Jaká je hloubka zmrazování půdy v oblasti Moskvy?

31. 3. 2019

Taková vlastnost půdy jako její zmrazení je důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výstavbě nového obytného nebo průmyslového zařízení. Mrazivé otoky, rychlost a hloubka zamrznutí půdy závisí na mnoha složkách:

 • od typu samotného plemene;
 • přírodní vlhkost;
 • trvání chladné sezóny v určité oblasti;
 • negativní teploty;
 • přítomnost sněhové pokrývky;
 • tepelnou izolaci nebo povrchovou úpravu.

S vědomím tohoto ukazatele můžete začít budovat pevný a trvanlivý základ, který bude trvat déle než dvanáct let. V opačném případě může dojít k velmi špatnému konci - za pár let budou následovat praskliny.

Typy půdy

Hloubka zamrznutí půdy v oblasti Moskvy, stejně jako v jakémkoli jiném regionu země, závisí na typu. Podle dlouhodobých pozorování mokrá hlína, jako je hlína, zmrzne o 20% méně než takové druhy půdy, jako je písečná hlína, silný a jemný písek. Ale velké písky a hrubé půdy zmrazují více písečné hlíny.

V různých oblastech země se tato čísla výrazně liší. V některých oblastech nedochází k zmrznutí ani půl metru, v jiných případech může velikost přesáhnout 6 metrů. Zabaykalsky území, území hraničící s Mongolskem, má v sobě maximální hodnoty. Země je převážně písečná a hrubá.

Mrazivý otok

Jak hluboko půda zamrzne, závisí na jeho každodenním otoku. Takže zmrazení půdy v Moskvě vede k otoku o 15 centimetrů.

Postava mrazu závisí na rychlosti zmrazování půdy. Rychlost je ovlivněna indikátory negativní teploty vzduchu.

Dokonce i zvlhčovací účinek je ovlivněn koeficientem filtrace půdy, který závisí na přítoku množství vlhkosti na místo mrznutí.

hloubka zmrazování půdy v oblasti Moskvy

Pokud zem zmrzne při nízké rychlosti, její struktura se stává ledovou. Nahromadí vkládání ledu. Když se taková půda začne tát, výrazně se zhoršují její fyzikální vlastnosti. Často tvrdé nebo tvárné horniny na jaře, kvůli zmrazení a následnému rozmrazení, se stávají tekutými.

Hloubka zamrznutí půdy v oblasti Moskvy v některých místech je 1-1,2 metru. Za těchto podmínek se v nich nahromadí velké množství ledu. Když se teplota změní, když chladná zima ustoupí do teplé pružiny, dojde k rozmrazení a půda se změní na tlustou, viskózní kaši.

Návrh nadace

Založení nějakého domu je základem. Jeho stavba začíná kopáním příkopů nebo jám. Jejich hloubka závisí na mnoha faktorech, včetně regionu, kde se provádí stavba. Takže než začnete kopat příkopy, měli byste vědět, co hloubka zmrazování půdy (v oblasti Moskvy, Leningrad - není důležité). Nadzemní jámy jsou vždy pod úrovní zamrznutí půdy, takže podzemní a negativní teploty ji nezničí. Náklady na tyto práce závisí na skutečné hloubce zamrznutí, na typu půdy na místě a na budoucí struktuře. Odborníci také věnují pozornost materiálům používaným v konstrukci a jejich hmotnosti.

Nadace a mrazení

Když inženýři hodlají postavit nový stavební objekt, důkladně prozkoumají všechny vlastnosti půdy na území. Pokud proces mrazu vede k podobné metamorfóze s půdou, budoucí nadace může být vážně poškozena.

hloubka zamrznutí půdy v oblasti Moskvy

Dokonce i v procesu navrhování nadace je důležité vzít v úvahu všechny rysy půdy, aplikovat různé opatření proti zamoření. Důležitá je také znalost základních vlastností plemene.

Půda v oblasti Moskvy

Zanedbání faktoru zmrazení půdy nevyhnutelně vede ke zničení základů budovy. Měla by být brána v úvahu při stavbě budov.

Jaká je hloubka zmrazování půdy v oblasti Moskvy? Hydrologové a geologové, kteří studovali trvalé změny v půdě tohoto regionu, dospěli k závěru, že průměrné hodnoty jsou jeden metr. Tento indikátor však není univerzální. V různých částech regionu, jako v regionu Moskva město, čísla se značně liší.

Hlavní faktory ovlivňující úroveň zmrazování půdy:

 • sněhová hloubka v chladné sezóně;
 • podzemní a podzemní vody;
 • průměrná měsíční a dokonce i denní průměrná teplota vzduchu.

jaká je hloubka zmrazování půdy v oblasti Moskvy

Typ půdy má také silný vliv na tento ukazatel. V místech s převážně písčitými půdami je hloubka zamrznutí mnohem větší než hlína.

Mezi píly a pískem se nacházejí písečné a hlinité typy půd. Jejich míry zmrazení mají také průměrné počty. Průměrná roční teplota v místě ovlivňuje také hloubku pronikání mrazem. Proto na severu a na jihu Moskevské oblasti budou čísla různá. V každém případě s větší regulační hloubkou zamrznutí a základ bude položen hlouběji.

Standardy zmrazování půdy

Lidé vedou záznamy o všech ukazatelích. Dlouhodobé pozorování jsou prováděny, které jsou pak uvedeny v příručkách. Přesto čas hraje svou roli, půda se může změnit pod vlivem vnějších faktorů. Hloubka zmrazování půdy v Moskvě se také mění. SNiP ukazuje, že hranice mrazu jsou od 0,8 do 2,4 metrů.

Jaká je hloubka zmrazování půdy v oblasti Moskvy?

Podle ukazatelů:

 • hlína a hlína zmrazí na hloubku 1,35 m;
 • silný a jemný písek - o 1,64 metru;
 • střední a hrubé písky - o 1,76 m;
 • hrubé půdy - 2 metry.

Tyto údaje se liší podle okresů, regionů a měst. Regulační hloubka zamrznutí půdy v Moskvě podle odborníků činí 1,4 metru.

Zakládání základů

Pokud má být základ pro jednopodlažní nebo dvoupatrový dům instalován na polokoule nebo skále, potom je jeho hloubka zvolena libovolně. Pokud jde o štěrkovité nebo hrubozrnné zeminy, bude základ položen nejméně 0,5 metru. Pokud mluvíme o hlíně, prašných nebo písečných skalách a hloubka mrazu nepřesahuje 1 metr, pak minimální položení nadace je 0,5 metru. A pokud jde o 1,5-2,4 metru, základová jámka pro dům by neměla být menší než jeden metr.

standardní hloubka zmrazování půdy v Moskvě

Často během výstavby odborníci dodatečně instalují ochranu nadace budovy proti zamrznutí. Za tímto účelem je izolace umístěna v zemi kolem domu.

Nadace je tradičně nejdražší částí rozpočtu výstavby. Nesprávné karty však povedou k rychlému opotřebení a potřebě zásadních oprav. Proto je důležité zvážit všechny faktory, které mohou ovlivnit její trvanlivost: jaké jsou klimatické podmínky, vlastnosti terénu, návrh budoucí budovy, typ půdy a základy, hloubka zamrznutí půdy. Například v moskevském regionu hraje důležitou roli poslední faktor. V místech s hodnotou 1 metr je základ položen nejméně 1,2-1,4 metru.

zmrazování půdy v Moskvě

Při stavbě základny potřebujete také vědět, zda se budova bude používat v zimě. V chladné sezóně lidé zahřejí svůj dům, což znamená, že základ v tomto případě bude položen o 10-20% vyšší než vypočtená hloubka.

Na závěr

Normativní ukazatele se liší od skutečné hloubky zmrazování půdy v oblasti Moskvy. Toto číslo je ovlivněno velkým počtem faktorů. Čas také ovlivňuje půdu, její složení, fyzikální a chemické vlastnosti. Hloubka pronikání mrazu se mění s časem. Proto by konstrukce měla začít s definicí všech parametrů půdy a správným pokládkou základů. Pak bude sloužit po mnoho let.