SDA: reverzace

3. 3. 2020

Každý řidič by měl vědět a zapamatovat si, jak můžete a jak se nemůžete pohybovat po silnicích. To je nezbytné, aby se zabránilo absolutně hloupým a absurdním střetům, které podle statistik nejsou tak vzácné.

Jaké znaky brání zvrácení?

Ve skutečnosti pravidla neobsahují konkrétní znamení, které by zakazovalo zvrácení. Řidič si musí vzpomenout pouze na jednu věc, že ​​existuje několik pokynů, které činí tento manévr nepřístupným pro všechny účastníky hnutí.

Pokud se tedy vozidlo pohybuje po silnici (značka 5.1) nebo na silnici pro automobily (viz bod 5.3), nemůžete se vrátit zpět. Zákaz pouze odstraňuje vážnou nehodu, která se vyskytla na silnici a brání řidiči, aby se normálně pohyboval. Inspektoři však varují, že takový pohyb je vždy velmi riskantní, a při manévrování by řidič měl být co nejdůkladnější a nejdůležitější.

Reverzace

Reverzace na křižovatkách

Reverzace na křižovatkách je přísně zakázána a každý řidič si musí vzpomenout. Když je takový manévr proveden, inspektor pole nutně zastaví pachatele a může mu udělit pokutu.

Navíc je takový manévr přísně zakázán v oblasti kolem křižovatky, nebo spíše 15 metrů před a po ní.

Inspektoři jsou zvláště přísní s těmi porušovateli, kteří se nechtěně chtěli obrátit přechodem nebo vedle něj, při výběru špatné trajektorie a vytvoření dopravní zácpy. V takových situacích bude sankce zvratu vydána dvakrát tolik.

Zvlášť pečlivě by se měli řídit řidiči, kteří řídí auto s přívěsem. Faktem je, že přívěs vytváří zvýšené nebezpečí.

Jiné zákazy

Kromě toho, že v křižovatkách je zakázáno zpětné řízení, tento manévr nelze provádět ani v tunelech, na železničních přejezdech a mostích. Nezkušený řidič se bude moci seznámit se seznamem zákazů v Pravidlech nebo spíše po přečtení odstavců 8.11, 8.12, 16.1.

Zrušení provozu

Ale co by se řidič měl chovat v situaci, když už dorazil na špatné místo, a prostě se musí vrátit?

V takovém případě SDA nevylučuje chybné. Aby mohl řidič pokračovat v řízení správným směrem, bude muset jednoduše hledat správné místo k odbočení. Neexistuje ospravedlnění zrušení zákazu obrácení v tunelech atd. Proto jsou kadeti na autoškolách vždy důrazně upozorněni, než se opustí, aby pečlivě přemýšleli o své cestě, aby se nedostali do těžké situace v budoucnosti nebo ještě horší - dostali se do nehody.

Při parkování směrem vzad

Stojí za zmínku, že řidiči nejčastěji využívají opěru při parkování. Mimochodem, podle inspektorů nejčastější nehody nejčastěji na parkovacích místech.

Na všech parkovištích je naštěstí parkování na opačné straně. Ovšem někteří řidiči, kteří se dozvěděli, že se nyní mohou pohybovat, jak se jim líbí, přestali dodržovat základní pravidla silnice a etiky.

Zálohování na silnici

Pro bezpečné přechod zpět na parkovací místa musí řidič dodržovat několik jednoduchých pravidel:

  1. Inspektoři doporučují opustit parkovací místo pouze v přední části vozu a nikoli na zádi. Proto je motorista schopen co nejlépe řídit vše, co se děje kolem.
  2. Udělejte cestu těm vozům, které již opustily své místo, nebo těm, kteří se právě zastavili na parkovišti.
  3. Udělejte cestu k autům, které jsou vpravo ("hluk vpravo").

Jak jednat na jednosměrné cestě?

Řízení v opačném směru na jednosměrné komunikaci není pravidly zakázáno. Kdo si myslí jinak, je hluboce mylný, protože dopravní předpisy jasně ukazují, že chod zpět je zakázán pouze v oblastech s obousměrnou dopravou.

Nedávno se však inspektoři začali za takové manévry pokazit "porušovateli". S odkazem na již vydané právo a vytvoření nebezpečné situace, píšou správní pokutu ve výši 5 tisíc rublů, nebo dokonce poslat případ k soudu.

Někteří řidiči jsou zmatení, když slyší takovou sumu, ale vždy existuje cesta. Je nutné jednat pečlivě ve všech situacích a nepřitahovat pozornost mírových důstojníků.

Krom toho doložka 8.12 uvádí, že na jednosměrných silnicích má řidič právo přejít zpět na první křižovatku nebo na nejbližší přechod.

Některé triky

Pravidla jsou opravdu velmi popisuje situace a místa, kde je zakázáno zvrácení. Někteří zkušení řidiči však přiznávají, že v ruském právu již dlouho našli mezeru. Například, pokud se řidič musí obrátit, pak se v tomto případě krátkodobý zpětný pohyb nepovažuje za plnohodnotný manévr, a proto nepodléhá pokutě.

Povolení zpětného přeřazení

Ale měli byste vždycky pamatovat na ty místa, kde je obrat také přísně zakázán. Takže se nedokážete obrátit na přechody pro pěší autobusové zastávky a jinou pravidelnou dopravu, na místech se špatnou viditelností, a také na mosty a pod nimi.

Také řidiči s velkým zážitkem důrazně doporučují začátečníkům zapínat alarm během otáček (krátký pohyb zpět). To je nezbytné, aby přilákalo pozornost ostatních účastníků silničního provozu a minimalizovalo možnost kolize.

Existují také další situace, které nejsou popsány v dopravních předpisech. Zpětný chod jako obrat je povolen řidiči, který je ve vozidle s přívěsem, avšak v tomto případě musí druhá osoba ovládat manévr, aby nedošlo ke kolizi.

Dodržování dopravních pravidel při reverzování

Dodržujte pravidla musí být absolutně všichni členové hnutí. To je především osobní bezpečnost a bezpečnost ostatních řidičů a chodců.

Zrušení zakázáno

Řidič si musí vzpomenout, že když se vrátí, je povinen přeskočit všechny automobily, které mu brání, stejně jako chodci. Taková povinná podmínka platí nejen pro silnice, ale i pro parkovací zóny.

V každém případě je reverzace nebezpečným manévrem. Pokud není řidič zcela přesvědčen o svých činnostech, pak potřebuje jen přinést pomoc jiné osoby, která bude řídit bezpečnost provozu.

Pokuty byly uloženy

Je třeba si uvědomit, že ukládání pokut za reverzaci na silnici provádí výlučně inspektor silniční policie, takže byste neměli přitahovat pozornost a ještě více se zapojit do sporu.

Pokud se strážce rozhodne, že takový manévr je nebezpečný pro ostatní účastníky silničního provozu, je oprávněn vyplatit řidiči pokutu (12.15 správního řádu).

Porušení pravidel provozu ve dvoře nebo na parkovišti musí řidič také vzít na vědomí, že na tento manévr bude uložena pokuta. Není vůbec důležité, kde se vozidlo nachází, hlavní je, že představuje nebezpečí pro ostatní uživatele silničního provozu.

Převrácení na jednosměrnou silnici

Pokud je řidič podruhé chycen v rozporu s článkem 12.15 správního řádu, v tomto případě se inspektor vzdá materiál na potrestání soudu a řidič bude zbaven práv. Minimální doba deprivace je 4 měsíce a maximum je 1 rok. Pokud je řidič "zachycen" stacionárními kamerami, pak bude automaticky zaslán poklad na poště ve výši 5 tisíc rublů.