Co je to ghetto

2. 3. 2019

Co je to ghetto? V našem věku masové migrace a polyetnických států často slyšíme tento koncept. Mnozí, pochopení soudržnosti tohoto fenoménu s národním oddělením, však zcela neurčitě představují jeho praktické fungování a význam.

Co je to ghetto: historická exkurze

Samotný fenomén vznikl v Evropě během vysokého středověku. Kompaktní židovská osada se dobrovolně oddělila od ostatních Evropanů ve svých vlastních čtvrtích. Později se taková osada začala vytvářet podle pokynů vládců, kteří se snažili cíleně oddělit Židy od ostatních. Varšavské ghetto Kromě vyhlášek o vypořádání evropští panovníci středověku a novověku vyvolávali mnoho dalších zákazů: o profesi, o vzdělání a o dalších. Důvodem je blízkost židovského národa v sobě a extrémní imunita vůči procesům asimilace (tedy přijetí místní kultury). Po staletí znamenalo pojem "ghetto" přesně židovské ghetto. Samotný termín již dlouho existoval v Benátské republice na počátku XVI. Století, kdy byli evidováni Židé na ostrov Cannaregio. Stejná ghetta existovala v Rusku, Německu, Francii a dalších zemích.

Co je to ghetto: století XX

Na úsvitu 20. století se ghetta znovu stala populární a byla používána nejen pro Židy, ale i pro národnostní menšiny obecně. Masivní, které získali Spojené státy kde se černá populace usadila. Samozřejmě, neexistoval žádný právní základ pro toto. Spíše sociální podmínky a touha po pohodlí omezily zástupce jedné rasy v okolí. Později se ve Spojených státech začaly objevovat latinskoamerické a mexické ghetty. Jiný příklad prokázala Jihoafrická unie. Taková osada, i když se říkala jinak, byla bantustáni, ale toto bylo skutečné ghetta pro černochy. Navíc byly zakotveny v zákoně v rámci státní politiky segregace a měly přísná pravidla, podle nichž místní obyvatelé neměli právo bez dovoleného odejít a obecně jejich práva byla omezena ve srovnání s městskou populací. Tato situace pokračovala až do pádu režimu apartheidu v roce 1990.

co je ghetto

Varšavské ghetto

V polovině 20. století tento pojem získal naprosto hrozivý odstín. Nacistické Německo, které pokračovalo v běhu úplného fyzického vyhlazování Židů od počátku roku 1942, používalo pro usnadnění nejen koncentračních táborů, ale i ghett. Nejslavnější z nich byla Varšava, ačkoli tam byly podobné čtvrti ve Lvově, Krakově a dalších městech ve východní zóně okupace. Krátce po pádu Polska byli všichni hlavní židé násilně vystěhováni do samostatné oblasti, která byla obklopena zdi a ostnatým drátem. Samozřejmě, až do roku 1945, ti, kteří neměli štěstí, že se sem dostali, žili v mnohem horších podmínkách než zbytek Varšavy. Populace této oblasti byla používána v těžké práci, postupně vybírají velké šarže. Zbývající Židovské ghetto tvrdil, že ti, kteří byli odvezeni, nyní prostě pracují v jiných oblastech av dobrých podmínkách. Nicméně skutečnost, že první věc, kterou věnovali staří lidé, děti a ostatní postižení, řečeno výmluvně o skutečném stavu věcí. A pověsty o osudu Židů unikaly z města. Za těchto podmínek zbytek začal připravovat povstání, později oslavující varšavské ghetto. Neexistovala téměř žádná šance na úspěšnou konfrontaci mezi vyčerpanými a téměř neozbrojenými lidmi. Koneckonců, co je ghettem pod vládou nacistů, je uzavřené území, které prakticky neposkytuje možnosti úspěšného průlomu. Odpor trvalo téměř měsíc od 19. dubna do 16. května 1944, v důsledku čehož v boji zemřelo asi 13 tisíc lidí, kteří byli připraveni zemřít v plynové komoře.