Mohou být manželem a manželkou kmotři? Může manžel a manželka být kmotry jednoho dítěte, různé děti z téže rodiny?

20. 3. 2019

Když se narodí dlouho očekávané dítě, je úkolem rodičů, aby ho pečlivě přivedl na svět, chránil ho před škodami a dal ho na správnou cestu. Tato obrovská zodpovědnost sdílí pravoslavní rodiče s nebeským patronem a kmenovými rodiči. Po obřadu křtu se život a osud dítěte svěřují Pánovým snahám a pokynům kmenů.

je možné být božskou bohyňou a ženou

Jak vybrat kmenů

Křest je církevní svátost, v okamžiku, kdy je určen další osud lidské duše. S křest dítěte kmenové-přijímače jsou určeny. Jak si vybrat kmenů milovaného dítěte, kterému by měla být svěřena taková zodpovědnost, může manžel a manželka být kmotři?

Pro spravedlnost stojí za zmínku, že v rámci církve existují určité rozdíly. Existuje názor, že v naší době se pár může stát kmotřicemi, a to je projednáváno. Ale tyto pochybnosti jsou teoretické a denní život církve se prakticky nereflektuje. V zájmu budoucího blahobytu kmenů a kmenů je lépe sledovat při výběru schváleného pořadí věcí.

Úloha kmenů v životě kmotra

Podle církevních pravidel mohou dospělí ortodoxní farníci přijímat obřad křtu. Koneckonců, kmotři a matka by se měli stát duchovními mentory dítěte po celý život. Například, váš známý manžel a manželka budou pro vaše dítě důstojným kmotrem? Koneckonců, jejich úloha začíná teprve po křtu: musí zavést církev do kostela, představit ho křesťanské ctnosti a učit základy náboženství. Tito lidé by měli být zodpovědní, upřímně věřit lidem, protože to jsou jejich modlitby za kmotra po celý život, které jsou pro Pána nejdůležitější. Výběr dětských kmotrů - zodpovědný krok. Hlavní věcí je schopnost těchto lidí být zodpovědná za kmotra před Bohem, starat se o jeho duchovní vývoj a nasměrovat ho na spravedlivou cestu. Církev věří, že kmotr musí vzít na sebe všechny hříchy kmotáře, který nebyl starý 16 let.

mohou kmenové být manželem a manželkou jednoho dítěte

Kdo by neměl volit kmotry

Při výběru příjemců je rodina dítěte znepokojena tímto problémem, může manžel a manželka být kmenové? Například známý pár, blízký rodině kmotra v duchu a v kostele, je nejvhodnější pro roli mentorů. Jejich rodina je vzorem dohody, jejich vztah je propásán láskou a vzájemným porozuměním. Ale je možné být k tomuto manžela a manželce kmotři?

Mohou být kmotři manželem a manželkou jednoho dítěte? Ne, podle církevních zákonů je to nepřijatelné. Pro duchovní vztah, který vzniká mezi příjemci při křtu, vzniká úzké duchovní spojení, které je vyšší než jakékoliv jiné, včetně lásky a manželství. Je nepřijatelné, že by se pár mohl stát kmotřičkami, ohrozilo by to trvalou existenci jejich manželství.

Pokud je manžel a manželka v občanském sňatku

Pochybnost o tom, zda se manželem a manželkou může rozvést, církev jednoznačně rozhoduje negativně. Podle církevních pravidel nemohou kmotři být ani manželem s manželkou, ani pár v předvečer manželství. Kázání pravoslavným lidem nutnost uzavřít církevní sňatek, kostel současně to považuje civilní manželství tj. zapsaná v rejstříkové kanceláři, legální. Proto máte pochybnosti o tom, zda kmenové rodiče, manžel a manželka, kteří schválili registraci odborů v matričním úřadě, mohou být vyřešeni negativní odpovědí.

může manžel a manželka být pro děti křestní

Páry, které se zabývají, se nemohou stát božskými rodiči, protože jsou na prahu manželství, stejně jako páry žijící společně mimo manželství, protože tyto svazy jsou považovány za hříšné.

Kdo se může stát kmotrem

Může manžel a manželka být kmotry různých dětí? Ano, je to zcela přijatelná možnost. Manžel se například stane kmotrem syna milovaných a žena se stane kmotou dcery. Prarodiče, tety a strýcové, starší sestry a bratři se také mohou stát kmotři. Hlavním důvodem je, že by měl být hodný ortodoxní křesťan, připravený pomoci tomu, aby dítě vyrůstalo v pravoslavné víře. Volba kmotra je opravdu zodpovědným rozhodnutím, protože je určena pro život. Bůh se v budoucnu nemůže změnit. Pokud se kmotr zakopne po cestě svého života, sestoupí ze spravedlivého směru, je vhodné, aby kněz se modlil o něho.

Pravidla obřadu křtu

Před obřadem budou budoucí kmotři cvičeni v kostele, seznámit se se základními pravidly:

- před svátostí křtu pozorují třídenní půst, vyznávají a přijímá společenství;

- ujistěte se, že nosíte látku pravoslavný kříž;

- oblečení pro obřad vhodným způsobem; ženy nosí sukni pod délkou kolena, nezapomeňte pokrýt hlavu; Nepoužívejte rtěnku;

- Křtitelé musí znát a chápat význam "Nášho Otce" a "Symbolu víry", takže tyto modlitby jsou vyslovovány během obřadu.

může bůh a manžel být kmotři

Kontroverzní případy

Ve výjimečných případech existují situace, kdy rodiče nemají jinou volbu pro kmenové, s výjimkou jednoho manželského páru. Pochybnosti o tom, zda manžel a manželka mohou být pro kojence dítěte, jsou v tomto případě více než relevantní. Je třeba si uvědomit, že podle církevních pravidel stačí definovat dítě s jediným kmotrem, ale stejný-sex, to znamená, že chlapec si vybere kmotra a dívku - kmotru.

může manžel a manželka být kmotři V každém případě, když mají rodiče individuální otázky nebo pochybnosti o tom, zda mohou být bohyněmi a ženami, měli by se s knězem hovořit během přípravy na křest. Zřídka, ale přesto existují případy, kdy se otázka, zda kmenové rodiče mohou být kmenovými rodiči, se zvláštním povolením a vzhledem k výjimečným okolnostem církev rozhodne pozitivně.