V životě je vždy místo pro zneužívání: esej o ruském jazyce

14. 4. 2019

Obvykle, pokud jde o vykořisťování, všichni si představují hrdinské skutky - zachraňují dítě z ohně, bojují za svobodu vlasti, nezištnou práci pro dobro společnosti. Může se však o něčem říci, že ve svém každodenním životě vykonává nějaký výkon?

v životě je vždy místo esej

"Obyčejné" výkony v přírodě av životě

Aby bylo možné odpovědět na tuto otázku, učitelé ruského jazyka a literatury žáků požádají o esej "V životě je vždy místo pro vykořisťování". Takové téma bude relevantní pro ty studenty, kteří se zajímají o otázky vůle, odhodlání, vytrvalosti a odhodlání.

Ve skutečnosti dokonce i za nejobvyklejších podmínek může člověk dosáhnout skutečného výkonu. V přirozeném světě je každý přechod z jednoho státu do druhého doprovázen fyzickým úsilím. Například kuřata, aby se rozdělila skořápka a opustila vejce, postupně rozvíjí svaly. Neméně těžké je průchod zvířat a dětí přes rodový kanál. Příroda diktuje přísná pravidla. Ten, který neprošel takovou "zkouškou", nepřežije. V eseji na téma "V životě je vždy místo pro výkony", můžete tuto myšlenku rozvíjet.

Testy: schopnost vytvářet charakter

Člověk, na rozdíl od zvířat, má nejen fyzické tělo, ale také je obdařen duchem a duší. A proto se jedná o zkoušky všech tří typů. To lze také zmínit v eseji "V životě je vždy místo pro vykořisťování." Obvykle, když lidé hovoří o vykořisťování, často připomínají starověkého řeckého hrdinu Herkules, který dokázal svou božskou povahu s velkými úspěchy. Stejně tak každý z nás během našeho života "prochází zkouškami", aby byl nazýván člověkem v pravém slova smyslu. K tomu je nutné důkladně projít životními testy, je nutné překonat vlastní obavy, potlačit zbytečné touhy v sobě, překonat setrvačnost fyzického těla. V procesu práce na eseji "V životě je vždy místo pro vykořisťování", školní dítě může použít následující myšlenku jako hlavní: vítězství nad sebou je také výkon.

V životě je vždy úvaha o eseji

Překonat sebe

Duchovní vývoj člověk je bez bolesti a utrpení nemožný. Nyní je velmi běžné stanovisko, že každý má vlastní komfortní zónu, za kterou je obtížné se dostat ven. V práci "V životě je vždy místo pro výkony" můžete popsat konkrétní příklady této situace. Například dívka nechce budovat vztahy s mladými lidmi, které se po celou dobu dívat na televizi. Možná měla těžkou minulost, a proto se vyhýbá vztahům. Její život se může vyvíjet ve dvou scénářích. Tato dívka může sedět sama až do stáří, nebo se bude snažit o sebe sama a začne se z jejího "shellu" alespoň příležitostně dostat, komunikovat s ostatními lidmi, angažovat se ve svém rozvoji a samozřejmě se setkávat se zástupci opačného pohlaví. Rozvíjení komunikačních dovedností zpočátku nebude pro ni snadné. Pokud se však podaří dobýt svůj strach, pracovat prostřednictvím psychologických komplexů, bude mít hodnou odměnu ve formě šťastného a prosperujícího života. To je jeden z mnoha příkladů skutečnosti, že v životě je vždy místo pro vykořisťování. V eseji, kterou student napíše, mohou být uvedeny další příklady, například případ z osobní praxe, ze života známých, příbuzných.

esej o životě v životě je vždy prostor pro výkony

Mistrovský trénink: další malý výkon

Kromě toho při psaní díla lze zmínit takový aspekt lidského života jako mistrovství. V jakékoliv lidské činnosti lze dokonalost dosáhnout pouze úsilím, neustálým tréninkem. Bez ní by průměrný dělník nikdy nepřišel na úroveň mistra nebo nadřízeného; sportovec nedosáhne výšek v jeho případě; Cizí jazyk se nikdy neužívá až do konce.

Ve skutečnosti, aby se dosáhlo výsledků, se člověk musí naučit překonat sebe, jeho lenost. Proto se říká, že i v každodenním životě je vždy místo pro vykořisťování. Důvod pro psaní tohoto tématu může být pro někoho také malým úspěchem. Někteří školáci dostávají přesnější vědy snadněji, ale s ruským jazykem trpí obtížemi. Vyjděte z vaší komfortní zóny, vezměte pero a nucte se, abyste tuto práci napsali - není to takový malý výkon každodenního života?