Co pomůže určit takový ukazatel jako kapacita plic? V průměru je to několik litrů a závisí na věku, pohlaví a celkové kondici těla.

18. 2. 2019

Kapacita plic nebo jednoduše VC je důležitým fyziologickým ukazatelem, který charakterizuje množství vzduchu, které člověk dokáže vdechnout a pak vydechovat při maximálním vdechnutí nebo vydechování. Tento parametr lze určit pomocí spirometrie, která je hlavní metodou. U dospělého zdravého člověka činí kapacita plic v průměru od 2,5 do 5 litrů a závisí na velkém množství faktorů. Účinky na objem dýchacích cest mají podlahu. U žen je VC mírně nižší než u mužů. Fyzický vývoj má také svůj účinek. Zde hraje roli objemu hrudníku. Vývoj respirační systém Přispějte ke sportům, stejně jako ke sportu, ať už běžíte, lyžujete, plavete nebo něco jiného. Hraje roli a věk. Jak postupuje stárnutí, VC klesá.

Co definuje?

kapacita plic je v průměru Takový koncept jako životnost plic, národní tým, obsahuje několik parametrů, které mají různé hodnoty. První věcí, která určuje, je dechový objem (TO), který se skládá z množství vzduchu, který je schopen vstoupit a uniknout z plic během normálního dýchání. U zdravých dospělých je tato hodnota 500-600 mililitrů. Pak zjistěte rezervní objem inhalace (ROVD). Charakterizuje určité množství vzduchu, které se může dostat po klidném vdechnutí. V průměru u zdravého člověka je tato hodnota 1,5-2 litrů. Maximální množství vzduchu, které lze uvolnit po tichém výdechu, se nazývá "rezervní výdechový objem" (ROVyd). Tato hodnota je zase 1 až 1,5 litru.

Ještě je třeba určit

Dokonce i když je celý vzduch vydechován úplně, v plicích zůstává malé množství vzduchu, což zabraňuje jejich pádu - to je zbytkový objem (OO). Díky tomu lze diagnostikovat, zda se plod narodí naživu nebo naopak mrtvý. Dítě, které dělalo první výkřik, narovnalo plíce. Když jsou při pitvě ponořeni do vody, nepropadnou. Pokud žena porodí mrtvý plod, budou kamenit dole. Tato funkce je v praxi široce používána forenzními odborníky. Objem mrtvého prostoru (MLE) je ukazatel, který také charakterizuje kapacitu plic. V průměru je to asi 150 mililitrů. Tento indikátor charakterizuje množství vzduchu v dýchacích cestách, včetně alveol, ve kterém dochází ve skutečnosti k výměně plynů. Kyslík není zapojen do výměny plynu. Čím víc lidského objemu mrtvého prostoru v dýchacím traktu je těžší dýchat.

Jak zjistit?

kapacita plic je v průměru Pokud jste se naučili, jak určit všechny ukazatele dýchání, a musíte to udělat, měli byste se správně připravit a stát v klidu po dobu pěti minut. Poté 3krát s pětiminutovými intervaly určuje VC a porovnává se s požadovanými indikátory. To je skutečná kapacita plic. V průměru je u zdravého muže nebo muže indikátorem, který lze vypočítat podle zvláštního vzorce. K tomu je výška v centimetrech násobena 25 (muži) nebo 20 (ženy) a považována za 100%. Dále pomocí jednoduchého výpočtu určete počet procent, kterým se výsledná hodnota liší od toho, co má být. Rozdíl mezi normálními čísly by neměl překročit 15 až 20%. Nezapomeňte, že po určité fyzické zátěži na těle klesá VC, ale u vyškolené osoby tento rozdíl není větší než 15%.

Spojte objem plic a fyzickou aktivitu

plicní kapacity v průměru Kapacita plic se také měří po určité fyzické námaze. Předtím byste měli stát pět minut a třikrát stanovit ukazatele VC s intervalem pěti minut, vypočítat průměrnou hodnotu. Po dobu 2 minut se provádí cvičení. Toto může být spuštěno na místě s frekvencí asi 180 kroků za minutu. Je třeba odtrhnout nohu z podlahy nejméně o pět centimetrů. Po dokončení běhu se znovu stanoví rychlost respirace. Kapacita plic je v průměru o málo menší, vzhledem k tomu, že plavidla se nachází v malém oběhu, plné krve.

Jaké jsou ukazatele a co je ovlivňuje?

kapacita plic je v průměru Životně důležitá kapacita plic je, jak již bylo uvedeno, 2,5 až 5 litrů. Vše závisí na pohlaví, věku a způsobilosti. U žen se kapacita plic pohybuje v průměru od 2,5 do 4 litrů, u mužů je tento ukazatel mírně vyšší a pohybuje se od 3,5 do 5 litrů. Ale pokud je člověk velmi velký (např. Basketbalista), pak je schopen vzrůst až na 9 litrů. Absolutní ukazatele rizikového kapitálu by měly být vždy považovány za relativní, především kvůli jejich individuálním výkyvům a pro hodnocení výsledků jsou vždy používány "řádné" nebo standardní ukazatele.

Dýchání je normální

Četnost dýchání u lidí je v průměru 14 až 16 minut. Tichá inhalace trvá a po třech až čtyřech sekundách je tlumené vydechování, což představuje dýchací cyklus. Plíce jsou ventilovány v závislosti na potřebách kyslíku a věku. Plynové složení inhalačního vzduchu zahrnuje velké množství prvků, z nichž převládají, samozřejmě kyslík. Průtok inhalovaného vzduchu je obvykle půl litru za sekundu a odpor dýchacích cest je 1,7 cm vody. Art. Odchylky od těchto indikátorů mohou přímo nebo nepřímo indikovat selhání dýchání. Muž, podivně, může dýchat kůží, která tělu dodává asi 5% veškerého kyslíku. Pokud dojde k poškození plicního dýchání v důsledku onemocnění, difúze plynů skrze kůži se může zvýšit až na 10%.

Vyhodnocení výsledku

kapacita plic je v průměru Poté, co pacient obdrží výsledky, je třeba je správně interpretovat. Je špatné, když je VC sníženo o více než 200 ml. Po zátěži je snížení počáteční rychlosti vyšší než 15% důvodem k tomu, aby se mluvilo o nízkém zdraví člověka a jeho snížení zdraví. Funkčnost organismu a zejména malý kruh je malá.

Funkce přenosu krve

Vyhodnotit dopravu krevní funkce použijte indikátor krevní saturace kyslíkem a koeficient využití jeho tkáně. To je poměr množství O 2 v testované krvi k její kapacitě kyslíku. Normálně je lidská arteriální krev nasycena kyslíkem o 96-98% a venózní - o 90-92%.