Společnost jako dynamický systém v sociologické vědě

25. 3. 2019

Společnost jako dynamický systém je ústřední kategorií sociologických věd. To je hlavní předmět studia. Dnešní badatelé zpravidla rozlišují dva přístupy k otázce, co je společnost jako dynamický systém. Zjednodušenou verzí je považovat ji za jednoduchý soubor společenských a vládní struktury. Nicméně číslo jako dynamický systém významní sociologové považovali tento problém za mnohem složitější.

Proměnné přístupy k problému

Například, pro společnost Emil Durkheim, společnost jako dynamický systém byla založena na druhu duchovní reality nazývaném komplexem archetypů. Karl Marx věřil, že hlavním klíčem k pochopení tohoto jevu jsou lidské vztahy, které se vyvíjejí v průběhu koprodukce. Americký Tolcott Parsons považoval společnost za interpersonální systematické spojení založené na kulturně sdílených hodnotách a koncepcích. To znamená, že společnost jako integrální dynamický systém je velmi složitá kategorie, která může mít mnoho výkladů.

Nejdůležitější rysy tohoto jevu

společnost jako integrální dynamický systém

  • Je to vždy největší forma lidské koexistence. Společnost nemůže být v žádném případě součástí globálnějšího systému.
  • Socium reprodukuje s pomocí svých potomků.
  • Společnost jako složitý dynamický systém má vždy své vlastní jméno, území a společnou definovanou historickou minulost.
  • Musí mít obecně akceptované kontroly.
  • Společnost jako dynamický systém by měla být soudržná kolem společných přijatých hodnot: historická paměť, politické aspirace a tak dále.

Oblasti společnosti

Současně je třeba poznamenat, že každý z těchto přístupů byl založen na skutečnosti, že jedna z veřejných sfér byla obdařena významnější hodnotou. Obecně platí, že existují čtyři takové sociální oblasti:

  1. Ekonomický - je vztah lidí v oblasti výroby a jako složitý dynamický systém další přerozdělování bohatství.
  2. Sociální je celý soubor institucí, které určují rozvrstvení společnosti, věk a rolí pohlaví socializace a tak dále. Tento termín je často chápán jako celý soubor průmyslových odvětví, organizací, podniků, jejichž úkolem je zvýšit průměrnou životní úroveň obyvatelstva. Sociální oblast například zahrnuje zdravotní péči, veřejné služby, sociální zabezpečení a tak dále. Tato oblast leží na křižovatce hospodářských a politických rovin.
  3. Politické Tato koule provádí funkce nastavení. státní aparát, právní normy, dialog lidí a vlády a tak dále. Do stejné kategorie patří ty procesy, kterými se v zemi vyvíjí moc, stejně jako normalizovaný příchod politických sil a jednotlivých občanů do vládních orgánů.
  4. Duchovní sféra zahrnuje všechny oblasti činnosti, které souvisejí s uměním, vědeckým pokrokem, vzděláváním, náboženskými a kulturními potřebami.
Přečíst předchozí

Vlhkost a její role

Přečtěte si další

Jak velká je síla přitažlivosti?