Ploché a 3D geometrické tvary

28. 5. 2019

Geometrické tvary jsou souborem bodů, linií, těles nebo ploch. Tyto prvky mohou být umístěny jak v rovině tak v prostoru, čímž vzniká konečný počet řádků.

Termín "číslo" znamená sám o sobě několik sad bodů. Musí být umístěny na jedné nebo několika rovinách a současně musí být omezeny na určitý počet ukončených linek.

geometrické tvary

Hlavní geometrické tvary jsou bodové a rovné. Jsou umístěny v rovině. Kromě nich jsou mezi jednoduchými tvary rozlišeny paprsek, přerušovaná čára a segment.

Bod

Jedná se o jednu z hlavních postav geometrie. Je velmi malý, ale vždy se používá k vytváření různých forem v letadle. Bod je hlavním číslem absolutně všech konstrukcí, a to i nejvyšší složitosti. V geometrii se obvykle označuje písmenem latinská abeceda například A, B, K, L.

Z hlediska matematiky je bod abstraktní prostorový objekt, který nemá takové vlastnosti jako oblast, objem, ale zůstává základním pojmem v geometrii. Tento nulový objekt nemá jednoduchou definici.

Přímka

Tento údaj je zcela umístěn ve stejné rovině. Rovnice nemá konkrétní matematickou definici, jelikož se skládá z obrovského počtu bodů umístěných na jedné nekonečné lince, která nemá žádné hranice a hranice.

K dispozici je také segment. To je také přímé, ale začíná a končí bodem, což znamená, že má geometrické omezení.

Linka se také může změnit na směrový paprsek. To se stává, když čára začíná od bodu, ale nemá jasný konec. Pokud položíme bod uprostřed linky, pak se rozdělí na dva paprsky (přídavné) a naopak proti sobě.

Několik segmentů, které jsou vzájemně spojeny konce ve společném bodě a nejsou umístěny na jedné přímce, se obvykle nazývají přerušovanou čarou.

Úhel

Geometrické tvary, jejichž názvy jsme uvedli výše, jsou považovány za klíčové prvky používané při konstrukci složitějších modelů.

roh

Úhel je konstrukce sestávající z vrcholu a dvou paprsků, které z ní vystupují. To znamená, že strany tohoto čísla jsou spojeny v jednom bodě.

Letadlo

Zvažte jiný primární koncept. Letadlo je postava, která nemá žádný konec, žádný začátek, ne méně než přímka a bod. Při zvažování tohoto geometrického prvku je brána v úvahu pouze jeho část, ohraničená obrysy přerušované čáry.

Jakýkoliv hladký ohraničený povrch lze považovat za rovinu. Může to být žehlicí plocha, list papíru nebo dokonce dveře.

Quadrangles

Paralelogram je geometrická postava, jejíž opačné strany jsou vzájemně rovnoběžné ve dvojicích. Mezi konkrétní typy této konstrukce patří kosočtverec, obdélník a čtverec.

Obdélník je rovnoběžník se všemi stranami, které se dotýkají v pravém úhlu.

3D geometrické tvary

Čtverec je čtverhranný se stejnými stranami a úhly.

Kosočtverec je postavička, ve které jsou všechny tváře rovné. V tomto případě mohou být úhly zcela odlišné, ale v párech. Každý čtverec je považován za diamant. Ale v opačném směru toto pravidlo vždy nefunguje. Ne každý diamant je čtverec.

Trapézum

Geometrické tvary jsou zcela odlišné a bizarní. Každá z nich má zvláštní tvar a vlastnosti.

Trapezoid je postava, která je poněkud podobná čtyřúhelníku. Má dvě paralelně protilehlé strany a současně je považována za zakřivenou.

Kruh

Tento geometrický obraz znamená umístění stejných rovin bodů rovnoměrně od středu. V tomto případě je daný nenulový segment obvykle nazýván poloměrem.

Trojúhelník

Jedná se o jednoduchou geometrickou postavu, která se velmi často nachází a studuje.

názvy geometrických tvarů

Trojúhelník je považován za poddruh polygonu umístěného v jedné rovině a ohraničený třemi plochami a třemi body kontaktu. Tyto prvky jsou navzájem párovány.

Polygon

Tato kategorie by měla zahrnovat geometrické tvary různých tvarů, jejichž přerušovaná čára se zavře.

Vrcholy polygonů se nazývají body spojující segmenty. A druhá, podle pořadí, jsou považována za strany.

3D geometrické tvary

Tato kategorie zahrnuje následující konstrukce:

 • krychle;
 • prism;
 • koule;
 • kužel;
 • válec;
 • pyramid;
 • torus

Tato těla mají něco společného. Všechny jsou omezeny na uzavřený povrch, uvnitř kterého je mnoho bodů.

objemových těles

Hromadná tělesa jsou studována nejen v geometrii, ale i v krystalografii.

Zvědavá fakta

Určitě budete mít zájem o přečtení níže uvedených informací.

 • Geometrie byla vytvořena jako věda ve starých staletích. Tento jev je obvykle spojen s vývojem umění a řady řemesel. A jména geometrických čísel svědčí o použití zásad definice podobnosti a podobnosti.
 • Překlad z starověkého řeckého, termín "lichoběžník" znamená stůl pro jídlo.
 • Pokud vezmete různé tvary, jejichž obvod bude stejný, pak bude největší plocha zaručena v kruhu.
 • Překlad z řeckého, termín "kužel" znamená borovicový kužel.
 • Tam je slavná malba Kazemir Malevich, který od minulého století přitahoval názory mnoha malířů. Práce "Černé náměstí" je vždy mystické a tajemné. Geometrická postava na bílém plátně se těší a současně překvapí.

Existuje velké množství geometrických tvarů. Všechny jsou různé parametry a někdy i překvapivé formy.