Je to idiot diagnóza nebo urážka?

30. 5. 2019

Hází další urážku na něčí tvář, lidé zřídka uvažují o tom, co je to slovo, odkud pochází a co to znamená. Obecná povaha urážek je taková, že soupeř je srovnán s něčím nepříjemným, odporným. Dokonce i takové obyčejné slovo jako idiot je poměrně vědecký termín, který se postupně stal kategorií útočných epitet. Kořeny tohoto konceptu směřují hluboko do dějin, a zpočátku to mělo opovržlivé konotace.

Co je idiot: původ termínu

Jako mnoho slov v našem každodenním životě "idiot" pochází ze starověkého Řecka. Sociální život a demokracie hrály v helénské společnosti významnou roli. Účast na nejrůznějších schůzkách, hlasování a obecně aktivní postavení byla považována za chvályhodné kvality vlastní odpovědného občana - "politického". Opakem aktivní "politické strany" byly "idioti" - člověk s úzkými zájmy, upevněný pouze na sebe a svůj vlastní život.

Možná byli dokonce i vzdělaní lidé s mnoha ctnostmi, ale pro společnost v politickém smyslu neudělali nic dobrého. Ukazuje se, že idiot je člověk, který žije pouze s osobními zájmy a problémy, kteří nechápou, že veřejnost jistě ovlivní svůj omezený svět. Aktivní "polity" opovrhovaly a odsoudily "idiot", byly považovány za nevědomé, hloupé, nevzdělané a bezcenné.

idiot to

Idiochem jako diagnózu

Ze stejného řeckého pojetí pochází název psychiatrické vrozené vady. Idiocie je nejtěžší forma oligofrenie - mentální retardace. Je logicky jasné, že je možné zaostávat za mozkem různými způsoby, někteří oligofrenové trpí jen mírnými formami demence (debilizmu) a mohou se snadno přizpůsobit společnosti, sloužit samému, dělat jednoduchou práci. Další věc je klinický idiot. To je osoba, která nemá inteligenci, v nejlepším případě mentální a intelektuální vývoj zůstává na úrovni dítěte až do tří let.

Lidé s diagnózou "idiocie" vypadají odpudivě, nemohou sloužit ani na úrovni kulturních potřeb přirozených potřeb. Nemohou jíst, pít, chodit ani mluvit samy. Idioti se neřídí samy, mohou být pro společnost nebezpečné, nevědomky způsobují škody ostatním.

co je idiot

Výraz a urážky

V současné době je "idiot" v rozsahu známé definice, která patří do podmíněné kategorie "přijatelných" prokletí. Není to špatný jazyk, ale expresivní vyjádření emocí a postojů k soupeři. Celkový počet kletb, podle něhož je někdo prohlášen za nedostatečně chytrý, je poměrně široký a lékařské diagnózy se staly bohatým zdrojem těchto výrazů. Všechny stupně demence jsou používány jako kletby - imbecile, moron, idiot, oligofren, cretin, microcephalus a tak dále. Patří sem "blázen", "blázen" a "hloupý".

Vykřikujeme "nějakou idiocitu!" Když jsme svědky něčeho hloupého, nelogického, aniž bychom mysleli na psychiatrickou stránku termínu. A plně vyjadřuje emoční posouzení toho, co se děje.