Kyselé deště: příčiny a účinky

2. 3. 2019

Kyselé deště - platí za pokrok

Vědci již dávno zněly alarm: znečištění životního prostředí dosáhla neuvěřitelného rozsahu. Dumpování kapalného odpadu do vodních toků, výfukových plynů a těkavých chemikálií do atmosféry, dumping jaderných zbraní zůstává v podzemí - to vše vedlo lidstvo k pokraji ekologické katastrofy. kyselý déšť Již jsme byli svědky začátku změn v ekosystému planety: zpravidla se jedná o zprávy o povětrnostních podmínkách, které nejsou pro určitou oblast typické, Zelený mír zazní alarm o masivním vyhynutí celých živočišných druhů, nikoliv o kyselosti, ale o pravidelnosti kyselého deště pravidelně dosahuje nad průmyslovými městy. Osoba stojí před nejednoznačnou situací: zvýšení životní úrovně je doprovázeno zhoršováním životního prostředí, které ovlivňuje zdraví. Tento problém je již dlouho známo po celém světě. Lidstvo by mělo přemýšlet: je technický pokrok za cenu důsledků, které s sebou přináší? Chcete-li tento problém lépe pochopit, zvažte jedno z "úspěchů" moderního průmyslu - kyselý déšť, který je v našich dnech řečeno i ve škole. Jsou ve skutečnosti nebezpečné?

Kyselé deště: příčiny a účinky

Nejen déšť, ale i sníh, rosa a dokonce mlha mohou být kyselé. Vypadá to účinky kyselých dešťů normální srážky, ale jejich kyselé indikátory jsou mnohem vyšší než normální, s čímž jsou spojeny jejich negativní dopady na životní prostředí. Mechanismus pro tvorbu kyselých dešťů je následující: výfukové plyny a další průmyslové odpady, které obsahují velké dávky oxidu siřičitého a sodíku, vstupují do atmosféry, kde jsou spojeny s vodními kapkami, což vytváří slabě koncentrovaný kyselý roztok, který ve formě srážek padá na zem, což způsobuje nenapravitelné škody na přírodě. Kyselé deště otráví vodu, kterou živí zvířata; jak se dostanou do nádrží, pomalu zničí místní flóru a faunu, zabíjejí zemědělské plodiny, rozlévají pole, padají do půdy, otravují je. Dokonce i inženýrské stavby takové srážky způsobují značné škody, korodují kamenné zdi budov a podkopávají železobetonové nosné konstrukce. Srážení kyselin - osud nejen velkých měst a průmyslu příčiny a účinky kyselých dešťů zóny, jedovaté mraky mohou být přenášeny vzdušnými hmotami na tisíce kilometrů a spadají přes lesy a jezera.

Jak se vypořádat s kyselým deštěm?

Důsledky kyselých dešťů jsou destruktivní nejen pro životní prostředí, ale také pro hospodářství, a to každý ví. Tak proč nepřijímat rozhodná opatření ke zlepšení situace? Aby se snížily emise do ovzduší, vyžadují se investice v několika miliardách dolarů: je zapotřebí modernizace výrobních technologií, pokud jde o emise automobilů - přechod na modernější druhy pohonných hmot. Výsledek bude patrný pouze tehdy, když se celá světová komunita podílí na řešení tohoto problému. Bohužel, při prosazování bohatství a rostoucího HDP, mnoho vlád nevěnuje dostatečnou pozornost ochraně životního prostředí.