Sociální adaptace každého z nás

18. 6. 2019

Základy této koncepce

Prostředí, které jsme všichni, je jedinečné a občas děsivé. Proto je velmi důležité, abyste se s ním mohli přizpůsobit a cítit se v pohodě. Každá osoba je ovlivněna prostředím a samozřejmě skupinami lidí, ve kterých se nachází. Velmi často se člověk ztrácí ve všech těchto situacích a je pro něj těžké "zapadnout" do normálního každodenního života. Sociální adaptace je pro každého člověka důležitým krokem. Hlavními faktory ovlivňujícími tento proces jsou potenciální a skutečné schopnosti jednotlivce, koordinace hodnocení, nároky atd. Specifičnost prostředí je také důležitá, tj. Cíle, hodnoty, orientace schopností. sociální adaptace

Co každý z nás potřebuje

Sociální adaptace je klíčem k pohodlné budoucnosti pro jednotlivce. Navíc je to proces socializace a je to pro každého z nás (zpravidla v dospívání). Současně, v důsledku náhlých událostí, katastrof a změn, je člověk opět nucen přizpůsobit se. Proces tak trvá po celý život. Změny, které ovlivňují osobu, zahrnují propuštění, přemístění nebo náhlé postižení. Sociální přizpůsobení jednotlivce vyžaduje zvláštní znakových vlastností které, bohužel, nejsou ve všech. Někdy se člověk jednoduše nemůže zvyknout nebo přijmout události, které nastaly, v důsledku čehož se nemůže vrátit zpět. Proces "rehabilitace" jednotlivce je rozdělen do dvou typů: aktivní a pasivní. První zahrnuje osoby, které aktivně ovlivňují sociální prostředí, a druhé zahrnuje pasivní přijímání cílů a orientací jiných lidí. sociální adaptace osobnosti

Další aspekt

Sociální adaptace je sociopsychologická. Pod tím to znamená vztah mezi člověkem a životním prostředím, jehož výsledkem je optimální rovnováha cílů, skupinových hodnot. Tento typ lidí je zaměřen na hledání pobídek, získání společenského postavení, identifikaci jednotlivců a provádění činností společně s jinými osobami. Výsledkem je sebevědomí, sebeovládání, péče o sebe a schopnost odpovídající reakce na události. sociálního přizpůsobení osob se zdravotním postižením

Ten, kdo je jiný než ostatní ...

Sociální přizpůsobení osob se zdravotním postižením je jedním z hlavních problémů společnosti. Kromě toho, že se oběti nemohou přizpůsobit životnímu prostředí, lidé je nemohou vnímat jako plnohodnotné osobnosti. Lidé se zdravotním postižením mají problémy s pohybem, komunikací, zaměstnáním, získáním potřebných dovedností a znalostí, a co je nejdůležitější - s obnovou poruch v těle. V tomto ohledu se nemohou cítit sebevědomí, neschopní uspokojit své potřeby a všechny výše uvedené faktory - klíč k úspěchu sociálně-psychologické adaptace. S takovými problémy se lidé se zdravotním postižením stávají nízkými příjmy, znevýhodněni ve svých právech a zdraví lidé na ně reagují jinak. Sociální adaptace v takových podmínkách je nepravděpodobná. Problémy rostou, úspěch se snižuje a zájem o život pro osoby se zdravotním postižením jednoduše zmizí. Takoví lidé proto potřebují pochopení, podporu a dobře plánovaný systém sociálních, vzdělávacích a psychologických opatření.