Vstřikovací motor: vlastnosti a výhody

10. 3. 2020

Úvod

Vstřikovací motor má speciální palivového systému podání. Je instalován na běžných benzínových motorech namísto systému karburátoru.

Injektorový motor Obecné charakteristiky

Dnes lze říci, že vstřikovací motor se stal absolutní náhradou karburátorového systému. Vylepšuje veškerý výkon vozidla (spotřeba paliva, vliv na životní prostředí, dynamiku zrychlení atd.). Kromě toho poskytuje dlouhou příležitost splnit vysoké ekologické normy bez použití ručních úprav - pouze kvůli samoladění senzor kyslíku.

Vstřikování paliva

Vstřikovací motor je navržen tak, aby bylo do prúdu vzduchu vstřikováno palivo pomocí speciálních trysek, které jsou umístěny buď tam, kde byl karburátor umístěn (tj. Na sacím potrubí), nebo blízko sacího ventilu každého válce. Mohou být také umístěny v hlavě válců, poté se vstřikování provádí do spalovací komory. Palivo vstřikovačů je dodáváno pod tlakem a palubní počítač vozu ve správném čase dodává proudové impulsy, které je otevírají. V takovém případě je množství dodávaného paliva závislé na tom, jak velký je proudový impuls. Jeho doba trvání je vypočítána na Zařízení vstřikovacího motoru Na základě informací poskytovaných sadou senzorů, které monitorují parametry motoru. Mezi nimi - jeho teplota, rychlost, údaje o vakuu a také tok vzduchu. Je třeba poznamenat, že takový systém napájení vstřikovacího motoru se objevil na konci 19. století, ale kvůli komplexnímu návrhu a nedostatku potřebných řídicích systémů nebyl v té době nalezen jeho použití.

Systém zásobování paliva

Toto téma si zaslouží zvláštní pozornost. Ze speciálních snímačů získá regulátor informace, které oznamují hmotnostní průtok vzduchu, teplotu chladicí kapaliny, obsah kyslíku ve výfukových plynech, polohu těleso škrtící klapky rychlost otáčení hřídele, síťové napětí a výskyt detonace v motoru, poloha vačkového hřídele, rychlost automobilu. Regulátor založený na těchto informacích ovládá zapalovací systém přívod paliva Regulátor otáček volnoběhu diagnostický systém. Stručně řečeno, tento proces je velmi složitý, ale výsledek překračuje všechny možné očekávání. Proto je třeba poznamenat výhody, které má vstřikovací motor.

Systém vstřikování paliva Cnosti

Zařízení vstřikovacího motoru umožňuje trávit méně paliva. Mělo by se také poznamenat, že má dynamiku vysokého zrychlení. Stojí za to přidání malého množství škodlivých látek a nepochybné stability práce. Jedinou nevýhodou tohoto mechanismu je složitost jeho opravy.

Princip činnosti

Motor vstřikovačů je schopen dlouhodobě dodržovat vysoké ekologické normy (jak je uvedeno výše) bez dalších manuálních úprav. Toho je dosaženo použitím samočinného systému založeného na datech z kyslíkového senzoru.