Román "Zločin a trest": význam názvu a analýza díla

20. 2. 2019

V jedné z jeho nejlepších prací Dostojevskij vzbudil mnoho otázek, které se čtenáři a kritici snaží odpovědět více než půl století. Význam názvu románu "Zločin a trest" je mnohem hlubší, než by se na první pohled mohlo zdát. Chudý student se dopustil vraždy, za což přistál v trestní službě. Práce Dostojevského však není detektivem vůbec. Toto je psychologický, společenský román, který je vždy relevantní. V dnešním článku je význam titulu románu "Zločin a trest" považován za co nejhlubší.

význam názvu novinky z trestné činnosti a trestu

Sociální motivy

Ve výrobě Freehold bude obsahovat nejhlubší filozofický, společenský a náboženský význam. Titul románu "Zločiny a trestání" je jednoznačný. Vysvětlete to jinak. Z jedné strany se Rovkomnikov dopustil vraždy staré ženy. Na druhé straně strany zničí část sebe. Koneckonců, po vraždě, která, jak se mu zdálo, přivedla blíž k cíli, už není mladý muž. Význam názvu románu "Zločin a trest" není tak jednoduchý. Koneckonců je to zločin nejen s zločincem, ale i s duchem.

Abychom odhalili význam názvu románu "Zločin a trest", je třeba pochopit vraždy, které učinil protagonista. Co způsobilo, že ho zabije?

Motivy zločinu jsou společenské. Vražda hrdiny byla motivována neudržitelnými podmínkami života a agonizujícím svědomím rysu, což je nejen on, ale i tisíce dalších lidí nevyhnutelně připisovali časnou smrt smrti a bolest, chudobu a bezpráví. Tato společnost, která obklopuje mladého muže, částečně ho tlačí na vraždu staré ženy procenta Aleny Ivanovna. Puskornikov na svých penězích chtěl "postavit stovky tisíc dobrých věcí a podniků." Důsledky spáchaného trestného činu jsou však destruktivní.

význam názvu novinky z trestné činnosti a trestu

STUDENT STORY

Děj je zakořeněn jak současně, tak jednoduše a velmi složitý. Mladý muž, který byl vyloučen z univerzity a žije v extrémní chudobě, se opět rozhodl opustit svůj špatný stav. Namísto toho zabít starou ženu, "croonian".

Pokud je však pouze první část románů zasvěcena vraždě, pak v dalších pěti autorů ukáže kroky jejich hrdiny k trestu. Cesta Raskolnikova spočívá v mučení, ale skrze ně získává víru v sebe. Na stránkách románu trpí nejen on, ale i všichni kolem něj. Namístě: Razumikhin, matka, sestra Boží, Marmeladova. Snaží se vyřešit tajemství své tragédie.

význam názvu románu Dostoevského zločin a trest

Rozdělte hrdiny

Neklidná realizace rozporu s lidmi mučuje a znepokojuje přemístěné. Vnitřně, obětovat sebe, se identifikuje jako kata: považuje za možné, že zbaví člověka svého života. Zločin zaznamenaný v tomto zločinu je hrozný experiment, který je důsledkem vytvořené a realizované vědecké teorie "dvou vypouštění". Abyste pochopili význam slova Dostoevského, měli byste znovu přečíst ty kapitoly, ve kterých jsou napsány hrdinné hněvky hrdiny.

jaký je význam názvu románu Dostoevského zločinu a trest

Nápady Iskomnikovy

V teorii hlavního hrdiny bude obyčejný člověk, který překročil zákon, bude trpět. Ale nechce se hodit jako šedá hmota. Snaží se dát se do rukou s lidmi. A proto mu platí, že bude schopen uniknout trestu.

Teorie, podle Radia, se má ukázat skvěle. Je třeba jen zabít, aby se ujistil, že je jedním z nejlepších lidí. Ověření osobností však vedlo k neuspokojivým výsledkům: i před spácháním trestného činu začal trpět nejvíce utrpením a v důsledku toho téměř zasahoval.

zločin a trest názvosloví

Další strašná katorgi

Když Radion myslel na vraždu, myslel jen na jednu věc: udělat všechno tak, aby byl nepotrestán. Vzhledem k tomu, že zločin způsobil, že mouka vzkvétala, dokonce ani nehádal. Trest pokolnikové následuje ihned po spáchání vraždy. RADIO JE S RŮSTEM silný a bolestivý pocit "odpojení" od lidí kolem sebe a především ze svých blízkých.

Význam titulu románu F. M. Dostoevského zločinu a trestu má jen málo společného s právními pojmy. Připomeňme si obsah závěrečné části práce. Porfiry Porfirievich ví, kdo se dopustil vraždy prostitutky, ale nemá žádné důkazy. V dalším rozhovoru s Raskomnikem říká: "Zabili jste, Rodin Romanovič". Student se nemohl přiznat k zločinu. Ale jak to vyšetřovatel předpovídal. Jakmile přijde k němu a připustí vše.

Nová analýza názvů trestů a trestů

Analýza románu "trestné činy a trestání"

○ Titul, nebo spíše ve svém skrytém smyslu, může být řečeno pouze někým, kdo je dobře známý literárním zdrojem a zdrojem tvorby produkce. Proč Dostojevskij tak nazval svou knihu? Co to znamenalo trestu? Kariéra nebo duševní úzkost?

Význam titulu "Zločiny a tresty" je jedním z témat, proč někteří školáci píší eseje o knize Moskevské. Zdá se, že odhaluje jeho velkou hodnotu. Ale jak již bylo řečeno, Dostojevskij v tomto článku napsal, že není primitivním zdrojem, který se dopustil sebevraždy kvůli zisku.

О Co stojí za zmínku při psaní eseje? Význam názvu románu "trestné činy a trestání" je vysvětlit, jak je možné, jak je znázorněno charakteristické rysy hlavního charakteru, jsou napsány pocity, které zažil, když si uvědomil svůj vlastní "brilantní" plán. Zároveň stojí za to říci, s jakým vnímáním vraždy. Koneckonců, on ani nepoužil peníze, kvůli nimž ve skutečnosti, a poslal k majitelce v domě.

Význam názvu Dostojevského románu "Zločin a trest" je následující: člověk, který přišel žít a spáchat zločin, už nemůže žít jako v lidské společnosti. Pokus o budování bez pokání a smíření jednou provždy "jako nůžky" odděluje společenství společnosti. Co se stalo s Predárem, když se přiznal a přijal utrpení kvůli vlastnímu hříchu.

nový trestný čin a trest názvosloví

Pravý trest

Společnost byla naprosto okresy - to je jasné a z toho, jak se křižníky připisují na Sibiři. Ale mladého muže nepřijali kvůli tomu, že byl vrahem. Koneckonců na každé z nich spočíval břemeno vážného zločinu. Motoristé viděli, že Raskomnikov je nepovažoval za hodný komunikace, že se postavil na neviditelný podstavec, s nímž se pohrdavě podíval na ostatní.

Ale proč se hrdina Dome tak vznášel nad okruhem? Důvodem je utopická teorie, podle níž by měli být všichni lidé rozděleni do dvou kategorií. První, většina. Jedná se o lidi, kteří mlčí a v dobré víře v souladu se zavedenými rozkazy. Magistéři zákulisí a Magomete jsou podruhé velcí osobnosti schopné postavit se proti stávajícímu pořádku.

Autor ji začíná schvalovat skutečností, že RF se nepodařilo experimentovat se sebou, bez přesvědčení nemohl přinést to přes krev, dokonce "škaredé, nikdo, kdo není potřebná stará žena". Božský člověk dospěl k závěru, že jakmile nemohl, nehýbal se. Ale není to stvoření, které se rozšiřuje. Kdo tedy je? Toto je první argument jeho teorie teorie. Neexistují žádné klasifikace. Člověk nemůže být přiřazen konkrétní kategorii. Raskolnikov se pokazil, za což byl potrestán.

význam názvu novinky z trestné činnosti a trestu

"Nezabiješ"

Hrdinové začínají trápit jejich výčitky. Má podivné sny. Raskolnikov věří, že tyto trápení nejsou něco jiného, ​​jako znamení duševní slabosti a zbabělosti. Ve skutečnosti to je utrpení, což je skutečný trest. Ve jménu své básně Dostojevský zapůsobil na náboženský význam.

Radikomonikov porušil dvě hlavní přikázání: "Nezabiješ" a "nebudeš dobývat." Autor, na příkladu svého hrdiny, ukazuje, co lze udělat, aby se tento zločin obešel. Pýcha byla vždy považována za jeden z nejhorších hříchů a potrestána přebytkem - soliditou. Pokus o lidský život lidem byl potrestán odnětím svobody nebo fyzické smrti, Bohem - duchovní smrtí. A jen utrpení ve jménu vykoupení těchto hrozných hříchů, upřímné pokání mohlo zachránit ty nešťastné hříšníky. Pak mu byla dána duchovní inkarnace a tedy duchovní mír.

Pokání

Ruble se stále nedokáže vzdát své teorie, a to navzdory skutečnosti, že je zcela v rozporu s jeho humánní podstatou. Nadále považuje jeho myšlenky za správné. A dokonce i na lodi trpí něčím, co se netýká "těch, kteří mají právo". Zrušuje svou teorii o prutcích později, když jde o blízké obydlí s obyčejnými lidmi a zejména s jujube marmeládou. Raskolnikov začíná vidět, že všichni lidé jsou všichni a všichni jsou hodni štěstí, kterému musí každý bojovat a pomáhat druhým.

Jaký je tedy význam románu F. M. Dostojevského "Kriminalita a trest"? V tom je nemožné porušit křesťanské přikázání. Jejich porušení vede k duchovní smrti, která je horší než katastrofa nebo jakýkoli jiný trest poskytovaný soudy.

Filozofické, náboženské a sociální myšlenky autora se spojily do jedné myšlenky: všichni lidé jsou stejní - není vyšší a nižší. Každý může přinést štěstí, mír a duchovní harmonii, pokud se nikdo nedokáže vytvořit vlastní buržoasní zákony. Ale někdo, kdo neuzná tuto jednoduchost a pravdu, přinese trest.