Síran měďnatý (II): vlastnosti, příprava a použití

10. 3. 2019

Úvod

síran měďnatý V obchodě s stavebními materiály jste viděli kbelík s názvem Minerální barvivo, které vám nebylo známo. Zvědavost přebírá a vaše ruka se k němu dostane. Četli jsme kompozici: "Vápno, sůl atd." Atd. "..." Co jiného je síran měďnatý? "- oči zachycené na jméno neznámého materiálu. Jsem si jistý, že většina lidí v této situaci slyšela o síranu měďnatého Jiní by se na to vzdali, ale ne vy, pravděpodobně byste chtěli vědět víc o tom, takže téma dnešního článku bude sulfát mědi.

Definice

Vzhledem k proměnné valence mědi existují dva ze svých sulfátů v chemii - I a II. Teď budeme hovořit o druhém sulfátu. Jedná se o anorganickou binární sloučeninu a je měděnou solí kyseliny sírové. Takový síran měďnatý (CuSO4) je také nazýván síran měďnatý.

Vlastnosti

síranu měďnatého Je to neprchavá, bezbarvá, neprůhledná a vysoce hygroskopická látka bez zápachu. Vlastnosti samotných krystalických hydrátů mědi se však výrazně liší od vlastností (jako látky). Mají formu průhledných nehygroskopických krystalů, ve kterých jsou různé odstíny modré (nahoře nahoře) a horké kovové chuti. Síran měďnatý je také vysoce rozpustný ve vodě. Pokud krystalizujete její vodné roztoky, můžete získat síran měďnatý (foto). Hydratace bezvodého síranu měďnatého je exotermní reakcí, při které dochází k významnému uvolnění tepla.

Získání

V průmyslu se znečišťuje rozpuštěním mědi a měděného odpadu ve zředěném roztoku kyselina sírová který je navíc očistěn vzduchem.
Síran měďnatý lze také získat v laboratoři několika způsoby najednou:

  • Kyselina sírová + měď (při zahřátí).
  • Kyselina sírová + hydroxid měďnatý (neutralizace).

Čištění

Pro čištění síranu měďnatého získaného těmito způsoby se nejčastěji používá rekrystalizace - ponoří se do vroucí vody. destilovanou vodou a udržujte ho v ohni, dokud se roztok nasytí. Poté se ochladí na + 5 ° C a výsledná sraženina se odfiltruje, připomínající krystaly. Existují však metody důkladnějšího čištění, ale již potřebují další látky.

Síran měďnatý: použití

aplikace síranu mědi S pomocí bezvodého síranu měďnatého se absolutizuje ethanol a plyny se suší a slouží také jako indikátor vlhkosti. Při konstrukci vodného roztoku síranu měďnatého neutralizují účinky netěsností, odstraňují skvrny od hrdla a odstraňují vylučování solí z omítnutých, cihelných a betonových povrchů a také zabraňují hnilobě dřeva. V odvětví zemědělství síran měďnatý, vytvořený z síranu měďnatého, slouží jako antiseptické, fungicidní a měděné-sírové hnojivo. Řešení této látky (s její různou koncentrací) dezinfikují rostliny, stromy a půdu. Slavní zemědělci Bordeaux kapalina také částečně sestává z modré vitriol. Je také jednou z ingrediencí, které tvoří minerální barvy. Ne bez ní a při výrobě acetátových vláken. Síran měďnatý je také znám jako potravinářská přísada E519, používaná jako fixační prostředek pro barvení a konzervační látky. Také roztok modrého vitriolu dokáže detekovat zinek, mangan v hliníkových slitinách a nerezovou ocel: pokud obsahují výše uvedené nečistoty, pak když dojde k kontaktu s tímto roztokem, na povrchu se objeví červené skvrny.

Závěr

Síran měďnatý (II) je málo známý, ale všichni slyšeli o produktu jeho reakce s vodou - síranem měďnatým. A, jak vidíte, přináší velké výhody.