Feudální fragmentace: podstata a pozadí

2. 3. 2019

Feudální fragmentace je určitou etapou středověkého vývoje, kterou všechny evropské státy zažily (s výjimkou velmi malých). Tato etapa je charakterizována oslabením centrální monarchické moci se současným posílením královských vazalů, kteří se stali plnými vládci ve svých vlastních okrajových zemích.

Předpoklady a rysy feudální fragmentace

Feudální fragmentace jako feudální fragmentace termín může být aplikován výhradně na evropský kontinent středověku s jeho přirozenou ekonomikou, konceptem soukromého vlastnictví a zcela jedinečný systém hierarchie a osobní věrnosti vassal suzerain. Po vzniku nových stabilních stavů na mapě Evropy pět století po pád římské říše a vládnoucí dynastií v nich namísto problému barbarských konfrontací vznikl problém občanských konfliktů. Numerický růst členů dynastie vedl k přirozenému nárůstu královských potomků a tedy knížat, kteří nárokovali na trůn. Tento faktor byl jedním z předpokladů roztříštění majetkových plodin. Podmíněný okamžik, kdy se feudální fragmentace "narodila", se nazývala Verdainská smlouva, když vnuky Charle- ganne rozdělily svou říši na tři části. Mimochodem, právě z těchto majetků Karla Plešatého a Ludvíka Německa se později zformovaly dvě moderní země: Francie a Německo. Současně s tímto rozdrcením Ruské země v době feudální fragmentace další věc: vojenská síla osobní královské armády oslabila a už nemohla odolat všem vazalům, z nichž každý z desátého století získal vlastní ozbrojené útvary. Ačkoli král byl podmíněně korunou hierarchického systému, ve skutečnosti byly státy rozděleny mezi barony, knížata a vévody do tisíců malých samosprávných domén. Samozřejmě, že feudální roztříštěnost byla přirozeným výsledkem sociálních a ekonomických vztahů v západním světě. Následně to byl tento vývoj, který dal Evropě jedinečné myšlenky a objevy: kapitalismus, socialismus, průmyslová revoluce, geografické objevy a mnoho dalšího.

Ruské země v době feudální fragmentace

Celoevropské procesy v 10.-16. Století nepřekročily východo slovanské knížectví. Nicméně v Rusku tyto tendence získaly zvláštní charakter, předurčený místními tradicemi posloupnosti trůnu a sociální feudální fragmentace je ekonomických podmínek. Domácí feudální fragmentace byla také důsledkem posílení regionálních šlechtických rodin, které zde byly nazývány boje. Po získání významného vlivu ve vlastních knížectví a extenzivních pozemcích podporovali bojeři místních knížat, kteří upřednostňovali hledat jejich podporu místo loajality k Kyjevě. Neméně závažný byl problém konfrontace dědiců. A pokud je Západní evropa trůn prošel od otce k nejstaršímu synovi a obcházel bratry mladšího otce (salický zákon o dědictví), pak v Rusku existoval tzv. zákon práva, podle něhož moc přecházela na dalšího vyššího bratra a po jeho smrti - na mladšího. Mnozí synové těchto bratrů vyrostli a situace se stále více zapletala, což vedlo k ještě většímu počtu uchazečů o knížecí trůn a neustálé hádky mezi nimi než v Evropě. První alarmující zvon byl vojenský nesoulad mezi syny prince Svyatoslava po jeho smrti v roce 972. V důsledku vojenských akcí v roce 980 se Vladimir, budoucí baptist Ruska, dostal k moci. A konečný krach státu se stal po panování Mstislava Vladimirovicha, který zemřel v roce 1132, po němž pokračovalo feudální fragmentace ruských zemí až do sjednocení pod vedením Moskvy.