Obraz Lensky v románu "Eugene Onegin" - vzhled, vlastnosti, citace

20. 2. 2019

Román v veršách A. S. Puškina "Eugene Onegin" není jen krásná práce o lásce. Básník vzbudil důležité otázky, které ve své době znepokojovaly společnost. A román byl napsán v elegantní a krásné slabice. V době Pushkinů byl hlavním problémem progresivní mladé generace zklamání v okolní realitě. Skupina těchto lidí by měla být přičítána a ústřední charakter. Ale obraz Lenskyho v románu "Eugene Onegin" je úplným opakem centrální postavy. A čím překvapivěji se zdálo, že kolem nich je přátelství. Osobnost romantického básníka bude popsána níže. Dále, pro úplnější zveřejnění obrazu, bude použito několik citací o Lensky od Eugena Onegina.

Vztah s osobností básníka

Obraz Lenskyho v románu "Eugene Onegin" je puškin-romantický autoportrét, ačkoli učitelé Puškinové si uvědomují, že pro tento charakter jsou prototypy i další osobnosti z okolního básníka. Je to idealista, pro nějž byli ctít a vysoké ideály, čisté pocity byly především. Tyto vlastnosti byly vlastní Alexandrovi Sergejevičovi.

Bůh venku byl skeptický vůči projevům romantismu. On, stejně jako Onegin, se snažil být o krok napřed před celou společností. Pushkin však nikdy nebyl schopen zcela opustit romantickou stránku své povahy. obraz Lensky v románu Eugene Onegin

Stručná biografie hrdiny

Chcete-li plně odhalit obraz Lensky v románu "Eugene Onegin", musíte poskytnout stručný popis jeho biografie. Byl mladý majitel půdy, bohatý, a proto byl považován za záviděníhodný ženicha. Byl 18 let a nedávno se vrátil do svého sídla, který se nacházel v horách Redridge. Lensky brzy ztratil své rodiče a byl z dětství seznámen s Larinovou rodinou.

Světská zábava byla básníkovi cizí. Proto nebyl pokořen sekulární společností, jako hlavní postava. Věděl, jak ocenit vnitřní krásu a vidět krásnou. Nezajímal se o své sousedy, kteří v něm viděli jen ziskovou hru pro své dcery.

Strávil hodně času v zahraničí a absolvoval univerzitu v Göttingenu, tehdy známou jako centrum liberalismu v Evropě. Proto se mladý muž odtamtud vrátil jako svobodný myslitel, idealista a fanoušek romantismu. Lensky vždy hovořil o vysokém, takže jeho řeč byla emocionální. Takže byl úplným opakem hlavní postavy. charakteristický pro Lensky v románu Eugena Onegina

Vzhled Lenskyho v románu "Eugene Onegin"

Práce poskytuje stručný popis mladého básníka. Byl to hezký mladík:

"Hezký muž v plné barvě v letech."

"A kudrlinky jsou černé na ramenou."

Tato délka vlasů (v té době mladí lidé zřídkakdy pustili z kudrlin do ramen) je znamením volného člověka, liberálního. Tato móda pochází z tajemného Německa, kde studoval Vladimír Lensky.

Přátelství se sociálním dandy

Při popisu obrazu Lenskyho v románu "Eugene Onegin" je nutné mluvit o jeho vztahu s samotným Oneginem. Na pozadí cynického lhostejného Eugena vyniká citlivější a nejkrásnější povaha romantického básníka, který idealizuje ostatní.

Navzdory skutečnosti, že ve svých rozhovorech bylo vždy místo pro spory (protože jejich názory byly vynikající ve všem), mladí lidé byli spokojeni s jejich komunikací. Lensky přikládal tomuto přátelství velkou důležitost. Vycvičen v nejlepších tradicích romantizmu, idealistu, přinášejícímu lásku a přátelství, byl básník upřímně spojen s Oneginem. Jevgenij Onegin cituje Lenskyho

Lensky potřeboval skutečného přítele, se kterým by mohl sdílet své sny a mluvit o filozofických tématech. Zoufalý básník žil ve svém zvláštním světě a upřímně věřil, že jiní lidé na něj budou odpovídat stejným způsobem.

Pro Onegina bylo všechno v Lensky nové. Zklamaný v životě, unavený ze zábavy, měl zájem poslouchat básnické inspirační projevy. Poslouchal své zjevení s blahosklonností. Pro Vladimíra se Onegin příznivě lišil od všech svých sousedů ve svých úsudcích a chování, byl na rozdíl od ostatních. Proto romantický Lensky idealizoval svého přítele.

Láska k Olgy

Velký význam při charakterizaci Lensky v románu "Eugene Onegin" popisuje jeho vztah k mladší sestře Tatiany Olgy. Žít ve svém zvláštním světě, idealizovat ostatní, vytvořil romantický obraz svého milovaného. Vladimir nebyl pokoušen ve věcech srdce, takže není překvapující, že jeho srdce zaujalo okouzlující venkovská dívka s andělským vzhledem.

"Ach, miloval, jako v našem létě

Už nemají rádi; jako jeden

Bláznivá duše básníka

Ještě odsouzen k lásce. "

Se všemi zálibou a vášní přírody se vzdal tohoto prvního jasného pocitu. Olga byla pro něj celý svět, jeho ideál. Jen takový vznešený a zasněný člověk dokáže zažít takový pocit. A Vladimir si vůbec nevšiml nedostatků svého miláčka. Protože věřil, že jeho milovaný má všechny vlastnosti romantické a vznešené hrdinky. kdo je Lensky v románu Eugene Onegin

Drama mladého básníka

Vlastnost Lenskyho v románu "Eugene Onegin" je popisem ideální, impresivní a vznešené romantické přírody. Vladimir tedy jinak nemohl reagovat na zlý vtip svého přítele. Žít ve svém světě, když považuje všechny své milované za ideální lidi, nevšiml si jejich nedostatků.

Básník nepřipojil k tomu, že Onegin je lhostejný cynický muž s blahosklonem a patronátem, který s ním souvisí. Olga, stejně jako většina mladých dívek, byla koketní, která bezstarostně ošetřovala obdivovatele svých povzdechů.

Proto Lensky považoval za zradu Oneginova vtipu a Olgyho skutku. Všechny jeho představy o vysokých ideálech, přátelství a lásce byly zničeny. A Vladimír zavolal Jevgenijovi do souboje, kde se, vystrašený názory společnosti, zastřelil mladého básníka. Ale snad pro Lenskyho samotný souboj nebyl strašný, ale skutečnost, že všechny jeho iluze a sny se zhroutil na míč. Lenskyho vzhled v románu od Evgeny Oneginové

Úloha Lensky ve spiknutí

Tak kdo je Lensky v románu "Eugene Onegin"? Jakou roli hrál v kuse? Smrt mladého básníka je symbolická: ukazuje, že romantický člověk, který žije jen jeho iluze, zemře při konfrontaci s realitou. A.S. Puškin na příkladu Vladimíra ukázal, že v sekulární společnosti neexistuje místo pro vznešené ideály Lensky.

S pomocí této povahy Puškin ukázal, že upřímné pocity nebyly v módě, ve společnosti byly oceňovány chování a lhostejnost. Alexander Sergejevič vytvořil živý obraz inteligentního šlechtice, lyrického básníka a romantiky, kteří vysoce ocenili lásku, přátelství a čest.