Jak je křest dospělého? Co je třeba pro obřad?

20. 3. 2019

Život společnosti nehybně stojí, prochází určitými změnami. Ovlivňují každého jednotlivce. Dnes lidé začali věnovat větší pozornost své vlastní duchovnosti a pak jsou přitahováni k víře. Ale nikdo neprošel rituálem křtu v dětství, kdy se s těmito otázkami zacházelo frivolně a dal je do pozadí. Nyní se mnozí pokoušejí dohonit. A pokud přítomnost dítěte v procesu obřadu vyžaduje pouze přítomnost, pak zcela odlišnou věcí je křest dospělého. Co je pro to nezbytné, jak zajistit vše? Podívejme se.

křest dospělých, co potřebujete

Smysluplnost přichází k Bohu

Lidé z různých důvodů chtějí projít obřadem. Každý má svůj vlastní způsob, jak to mluvit. Existují však některé funkce, které je třeba zvážit, než se vydáte do chrámu. Za prvé, obřad křtu dospělého člověka ukládá vážnou odpovědnost osobě. Koneckonců, tato důvěra dítěte od Pána je dána tak předem. Znamená to, že jeho kmotři budou vychováváni ctností, povzbuzují pravidla chování skutečného křesťana. Když je člověk ve smysluplném věku, musí se o něj snažit sám. Koneckonců, patřící do jakéhokoli označení znamená určité povinnosti pro osobu. Pokud uvažujeme o křtu dospělého, co by mělo být provedeno před rozhodnutím? Zaměřte se na cíl. A je téměř nemožné, aniž bychom studovali základy Pravoslaví. Běžná osoba si pomyslí: "Proč potřebuji takové obtíže?". K tomu bude následovat odpověď z hlubin svědomí: "A proč je obřad?" Vidíte, jsou lidé, kteří nechodí k Bohu, ale sledují módní trendy. To je špatné. Proto existují některé funkce, které doprovázejí křest dospělé osoby. Co musíte zvážit, pokud chcete vstoupit do Božího chrámu?

dospělý křest

První krok k obřadu

Určitě víte, že obřad se nekoná od zátoky. První věc, která se děje bez ohledu na věk budoucího faráře, je rozhovor s knězem. Je to velmi jednoduché. Musíte jít do chrámu, počkat na konec služby, požádat kněze, aby vás poslouchal. Měl by uvádět podstatu svého případu. Chcete-li říci, že musíte projít obřadem křtu dospělého. Věk by měl být výslovně uveden, aby se předešlo nedorozumění. Koneckonců, otec bude muset naplánovat plán, přidělit čas na rozhovory v něm. Správně, rozhovor nebude sám. Jen proto, že církev nedovolí člověku. Proto by nový člen komunity měl dobře přemýšlet o svém vlastním rozhodnutí. Jeden z kmenů řídí zpravidla první rozhovor s knězem. Je pověřen tím, že říká člověku, jak je organizován křest dospělého člověka, co se musí naučit, jak se připravit, jak se chovat. Pokud nový člen komunity dosud nenalezl kmotry, je to v pořádku. Kněz je vybírá z řad farníků.

kolik je křest

Přípravná fáze

Víš, mnoho lidí věnuje pozornost malým věcem. Lidé se starají o to, kolik stojí křest, jak se oblékat a tak dále. Možná je to také důležité, v tom smyslu, že je dobré, že lidé chtějí zdůraznit slavnost okamžiku. Podstata je však v úplně jiné oblasti. Je nutné nejprve prokázat sebe samému, a pak svému duchovnímu otci, že jste připraveni přijmout křest. A to znamená, že chápete plnou hloubku náboženství, jste připraveni přijmout zodpovědnost, jít otevřeně a upřímně k Bohu. Otec se zeptá na všechno. Ne proto, že jim nevěří. Musí pochopit, co vedlo člověka do chrámu. To jsou jeho povinnosti vůči společenství a Pánu. Proto by jeho otázky měly být zodpovězeny bez rezervy. Pochopte, že není chybný hřích. Může být opraven. Ale touha vypadat lépe než ve skutečnosti je, není církev vítána. Koneckonců, Pán řekl, že mu k němu připadá upřímná modlitba. Přišel do našeho světa, aby obrátil hříšníky k spravedlivým. To znamená, že jsem rád každému, kdo je přitahován k víře z hlubin svého srdce.

Co by se mělo naučit před prvním rozhovorem s duchovním otcem

Neměli byste očekávat, že v chrámu začnete otevírat společné pravdy, učit vše od samého počátku. Pokud si to myslíte, můžete být zklamáni. S největší pravděpodobností bude první rozhovor s otcem zřejmě přísný a nepříjemný. Musí zjistit, co vás přivedlo do chrámu. Z tohoto a všechny druhy otázek, někdy nepochopitelné nebo otravné. Neztrácejte se, nezapomeňte na duchovní průvodce. Nejdřív bude chtít vědět, proč jste předtím nebyli v kostele křtěni. Řekni mi, jak to je. Každý má své životní podmínky. Po této otázce následuje nejdůležitější otázka, proč jste přišli. Je požádán, aby zjistil, zda chápete podstatu křesťanství a jaké informace máte. Aby bylo možné správně odpovědět, znalost je nezbytná. Před cestou do kostela pro rozhovor si přečtěte přikázání Krista. Osoba, která má zájem na tom, jak získat křest dospělých, je povinna nejen poznat, ale i přijmout. Samozřejmě je toho mnohem víc. Ale přikázání jsou v první fázi nejdůležitější. Pokud kněz pochopí, že jste jim cizí, pak pochybuje o upřímnosti touhy projít obřadem, a proto mu to nedovolí.

oblečení pro křest

Kolikrát bude muset mluvit s knězem?

Ve skutečnosti neexistují přísná pravidla upravující počet rozhovorů. Každý Boží služebník to určí podle vlastního uvážení. Existují však psychologické normy, které říkají, že je těžké poprvé zjistit osobu. Každý kněz je odborník. Ale rozhodněte se hned. Koneckonců bude odpovědnost společenství a Pána za nově obrácené. Proto je obecně přijatelné provést alespoň tři rozhovory. Jedná se o bezbožnou řeč o Bohu, o jeho místě v životě, o návycích a světonázoru o osobě, o jeho aspiracích a tak dále. Ihned byste se neměli zeptat, kolik stojí křest. V některých chrámech mimochodem existují ceníky. Všechno je napsáno tam. V jiných můžete tuto citlivou otázku zjistit od ministrů nebo od samotného kněze. Ale to není děláno okamžitě, ale když se rozhodne, že člověk může být pokřtěn. Pak, mimochodem, zeptejte se, jaké by mělo být oblečení pro křest. Pokud samozřejmě samy o sobě nerozumí duchu rozhovorů.

jak jde křest dospělých

Modlitby vyžadované pro obřad

Dítě stále neví, jak mluvit, neuvědomuje si vážnost a odpovědnost okamžiku. Za něj svěřili kmotry. Říkají své modlitby. Další věc je křest dospělého. Přichází k Bohu vědomě. Proto je nutné vyslovit slova sami, za předpokladu povinností člena komunity. Je třeba znát srdcem dvě modlitby: "Náš Otče" a "Panna Marie Panna". Když četou, otec poví. Obecně platí, že jak dospělý křtí, žadatel o tom v předstihu zná v průběhu rozhovoru. Někdy to není kněz, který o něm říká, ale duchovní ručitel, mentor.

Oblečení pro křest

V souladu s pravidly nejsou lidé, kteří volají šaty, povoleni v chrámu. Oblečení by mělo být zvoleno skromné, jednoduché. Ženy potřebují šaty s dlouhým lemem. Je žádoucí, aby její barva byla v souladu s křesťanskou morálkou. Neměli byste si vybírat něco, co by bylo jasné nebo špičkové. Ale špatné toalety to neudělají. Koneckonců, křest je oslavou společenství s Bohem. Měli byste se pokusit spojit skromnost s vážností dne. Často se doporučuje vybrat bílou výbavu. Podle pravidel pro obřad se má oblékat jen taková barva, symbolizující čistotu, aby oblékala konvertované. To se ne vždy děje. Je nutné předem projednat vše s knězem. Muži by měli také vybrat toaletu, která by nebyla v rozporu s pravidly slušnosti. Obvyklé klasické tmavé kalhoty a bílá košile udělají. Šperky, pokud je obvykle nosíte, se doporučuje odstranit.

jak získat pokřtít dospělé

Ženské rysy

Dívky a dámy by měly vědět, že vstupují do chrámu s pokrytou hlavou. To je společná tradice. Prakticky všechny kostely mají pro zapomnění šály a šátky. Navíc křest dospělé ženy není prováděn během menstruace. To by mělo být projednáno s knězem zvlášť, aby bylo možné určit den předem. Každá žena se snaží ozdobit, prezentovat v příznivém světle. Doporučujeme zapomenout na toto pravidlo po dobu obřadu. Bůh se nestará, jak vypadáte, Jeho duše je pro něj důležitá. Tak ponechte krátké sukně a šaty se štěpením doma. Pokuste se najít jednoduché a skromné ​​oblečení. Šperky je také lepší, aby se nenosilo.

Kříž - symbol víry

Lidé někdy dělají chyby, snaží se chlubit před kamarády. Jedná se o získání hrudní kříž. Snaží se to vyzdvihnout ze zlata, přemýšlet o něčem jiném než o víře. Navíc, často kříženec jít do klenotnictví. To je chyba. Koneckonců, dekorace a symbol víry - věci jsou jiné. Doporučuje se rovněž konzultovat s duchovním mentorem, číst literaturu, aby nebyla chycena. Ještě lepší je koupit kříž v chrámu. Bude odpovídat Pravoslaví ve formě a podstatě. To znamená, že se vyvarujte nepříjemnosti, ale často se vyskytují chyby.

křest v kostele

Půst před křtem

Pro obřad by měla být připravena na všech úrovních. Nejen intelektuálně a duchovně, ale i fyzicky. Doporučuje se dospělému, aby se pohyboval alespoň po dobu jednoho měsíce. Je zakázáno jíst maso, mléko, vejce. To se děje na jedné straně fyzicky očistit, na druhé straně jako dobrovolná demonstrace pokory. Alkohol a tabák v této době by měly být zcela vyloučeny. Doporučuje se také omezit účast na zábavních akcích, vyhýbat se hlučným stranám, odmítat sledovat filmy obsahující scény agrese, násilí a erotického obsahu. Je lepší vzít si čas na studium duchovní literatury.

Před křtem je třeba si uvědomit, že život se dramaticky mění. Tím, že se stanete členem křesťanské komunity, převezmete zodpovědnost za plnění přikázání Pána. To provede úpravy obvyklým způsobem. Jen si nemyslete, že budou jediní, kdo zkazí život. Vůbec ne. V křesťanství je spousta jasných a radostných. Některé návyky budou muset být opuštěny, jiné omezeny. Proto je cesta k křtu dospělého člověka déle než dítě. Koneckonců, má zkušenosti, má určitou každodenní rutinu, zvykl si na to. Změny budou muset učinit vlastní vůli. A ona by měla být nalezena v sobě a ukázala se, že je kněz dovolil vstoupit do kostela. Vybavte se všemi popsanými - budete šťastnější a harmoničtější.