Jak vytvořit jadernou bombu

27. 5. 2019

Předpoklady

Lékárníci z Německa Otto Hahn a Fritz Strassmann v roce 1938 provedli řadu experimentů, díky nimž se podařilo rozdělit do dvou téměř identických částí atom uranu. To bylo provedeno bombardováním neutronů. Brzy v příštím roce dospěl francouzský soudce Joliot-Curie k závěru, že v tomto případě je možná řetězová reakce, výsledkem čehož bude silná exploze. Zdrojem energie je samotný uran. Takové studie se staly motivací pro vývoj projektů v USA, Německu, Británii a Japonsku, které by měly mít za následek jadernou bombu. Situace byla zhoršena vojensko-politickou situací, protože Evropa tehdy byla na pokraji světové války. Takže přítomnost takové zbraně v arzenálu jedné ze stran by jí mohla poskytnout významnou výhodu. V roce 1940, pomocí falešných dokladů, koupili Američané v Belgii dostatečné množství potřebné rudy k provádění rozsáhlých studií. Prezident Franklin Roosevelt skutečně chtěl, aby nejsilnější jaderná bomba byla vyvinuta přesně v jeho stavu. Nejsilnější jaderná bomba

Americký design

Americký rozvojový program atomové zbraně známý jako projekt Manhattan. Výzkum, který za šest let vynaložil více než dvě miliardy dolarů, vedl Leslie Groves. V roce 1942 vzniklo speciální středisko, které se nachází v poušti Nového Mexika. Nejlepší vědci přivezli nejen z USA, ale také z Anglie a dalších evropských států. Jaderná bomba byla vyvinuta za účasti dvanácti laureátů Nobelovy ceny. Současně byla v Evropě v plném proudu válka, během níž byly anglické města neustále vystavovány bombardování v Německu. To dalo místnímu atomovému programu velké riziko, v souvislosti s nímž se mnoho britských vědců spolu s jejich úspěchy přesunulo do Spojených států. První nukleární bomba

Počátek atomové éry

16. července 1945 je považován za datum začátku atomové éry. Brzy ráno v tento den byly provedeny první testy nových zbraní v severní části Nového Mexika v poušti. V důsledku výbuchu došlo k jasnému záblesku a vznikla charakteristická "hřib" asi 30 tisíc metrů vysoká. Místo toho zůstalo radioaktivní sklo, do kterého byl písek přeměněn teplotou. Do konce léta byla shromážděna "Baby" jaderná bomba, následovaná dalším názvem "Fat Man". jaderná bomba

Japonské bombardování

Dne 10. května 1945 se uskutečnilo vojenské setkání v Pentagonu, v němž bylo rozhodnuto, že je nutné porazit Japonsko (německý spojenec) za účelem ukončení války. Za tímto účelem bylo plánováno použití atomových zbraní. V důsledku toho 6. srpna 1945 byla první jaderná bomba propuštěna do města Hirošima. Byl to "Kid", který sestoupil na padák a vybuchl ve vzdálenosti 600 metrů od povrchu země. O tři dny později byl použit "Fat Man", jehož obětí byla další vesnice - Nagasaki. Tyto dva bombové útoky vedly k smrti 300 tisíc lidí a expozici dalších 200 tisíc. Všechny budovy o rozloze více než 12 kilometrů čtverečních byly zničeny. Pokud jde o vojenská strategie nebylo potřeba bombardovat obydlí Japonské města. Američané byli motivováni výlučně politickou situací a touhou vystrašit celý svět, který teď věděl, že mají nukleární bombu - nejhorší zbraň lidstva.