Malba a severní renesance

16. 3. 2019

Pouze v Itálii až do konce patnáctého století se tento trend vyvíjel jako renesance. Ale národní hranice byla překonána uměním na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Severská renesance tak přišla do Německa, Nizozemska a Francie. Současně kultura Nizozemska a Německa projevovala především své neobvyklé vlastnosti. Ale každá z těchto zemí měla své vlastní zvláštnosti.

O severní renesanci: vlastnosti samotného konceptu

Nicméně v těchto zemích s ohledem na jejich kulturní charakteristika byl termín "Revival" používán velmi podmíněně. Severská renesance však měla mnoho podobností v povaze procesů, ke kterým došlo v uvedených zemích av samotném Itálii. Podle obecných rysů lze rozlišit následující rysy: rostlo lidské sebevědomí, světový názor feudálního typu byl otřesen a buržoazní humanismus naopak jen získal impuls.

Rozdíly ve vývoji renesance v Evropě z Itálie

Severní renesance

Ve srovnání s italštinou byla severní renesance pozdě asi sto let. Proto se pro další rozvoj tohoto směru vytvořil jiný základ. Filozofická pohanská starožitnost učení se stalo základem humanismu v Itálii. Vzpoura demokratického náboženství raných křesťanů s požadavky na sociální rovnost se stala základem pro vývoj tohoto trendu v evropských zemích. Italská renesance nastavila ideál skutečného hrdinského člověka. Ale v severských zemích se láska ke svému sousedovi stala hlavním problémem. Proto se v tomto umění z větší části projevovaly rysy náboženských pocitů s světonázorem charakteristickým pro středověk. Toto umění je méně známé starověku, více archaické ve formě.

Vlastnosti světového pohledu umělců severní renesance

Panteismus se stal skutečným základem pro takový směr jako severní renesance. To je, když je všechno spojené s přírodou zbožňováno. Bůh se v přírodě rozpouští. Přestože není přímo popřena jeho existence. Věčnost, nekonečno - jen několik božských atributů, které v tomto případě obdarují tento charakter. V každé části světa je trochu Boží. Na této pozici bylo založeno panteistické učení. Proto je nutné popsat všechny projevy přírody. Tak se v západních zemích objevila krajina. A vyvinul se do nezávislého směru.

Umělci severní renesance

Severská renesance: umělci a vývoj některých žánrů

Upozorňujeme jen na pár zástupců uměleckého světa, kteří do jisté míry určili vývoj takového jevu jako je severní renesance. Umělci jsou Jan Provost, Jan Van Eyck, Jan Van Hemessen, Hugo van der Huss, Hans Baldung, Mabuz, Lucas Cranach starší a další. V Německu, v poslední třetině patnáctého století, začal aktivní rozvoj portrétu, který měl pro severní renesanci velký význam. Portrétování italské renesance a německého portrétu se od sebe navzájem značně liší. Němci portrétní malíři byli lhostejní ke kráse. Obraz by měl mít emocionální výraz, to bylo to, čeho se většina umělců snažila.

Severní renesance Nizozemsko

Kromě toho došlo k vývoji žánru každodenních obrazů. Byl favorizován mnoha umělci. To charakterizuje severní renesanci. Nizozemsko je země, kde to bylo zvláště důležité.