Co je to chromozom. Haploidní a diploidní chromozomální souprava

10. 3. 2019

Přemýšleli jste někdy o tom, proč narozené a dospělé dítě vypadá jako jeho rodiče podle jeho vzhledu a návyků? "Genetika je taková," říkáte. A mnozí vědí, že rodiče a děti mají podobnou DNA. To obsahují chromozomy. "A co to je?" - devět z deseti lidí, kteří jsou konfrontováni s tímto konceptem, bude zneklidňovat. Existuje několik schémat jejich umístění. Dnes se podíváme na haploidní a diploidní soubor chromozomů. Ale nejprve pochopíme, co to je.

Definice konceptu

haploidní a diploidní chromozomální sada Chromozom je nukleoproteinová struktura, jedna ze složek jádra eukaryotické buňky. Ukládá, provádí a předává dědičné informace. Chromozomy lze rozlišovat pouze mikroskopem, zatímco jsou mitotické nebo meiotické buněčné dělení. Karyotyp, jak se nazývá sbírka všech chromozomů buňky, je druhově specifický znak s relativně nízkou úrovní individuální variability. Ty obsahující DNA struktury v eukaryotických organismech se nacházejí v mitochondriích, jádrech a plastidech. V prokaryotických buňkách, v buňkách bez jádra. Chromozóm viru je molekula DNA nebo RNA umístěná v kapsidu.

Historie konceptu

Podle nejběžnější verze byly chromozomy objeveny v roce 1882 německým anatomistou Waltem Flemingem. Ačkoli "objevil" - říká hlasitě, shromáždili a objednali pouze veškeré informace o nich. V roce 1888 německý histolog Heinrich Waldeyer nejprve navrhl, aby se nové struktury nazývaly chromozomy. Je obtížné odpovědět, kdy a kým byly učiněny první popisy a kresby. Několik let poté, co byli otevřeni zákony Mendela, že chromozomy hrají důležitou genetickou roli. Chromozomální teorie byla potvrzena v roce 1915 lidmi, kteří založili klasickou genetiku. Byli to G. Moller, K. Bridges, A. Sturtevant a T. Morgan. Poslední v roce 1933 získala Nobelovu cenu v oboru fyziologie a medicíny za to, že ospravedlnil roli chromozomů v dědičnosti.

Ploidy

Celkový počet identických chromozomů naznačuje jejich ploiditu. Existuje haploidní, polyploidní a diploidní soubor chromozomů. Teď mluvíme o první a třetí.

diploidní soubor chromozomů charakteristických pro Haploid Chromosome Set

Začněme haploidní. Jedná se o soubor zcela odlišných chromozomů, tj. V haploidním organismu existuje několik těchto nukleoproteinových struktur, které nejsou navzájem podobné (foto). Haploidní soubor chromozomů je charakteristický pro rostliny, řasy a houby.

Diploidní soubor chromozomů

Tato sada je taková sbírka chromozomů, ve kterých každá z nich má dvojče, tj. Tyto nukleoproteinové struktury jsou uspořádány ve dvojicích (foto). Diploidní soubor chromozomů je charakteristický pro všechna zvířata, včetně lidí. Mimochodem, o druhém. Zdravý člověk má 46, tj. 23 párů. Jeho pohlaví však určují pouze dva, zvaný sex, X a Y. Jejich poloha je určena i v děloze. Pokud se schéma takových chromozomů XX narodí dívka, pokud jsou uspořádány ve formě XY, narodí se chlapec. Dá se však pozorovat i porušování ploidie, což vede k negativním změnám ve fyzickém a duševním stavu těla, jako jsou:

  • diploidní chromozomální sada Downův syndrom - extra, 47. chromozom v 21. sérii;
  • Kleinfelterův syndrom - chromozom X chromosomu, který tvoří schéma XXY (nalezeno u chlapců);
  • Shereshevsky-Turnerův syndrom - nepřítomnost jednoho z pohlavních chromozomů, v důsledku čehož je jejich umístění X0 (X-nula).

Tyto nemoci jsou genetické povahy a jsou nevyléčitelné. Děti a dospělí s jedním nebo několika podobnými chromozomálními syndromy vedou neúplný životní styl a někteří dokonce nedosáhnou dospělosti.

Závěr

Podívejte se, jak důležité chromozomy jsou pro všechny organismy. Různé druhy zvířat a rostlin mají odlišné množství a počet sad těchto nukleoproteinových struktur.