem.

Hodnost odpuštění v těchto dnech

Tato tradice se nyní odehrává ve formě církevního uctívání. Křesťané v tento den si pamatují vyloučení z ráje Adama. V předrevolučním Rusku, v nedělní neděli, měl král zvyk se omluvit svým vojákům. On také cestoval do klášterů, kde požádal o milost od ministrů a biskupů.

když se rozloučí neděle Kdy je nedělní rozloučení a co dělat v tento den?

Půst je považován za období intenzivnějšího odporu proti hříchu. Právě v té době se křesťané snaží odpustit od Boha, pokud přestanou skrývat nenávist vůči někomu. Dokonce iv evangeliu je napsáno: Odpustíte a bude vám odpuštěno. Mnoho, kvůli své hrdosti, je obtížné se omluvit svým sousedům. Proto v poslední den Štěpástí církev vydala v neděli odpuštění. Po přípravě může člověk přijít do chrámu a odpustit všem těm, kteří mají nějaký přestupek.