Původ jména Vasiliev a její slavní představitelé

23. 2. 2019

Vasiliev je jedním z nejběžnějších příjmení v Rusku. Její majitelé se nacházejí mezi herci, zpěváky, politiky a dalšími slavnými lidmi. Původ jména Vasilyev je spojen s mužským jménem Vasily, který pochází ze starověkého řeckého slova "basilios". To znamená "královský". V dávných dobách v Rusku byli nositeli této rodiny představitelé bohatých a vznešených rodin, kteří se těší velké prestiži ve společnosti.

původu jména Vasiliev

Rod Safon Vasilyev

Rodinná historie Vasilijevští vědci se spojili se starými bojeři, kteří se narodili na počátku 17. století ve středním Rusku. Zakladatelem této rodiny je Safon Dorofejevič Vasilijev, který spolu s dalšími šlechtickými rodinami sloužil v Jelečích od roku 1622 a získal si majetek na příkaz Vladyky Mikhaila Fedoroviče. Potomci Safonu byli blízko královského trůnu a vlastnili majetek a poddaných.

Vznešený původ rodiny Vasilijev je potvrzen genealogickými knihami provincií Moskvy a Oryolu. Potomci Safona Dorofejeviče měli vlastní rodinný erb, který zobrazuje červený a modrý štít v rámečku zlaté a stříbrné. Červená rovina ochranných zbraní je ozdobena licitovým paprskem, který se vyznačuje silou a zákonem, stejně jako bojová sekera. Na modré straně štítu jsou překročeny meč a šíp. Horní část erbu je zdobena ušlechtilou přilbou a korunou, která je obklopena svěžím pštrosím peřím.

původu jména Vasiliev a jeho významu

Rod Ivana Vasilejeva

Původ rodného jména Vasilyev souvisí s další ušlechtilou rodinou, jejíž zakladatel Ivan Vasilejevič Vasilyev sloužil jako náčelník sekretariátu Admiralty College a za vlády Petra I. získal titul šlechty. Jeho vnuk Alexej Ivanovič se podařilo vstoupit do vysoké společnosti díky svému sňatku s princeznou Varvárou Sergejevnou Urusov . V roce 1797, na příkaz Pavla I., získal baronický titul a o čtyři roky později se stal počítáním.

V roce 1802 se stal Vasilev první ministr financí v dějinách ruské říše. Kromě toho byl čestným členem Akademie věd Petrohradu a členem Ruské akademie. Alexey Vasilyev vlastnil panství a 2 tisíce poddaných v provincii Saratov. Oženil se s nejstarší dcerou Catherine s princem Sergejem Dolgorukovem a nejmladší Maria se oženil s hrabětem Vasilijem Orlovem-Denisovem. Synovec Alexey Ivanoviče Vladimir Vasiliev působil jako guvernér regionu Tula.

Rod Guriy Vasilyeva

Původ slavného příjmení je spojen s dalším starým klanem, jehož zakladatel Guria Vasilyev byl v roce 1698 na základě příkazu Petra Velikého udělen majetkem. Rodina Gurije Vasilyjeva je zmíněna ve genealogických knihách provincií Voronež a Tula. Základem erbu této vznešené rodiny je štít, jehož horní část je malovaná zeleně a dolní část modrá. Na zeleném poli je masivní stříbrný pilíř, naplněný červeným srdcem. Za ním je klíč a zlatý meč překřížený mezi sebou. Ušlechtilou korunu a přilbu ohraničenou pštrosím peřím stoupá nad štít.

význam a původ jména Vasiliev

Výrazné rysy Vasilyjevů

Specialisté, kteří zkoumají původ rodiny Vasiljeva a jeho význam, poznamenávají, že jeho majitelé jsou silně ochotní a účelní lidé. Od dětství mají Vasilijev flexibilní mysl a chytí poznatky v létě, nezajímajíc dlouho učebnice. Dospělí majitelé této rodiny jsou obdařeni dobrým zdravotním stavem. Nicméně, pokud diety nejsou dodržovány, rychle rostou.

Sotva mohou být nazýváni dobrými rodinnými muži, protože raději stráví volný čas nejen v rodinném kruhu, ale ve společnosti přátel nebo v práci. Vasilievové jsou náchylní k závislosti na alkoholu, takže by se měli vyvarovat zneužívání alkoholu. V profesionálních činnostech se nositelé této rodiny vyznačují důstojností a nestandardním myšlením. Nejčastěji si vybírají profese související s vědou, obchodem, technologií a uměním.

Slavné jména dopravců

Při studiu významu a původu jména Vasiliev bychom měli věnovat pozornost svým slavným majitelům. Mezi prominentní představitele této starobylé rodiny patří Alexandr Vasilyev. Vznikla ve světě v rodině umělce a herečky, od dětství se zajímala o umění vytvářet kostýmy, později se stala divadelním designérem a historikem módy. Dnes pracuje Vasiliev jako televizní a rozhlasový hostitel, vydává knihy a věnuje se výuce. Je majitelem jedné z největších sbírek kostýmů na světě s více než 50 tisíci exponáty. V roce 2011 si módní historik založil vlastní cenu "Lilia Alexander Vasiliev", oceněnou za nejlepší interiér institucí.

původ příjmení Vasilyevova historie

Herec Anatoly Vasilyev je známý většinou z nás na komedii série "Swaty", ale jeho kariéra má více než 50 filmů. Kromě natáčení filmu hraje Anatoly Alexandrovich v divadle již více než 20 let. Mossovet. První manželkou herce byla nenapodobitelná Tatyana Vasilyeva, která mu dluží její příjmení. Nyní je Anatoly Alexandrovich šťastný ve svém druhém manželství. Má 2 dospělé děti a 2 vnoučata.