Co je korupce? Porušení norem veřejné morálky v oblasti sexuálních vztahů

6. 6. 2019

Bible učí, že lidé se zdržují od mizivých činů, takže každá osoba drží své tělo v cti a svatosti a nepodléhá chtíčům. Bohužel mnoho lidí je stále sexuálně promiskuózní. Porušení norem veřejné morálky v sexuální sféře se nazývá rozkoš, zkaženost, zkaženost. No, zkusme zjistit, co je korupce. Samotné slovo je hodnotící a označuje nedostatek skromnosti a skromnosti. Článek se zaměřuje na sexuální promiskuitu. Lidé s tímto nedostatkem znehodnocují morálku, postrádají morální standardy a pocit hanby za nečestné skutky. V tomto případě si musíte pamatovat na sexuální výchovu. co je korupce

Různé interpretace konceptu

Nedostatek disciplíny, vytrvalost v chování, nemravnost - to je zkaženost. Toto slovo má široký význam. Nejčastěji to znamená sexuální promiskuitu, ale může to být alkoholismus, žravost, nešikovné skutky. Ve starověku byla zkaženost ze skutečné cesty nazývána zkažeností.

Moderní interpretace toho, co je depravita, se omezuje na odsouzení sexuálních činů. Korupcí se rozumí sexuální jednání vůči dětem. V tomto případě také používají synonymum "defilement". Slovo "vyčerpání" pocházelo z konverzační podoby.

V ruské společnosti jasně uvedou, co je korupce. Lidé tvořili odsouzení k pohledu na mimomanželský sex, prostituci, perverzní sexuální vztahy. V křesťanských pramenech je rozkoší nazýváno smilstvím. sexuální promiskuity

Historické dotazy o rozkoší

Více v rukopisech Starověká Indie Zmínka o pohřešovaných a padlých ženách. Rozpoutané chování bylo také přítomno v dobách starověku, zejména u Řeků, Římanů a Asiatů. Volný sex a prostituce byly běžné v prebiblických dobách. Pohanské náboženství povzbuzovalo takové sexuální chování. V některých městech bylo obvyklé obětovat jejich panenství kvůli bohům a kněžím.

Morální pokles rodinného života v Římanech vedl k vážné krizi. Císař musel prosadit zákon proti cizoložství, obscénnosti, sexuální poruchě. Od té doby začali odsouzet hanbu, smilstvo, zneuctění. Ale omezení pouze částečně vyřešily problém, volné sexuální vztahy byly stále velmi časté.

Ve středověku byl pojem zneužívání nazýván chorobou soudu, neboť se na něm podíleli i vznešení lidé. Mnoho Francouzů a Němců navštívilo opatství (domy tolerance). Dokonce mnoho mnichů vstoupilo do bordelu. Katoličtí kněží se stali hlavními distributory pohlavních chorob. V některých evropských zemích byla strašlivost a prostituce trestána fyzicky nebo zatčena peněžitým postižením. sexuální výchova

Sexuální promiskuita

Nemorálnost a zkaženost jsou jisté znakových vlastností. Nedostatek disciplíny znamená sexuální promiskuitu. Mnoho mladých lidí dělá sex navzdory morálním složkám dané problematiky.

Co je korupce, již jsme řekli a co se vyznačuje promiskuitou v sexuální sféře? Za prvé - neschopnost zvládnout jejich sexuální potřeby. Muži a ženy jsou licentiózní k zradě, neustálé změně sexuálních partnerů, neformální vztahy s cizími lidmi.

Předtím byl sexuální život před svatbou považován za neslušný, dnes partneři žijí společně od prvních setkání. Jednou se dokonce polibek na první rande považoval za hanebný. Bohužel se v nedávné době neustále rozšiřuje dětská licentiousness. Teenageři často dělají sex. Velmi mladé dívky mají potraty.

Sexuální promiskuita znamená další zlozvyky. Oddaní lidé jsou náchylní k užívání drog a alkoholu. V takových případech je pro člověka velmi obtížné přijmout odpovědnost za své chování a omezit se.

Typy sexuálního rozvracení

Bůh kdysi potrestal města Sodomy a Gomory za sodomii, protože místní muži byli vzbuzeni touhou po sobě. Homosexualita a pederasty nejsou normou chování v mnoha zemích, včetně Ruska.

Není možné zavolat čisté a čisté ženy, které se zabývají lesbismem. V poslední době lidé často mění svůj pohlaví na opak. V některých případech je to odůvodněno velkým počtem hormonů druhého pohlaví, v jiných - změnou v psychice, nevhodnou výchovou. Transsexuálové, transvestiti velmi zřídka nacházejí po operacích klid duše.

Zručnost a rozkoš je považován za nepřirozený způsob sexu s párem. Lidé jsou v tomto případě vedeni žádostí těla, a proto jsou takové akce považovány za nepřirozené.

Nejnovější a extrémní míra sexuální promiskuity je vyhlášena skandálstvím. Degenerace se týká sexuální poruchy. Korupce mladých chlapců a dívek vede k nejvážnějšímu psychickému stresu, který ovlivňuje celý jejich budoucí život.

Často, i v mládí, dívky a mládež podléhají onanismu. Utajení a dostupnost této lekce vede k její široké distribuci. Spokojenost sexuálních potřeb s orální cestou není také vítána a je považována za zvrácenou. Extrémní znechucení - skupinový sex, když má člověk několik partnerů nebo se dívá na páření ostatních. sexuální vztah

Sexuální výchova

Sexuální a sexuální výchova jsou různé věci. Sexuální pomáhá rodičům, dětem, dospívajícím a mladým lidem rozvíjet správný postoj k genderovým otázkám. Vyučuje pravidla chování chlapců a dívek, navrhuje správný výběr oblečení. Sexuální výchova dělá kluky muže a dívky šťastné a úspěšné ženy.

Užším konceptem je sexuální výchova. Učí správný postoj k vašemu tělu, smyslnost, sexuální vztahy. Chcete-li poskytnout potřebné znalosti v této oblasti, využijte sexuální výchovu.

Legendární miniony

Příběh je bohatý na skutečné příběhy o slavných ženách, které jsou zkažené. Nebyly to všechny krásné. Tito pokušeni přitahovali muže k sobě a zabývali se těmi potěšeními. Dokonce i moderní ženy se snaží učit tajemství některých legendárních otroků.

Jednou z nich byla královna Egypta - Kleopatra. Měla mnoho milovníků, s nimiž zdokonalila umění lásky. Mezi muži, kteří ji fascinovali, byl Mark Antony a Caesar. Někteří obdivovatelé Kleopatry obětovali svůj život za radost lásky s Tsarinou.

Životní styl manželky římského císaře Claudia zmátl mnoho současníků. Jmenovala se Valeria Messalina. Obsah císařovny byl celý bordel. Valeria by mohla přinést štěstí do tuctu cavalierů.

Mnoho čtenářů o tom slyšela Marquise de Pompadour. Od mladosti žila s intrikou a zábavou. Pak se Ludvík XVI. Zamiloval do markýze a učinil ji svou oficiální favoritou, jíž sloužila 20 let. Pak byl vytvořen speciální bordel mladých dívek, který byl vytvořen pro krále.

Při honbě s potěšeními existovaly takové osobnosti jako Marie Antoinetteová, hraběnka Du Barry, Giovanna Neapolitan, princezna Saltyková. Když mluvíme o osvobozených dámách, kteří mají mnoho milovníků, nelze si pamatovat královnu Elizabeth Petrovnu a Kateřinu II. porušování veřejné morálky

Je pochybný alkoholismus?

Mnoho lidí je závislých na alkoholických nápojích, což se projevuje na nemoci. Moderní medicína našla způsoby, jak s tím vypořádat, ale někdy je k dispozici jen několik léků. Faktem je, že všechno začíná morální nedůstojností. Člověk se sám pustil do paží této nemoci. První gramy alkoholu - to je projev absenci.

Velmi častým výskytem je neschopnost pít nebo zneužívat alkohol. Při volbě alkoholismu se člověk dobrovolně vystavuje utrpení. Můžete se vyhnout problémům tím, že přijmete odpovědnost za pití. koncept zneužívání

Hodnota náboženství v sexuální formaci osobnosti

Křesťanství a islám odsoudí nemravné sexuální vztahy. V náboženství je rozkoší považováno za smilstvo a cizoložství s různými osobami. Přidělte tajné a veřejné rozkoší. Církev odsoudí lidi, kteří se neustále snaží uspokojovat svou touhu. Zneužití je považováno za jeden z sedm smrtelných hříchů.sexuální rozvracení

Vzdělávací tipy

Vzdělávací konverzace s dospívajícími musí být udržovány přirozeným způsobem. Nepoužívejte instruktážní přednášky v sexuálních záležitostech. Dokonce i v předškolním věku musíte dítě naučit odmítnout dospělé. Rozhovory o pubertě musí začít ještě před 10 lety. Nečekejte, až se děti naučí vše od televize nebo internetu. Studenti by měli také vědět o sexuálně přenosných nemocech.