Silné ochranné modlitby pro všechny příležitosti: rysy, texty a doporučení

9. 4. 2019

Ochranné modlitby jsou nedílnou součástí jakéhokoli náboženství a přímého odkazu starších vír než křesťanství nebo jakéhokoli jiného označení. Lidé se vždy snažili chránit jak před zřejmými potížemi, tak od těch, které na nich nebyly závislé, například z přírodních katastrof. Právě kvůli této touze se objevily texty, rituály a rituály, které se staly předky věřících, kteří chrání uctívače.

Z čeho nabývá taková modlitba?

Chraňte svou modlitbu před zlem ve všech svých možných projevech. Taková modlitba může chránit před:

  • pokušení;
  • hříchy;
  • špatné myšlenky nebo záměry;
  • negativní emoce, jako je zoufalství;
  • nemoci a jiné zdravotní problémy;
  • špatný postoj jiných lidí;
  • problémy v odborných činnostech;
  • chyby při rozhodování.

Není to úplný seznam všeho, co chrání modlitební modlitby ze srdce as hlubokou vírou v jejich jednání.

Je možné modlit se za milované?

Pravoslavenství, stejně jako ostatní křesťanská vyznání, znamená možnost modlit se nejen pro sebe, ale i pro příbuzné, přátele nebo jen známé lidi.

Modlitba ze srdce, vyjádřená ne sami o sobě, jistě ušetří z nebezpečí a smutku těch, kteří jsou žádali. Samozřejmě bychom měli požádat o ochranu pouze v hluboké víře ve své vlastní činy.

Jaká je taková modlitba?

V ortodoxní tradici jsou silnými ochrannými modlitbami ty, které mají za cíl zachránit duši před pokušeními, pokušeními, nevhodnými impulzy, negativními emocemi a prázdnými pocity. Pod dušičkou by měla být chápána nejen abstraktní energetická esence, která po smrti bude v ráji, ale mnohem víc.

Také se modlí matrona Moskvy

Pojem "duše" má široký význam. Toto je lidská psychika a rysy, které tvoří jeho osobnost a způsob myšlení. Jsou to emoce, které naplňují každý lidský den a hloubka zkušeností, často marná a prázdná.

Jaká může být taková modlitba?

Ochranné modlitby mohou být denně nebo číst, když jsou potřebné. Například, když se modlí za záchranu osoby, která je na silnici nebo se účastní nepřátelských událostí, před ublížením.

Zvláštní důvod nemusí být tak extrémní situace. Například před uzavřením významné transakce nebo pohovoru může zkouška číst takovou modlitbu k Michaelovi. Ochranné modlitby tohoto archanděla, oproti obecné víře, lze číst nejen pro vojáky a jejich příbuzné. Archanděl Michael chrání všechny, kteří to potřebují, bez výjimek.

Jak se modlit?

Ochranné modlitby, stejně jako všechny ostatní, by měly být upřímné. Toto je hlavní a jediná podmínka. Neexistují žádná další pravidla, jak se modlit.

Pokud jde o slova, která by měla být vyslovena, mohou to být buď hotové texty, nebo vaše vlastní fráze, které vám přišlo na mysli. Pravoslavná církev v žádném případě neomezuje věřící ve výslovnost modlitby.

V chrámu je lepší se modlit

Pokud jde o hotové texty, je pro moderní lidi obtížnější je používat, než vyjádřit modlitbu ve svých vlastních slovech. To je způsobeno skutečností, že ve starých modlitbách existuje velké množství slov, která nejsou pro moderního člověka zcela srozumitelná a často zastaralá, nejsou přítomni v hovorové řeči. Toto plnění modlitby se stává verbálním odpadem, který odvádí pouze žádost o pomoc nebo ochranu před svatými.

Kde se modlíte?

Domníváme se, že modlitba by měla probíhat v budově chrámu, před obrazem svatého, na nějž se věřící odkazuje. Samozřejmě to znamená, že před ikonou je třeba dát svíčku.

Předtím, než je obraz snazší zaostřit

Dodržení takového rituálu však není vůbec povinné. Můžete se modlit svatým všude. Je důležité věřit v srdce člověka, který žádá o ochranu a pomoc, a ne kde je uctívač a na co se dívá.

Modlitba vyslovená ve stěnách církve je však mnohem účinnější než ta, která byla vyslovena mimo její hranice. To se vysvětluje prostě - prostředí pomáhá věřícímu, aby se od modlitby neodvrátil, přizpůsobil se správné náladě, odstraňuje z myšlenek vše, co je nadbytečné, marné.

Samozřejmě důležitou vlastností je samotná atmosféra chrámu. Není možné vzít v úvahu skutečnost, že lidé se po mnoho desetiletí modlí na zdi kostela. Toto vytvořilo jedinečnou jedinečnou auru, která se okamžitě pociťuje po vstupu do nějakého starého kostela. Jak říkají lidé - "namoleno".

Na takových místech se vyslovovaná modlitba stává mnohem silnější, protože je živena nejen vírou člověka, ale také energií chrámu, která je složena po celé generace.

Kdo se musí modlit?

Člověk může požádat o poskytnutí milosti a ochrany, aby se zachránil před každodenními pokušeními nebo jinými riziky a neštěstím, nejen samotným Ježíšem nebo Pannou Marií, ale také svatými nebo anděly.

Svatý Mikuláš

Nejčastější věřící četli defenzivní modlitbu k Michaeli Archanděli, Guardian Angelovi, Nicholasovi divů, žalmistovi Davidovi. O nic méně často se lidé modlí k těm svatým, jejichž jméno nesou od narození. Samozřejmě to dělají ti, které jmenovali podle kalendáře.

Existuje velmi jednoduché pravidlo týkající se volby osoby, která se má modlit. Člověk by se měl modlit za ochranu tohoto svatého, na jehož pomoc člověk věří. Například, pokud se stalo, že v případě nějakého neštěstí si rodina pamatuje Nicholase Wonderworkera a jde do kostela, aby postavil svíčku před jeho obraz, pak není třeba hledat ikonu v kostele s obrazem jiného svatého.

Pokud člověk vyrostl v zcela ateistické rodině, to znamená, že v případě potíží nepamatuje žádné ze svatých, pak se musí Pán Bůh modlit. Nebo můžete jen stát v chrámu, jít samozřejmě, když není služba. Potřebný obrázek jistě "zastaví" vyhledávající osobu. Bylo jich poměrně málo. Samozřejmě, že "hledat svatého" byste měli jít do starého chrámu, který nebyl za socialismu uzavřen.

Co bych se měl modlit?

Svatí a andělé, stejně jako sám Pán, přijmou všechny modlitby se žádostmi o ochranu bez ohledu na jejich obsah. Ukázalo se však, že určité světce jsou řešeny specifickým tématem modlitby. Toto je jen obyčejné, nikoliv kanonické pravidlo, ale většina věřících následuje.

Chraňte děti, aby se modlili za Ježíše

Předpokládá se, že ochranná modlitba archanděla může zachránit vojáky, záchranáře, hasiče, policejní důstojníky a zástupce jiných profesí spojených s rizikem života. Navíc se Michael rozhodl modlit se se žádostmi o ochranu před bezpráví a svévolnost úřadů. Archanjela bude také zachráněna před nepravostí, nespravedlností, loupežím, útoky "hnusných lidí", přírodními katastrofami a mnoha dalšími neštěstí. Seznam toho, co podle tradičního pohledu na většinu věřících chrání Michaela, je velmi dlouhý. Nicméně všechny položky na tomto seznamu jsou sjednoceny jednou věcí - archanjeli se modlí za ochranu proti všemu, co by mohlo představovat bezprostřední ohrožení života lidí.

Matky jsou nejčastěji oslovovány modlitbou za ochranu před všemi možnými zraky a neštěstím jejich dětí, a to buď samotnému Ježíši, nebo Panně Marii.

Modlitby k svatému Davidovi nabízejí ti, kteří trpí svévolnost, která nesouvisí s ohrožením života nebo svobody. To znamená, že se ho modlí s nadějí, že se chrání před tyranií svých šéfů v práci, od nelegálních jednání a požadavků vedení, od nadměrného zaměstnávání přesčasů a jiných podobných nuancí každodenního života.

Jak se modlit Michaeli?

Defenzivní modlitba pro archanděla Michaela je často zároveň žádostí o pomoc při potížích, které se již staly. Archanjel také může chránit před intrikami nepřátel, nejen ve válce, ale také z intrik a intrik, které mohou v běžném životě spočívat, zejména lidé, kteří se zabývají nebezpečnou prací.

Potřebujete církev, která se neuzavřela

Mikhailova denní modlitba za ochranu sebe a jeho příbuzných může být tato:

"Vedoucí nebeského zástupu, nejprve mezi anděly na trůnu našeho Pána! Přijměj svou pokoru a udělejte mi, služebnici Pána (vlastní jméno), ochranu života, zdraví a integritu mé žaludku, dnes a navždy! Modlím vás, Blahoslavený Michael, abyste své příbuzné nechal svou milostí. Modlím se, abych je pokryl křídly a zachránil je od potíží a potíží den a noc, od nynějška a navždy. Amen. "

Ochranná modlitba od nepřátel může být užitečná pro armádu, policii nebo zástupce jiných nebezpečných profesí. Může to být:

"Pán strašného ratifikace nebe. Jak nechcete zničit vše, co stvořil Pán? Když ochraňuješ nebeského hostitele před zraněními a ničením, tak se modlím, chráni mě a tvého služebníka, služebníka Božího (vlastního jména). Modlím se, abych skryl své tělo štítem nebe, abych mě ochránil před zraky a zkázou. Modlím se, abych osvítil svou mysl a vyčistil svou duši strachu a spěchu. Prosím vás, abyste mi nedovolili, aby mi ublížili nespravedlivé. Modlím se za ochranu vás, Michaela, a požádám o vaši ochranu. Modlím se za to, že mi posílám mír a nedovolím, aby mi byla špína a duše. Amen. "

Jak se modlit Dávidovi?

Král David nebyl vládcem. Slovo "král" v časných biblických časech mělo mnohem širší význam. David byl umělec žalmů, a podněcoval nepřátelství těch, kteří vládli. Samozřejmě, nespravedlivé.

Pravděpodobně je spojena tradice modlit se s Davidem za ochranu před nespravedlností ze strany nadřízených v práci. Nebo z jakéhokoli jiného projevu.

Davidova obranná modlitba by mohla být:

"Prosím tě, králi, za obranu mne, služebníka našeho Pána (vlastního jména), z machinací nepřátel, od zlých lidí a jejich zlých myšlenek. Prosím tě, králi, že jsi mi dal služebníka našeho Pána (vlastního jména), částečky tvé pokory a ctnosti. Abych se nedostal do hlavy špatných myšlenek. Pokušení mě nepřekvapilo a moje pokušení nezmáčkly. Prosím tě, králi, abys mě ochránil, služebníka našeho Pána (vlastního jména), ze všech nespravedlností a marného, ​​abys mě zachránil před hněvem prázdného a nezaslouženého milosrdenství. Amen. "

Není to důležité místo, ale víra

Mnoho věřících se domnívá, že ochranné modlitby mohou také chránit před čarodějnictvím, od vlivu kouzel lásky nebo zlých očí. To je pravda, žaloba s žádostí o ochranu sebe, příbuzné a přátele má obrovskou sílu a může chránit před jakýmkoliv neštěstím, včetně něčího zlého oka. Potřebujete se však modlit s hlubokou vírou v sílu žádosti. Pokud prostě řeknete text, který se naučil srdcem, taková slova nebudou mít žádnou moc, protože Pán je jednoduše neslyší.

Přečíst předchozí

Západní Afrika: země a jejich rysy

Přečtěte si další

Starověké Řecko: historie vývoje